Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Report this content

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi.

Wulffin historian paras Q1: liikevaihto kasvoi 67,2 % ja liikevoitto kaksinkertaistui

1.1.-31.3.2022 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa (15,3), kasvua 67,2 %
  • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,8 miljoonaa euroa (0,9)
  • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,6)
  • Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,13 euroa (0,04)
  • Omavaraisuusaste oli 39,8 % (43,1)
  • Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Juutilaisen.
  • Ohjeistus säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

On ollut upeaa aloittaa tämä vuosi ja Wulffin uusi strategiakausi 2022-2026 hienolla tekemisellä, osaavien wulffilaisten, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Teimme historiamme parhaan Q1-tuloksen. Kiitän henkilöstöämme sitoutumisesta, sopeutumisesta ja muutoksen johtamisesta: meneillään on monta hanketta esimerkiksi kevään 2021 Staples Finlandin yritysostoon ja organisaatioiden yhdistämiseen liittyen, ja ne etenevät kaikki suunnitellusti ja olemme jo saavuttaneet merkittäviä synergioita. On suuri ilo saada työskennellä ihmisten kanssa, joiden tekemisessä arvomme toteutuvat, joka päivä.

Paluu työpaikoille ja uuteen työn tekemisen malliin, jossa töitä tehdään sekä yhteisissä tiloissa että etänä, on alkanut. Meille se tuo jälleen uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme laajemmin. Wulffin tulevaisuus on valoisa: työelämän murrostilanteessa meistä kilpailukykyisen ja voittavan pelurin markkinoilla tekee monikanavaisuutemme: palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti Pohjoismaissa, jatkuvasti kehittyvin verkkopalveluin toimintaa tukien, alan kattavimmalla ja monipuolisimmalla tuote- ja palveluvalikoimalla. Messupalveluasiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan uudet etäkohtaamistuotteet ja myös kansainvälisten messujen tapahtumakalenteri täyttyy jälleen. Uskon meidän menestyvän myös tulevaisuudessa vahvan myynti-dna:mme sekä vastuullisen ja yritysostovetoisen strategiamme ansiosta.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2022 liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa (15,3). Liikevaihto kasvoi 67,2 % (4,0). Liikevaihto kasvoi erityisesti 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions (Staples Finland Oy ja EMO Finland Oy) -yrityskaupan johdosta sekä vahvan kehityksen ansiosta Pohjoismaissa Sopimusasiakkaat-segmentissä. Asiantuntijamyynti-segmentin hygienia- ja suojaustarvikkeiden liikevaihto supistui edellisestä tilikaudesta, jolloin koronapandemiaan liittyvien tuotteiden kysyntä oli vilkasta.

Myyntikate oli 8,2 miljoonaa euroa (5,3) eli 32,0 % (34,8) tammi-maaliskuussa 2022. Wulffin 3.5.2021 toteuttaman Wulff Solutions -yrityskaupan vaikutus myyntikatteeseen oli 2,6 miljoonaa euroa. Suhteellisen myyntikatteen kehitykseen vaikutti liikevaihdon kasvun voimakas kohdistuminen Sopimusasiakkaat-segmenttiin. Sopimusasiakkaat-segmentin katetaso on Asiantuntijamyyntiä matalampi. Laaja-alaistuvan hintainflaatiokehityksen vaikutus oli tammi-maaliskuussa 2022 vähäinen. 

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2022 olivat 4,5 miljoonaa euroa (3,3) ja 17,4 % (21,3) liikevaihdosta. Wulff Solutions yrityskaupan myötä Wulffin henkilöstön määrä kasvoi 114 työntekijällä. Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon pienenivät.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,2), eli 7,7 % (7,9) liikevaihdosta. Ulkopuolisten palveluiden käyttö väheni vertailukauteen nähden.

Tammi-maaliskuussa 2022 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,8 miljoonaa euroa (0,9) eli 7,0 % (6,1) liikevaihdosta. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,6), eli 4,7 % (3,7) liikevaihdosta. Ensimmäinen vuosineljännes ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2022 tai 2021.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa 2022 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,1), sisältäen korkokuluja
-0,2 miljoonaa euroa (-0,0) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Rahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmat korkokulujen takia.

Tammi-maaliskuussa 2022 tulos ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,5) ja katsauskauden tulos oli 0,9 miljoonaa euroa (0,4).

Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,13 euroa (0,04) tammi-maaliskuussa 2022.

TUNNUSLUVUT  

I I I-IV
1 000 euroa 2022 2021 2021
Liikevaihto 25 610 15 314 90 424
Liikevaihdon muutos, % 67,2 % 4,0 % 57,1 %
Myyntikate 8 191 5 327 28 685
Myyntikate, % liikevaihdosta 32,0 % 34,8 % 31,7 %
Käyttökate (EBITDA) 1 799 929 9 128
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,0 % 6,1 % 10,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 799 929 6 073
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,0 % 6,1 % 6,7 %
Liikevoitto/-tappio 1 207 559 6 940
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,7 % 3,7 % 7,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 1 207 559 3 885
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,7 % 3,7 % 4,3 %
Tulos ennen veroja 1 001 476 6 552
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,9 % 3,1 % 7,2 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 1 001 476 3 497
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,9 % 3,1 % 3,9 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 914 263 5 896
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 3,6 % 1,7 % 6,5 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 914 263 2 841
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 3,6 % 1,7 % 3,1 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,13 0,04 0,87
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,13 0,04 0,42
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,7 % 2,7 % 36,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,5 % 2,2 % 25,0 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,8 % 43,1 % 38,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 64,1 % 59,1 % 62,1 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,89 2,04 2,73
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 512 228 1 388
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,0 % 1,5 % 1,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 44 812 137 260 137 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 0,6 % 2,0 % 2,0 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 857 623 6 766 246 6 769 352
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 288 177 248
Henkilöstö kauden lopussa 285 179 278

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Viimeaikainen inflaatio on voimistunut ja laaja-alaistunut mm. viruspandemian rajoittamistoimien sekä Venäjän Ukrainaan toteuttaman hyökkäyksen ja sen seurauksena asetettujen kauppapakoitteiden seurauksena. Maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös Wulffin toimintaan. Koronaviruspandemian vaikutukset ja sen hallintaan liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet laajasti sekä maailman- että paikallistalouteen, toimitusketjuihin ja asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, kuten digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Megatrendeillä on merkitystä Wulffin toiminnassa. Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttaa myönteisesti tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Toisaalta väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä tehostaa omaa toimintaa. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja erityisesti ympäristön huomioiminen: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Ennen Covid 19-
-pandemiaa työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina pysyi Pohjoismaissa useita vuosia vakaana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän vakaana, vaikka työympäristöissä tapahtuu nopeitakin muutoksia. Rokotekattavuuden kehittyessä myönteisesti suojaustuotteet eivät ole enää pandemian puhkeamis- ja leviämisvaiheiden tapaan välttämättömiä. Turvalliset kohtaamiset ovat kuitenkin jatkossakin tärkeitä. Wulff arvioi hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän muutoksesta huolimatta hyvällä tasolla. Samalla Covid 19 -pandemia on tuonut pysyviä muutoksia tapaamme tehdä töitä; monipaikkaisesti tehtävä etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. It-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysynnän yhtiö uskoo vakiintuvan lähitulevaisuudessa pandemiaa edeltävälle tasolle. Tähän vaikuttaa työpaikoille tapahtunut osittainen paluu ja uusien työpisteiden kasvanut määrä, joita syntyy pandemian vauhdittaman työelämän muutoksen myötä koteihin ja vapaa-ajan asunnoille. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan kehitys, sillä ala toipuu Covid 19 -pandemiasta asteittain. Wulff Entren perinteisten Premium Exhibition -palvelujen kysyntä elpyy markkinan avauduttua ja koronaviruspandemian kehittyminen vaikuttaa toteutuvan markkina-aktiviteetin määrään.

Käynnissä oleva geopoliittinen kriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistetut pakotetoimet eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriisillä on vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Toimitusketjujen muutokset ovat voimistaneet ja laaja-alaistaneet viimeaikaista hintainflaatiokehitystä. Inflaatiokehityksen jatkuminen aiheuttaa tarpeen myyntikatteen kehityksen turvaamisesta; Wulff arvioi inflaation vaikutusten jäävän kuitenkin kokonaisuutena maltilliseksi. Hintainflaation voimakkuus- ja laaja-alaistuminen sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.  

Wulffin Suomen Sopimusmyyntiorganisaation uudistamisen yhteydessä elo-syyskuussa käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n (aiemmin Staples Finland Oy) yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Toteutettujen ja suunniteltujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä ja toimitilamuutosten ansiosta Wulff uskoo saavuttavansa vaiheittain yhteensä vähintään 3 miljoonan euron vuosittaiset kustannussynergiahyödyt. Merkittävä osa näistä kustannussynergioista toteutuu jo vuonna 2022.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Yhtiö arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022             ma 25.7.2022
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022              ma 24.10.2022

Espoossa 25.4.2022

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan – sinne, missä työtäsi tänään teet. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita sekä uusimpana alueena taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme valikoimaamme jatkuvasti ja tarjoamme Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua (jaettu ykkössija, TEP 2021). Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.