WULFF-YHTIÖT OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017

PUOLIVUOSIKATSAUS             3.8.2017 KLO 9.00

Liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni – vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.

1.1.  – 30.6.2017 LYHYESTI 

  •  Liikevaihto oli 28,9 milj. euroa (30,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 4,1 prosenttia edellisvuodesta.
  •  Käyttökate (EBITDA) oli 0,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
  •  Liikevoitto (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
  •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,05 euroa (-0,01 euroa).
  •  Omavaraisuusaste oli 44,5 prosenttia (31.12.2016: 50,5 %).
  •  Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan: vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan kasvavan. 

1.4. - 30.6.2017 LYHYESTI 

  •  Liikevaihto oli 13,5 milj. euroa (14,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 7,3 prosenttia edellisvuodesta.
  •  Käyttökate (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
  •  Liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
  •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (0,04 euroa). 

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA KIMMO LAAKSONEN

”Uskon, että talouden piristyminen vaikuttaa Wulffin liiketoimintaan positiivisesti loppuvuoden aikana, vaikka markkinatilanne on säilynyt haastavana. Toimialalle tyypillisesti viimeisen neljänneksen aikana kertyy merkittävä osa vuotuisesta tuloksesta. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta sekä kilpailukykyään. Kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii merkittäviä panostuksia mm. voittavaan tulevaisuuden strategian rakentamiseen, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen ja nopeaan reagoimiseen asiakasrajapinnassa sekä digitalisaation hyödyntämiseen.

Tulevaisuuden kasvuliiketoimintoihin investoiminen on meille tärkeää ja uudistukset vaativat myös strategiamme terävöittämistäAloitetut kehityshankkeet ovat investointeja, jotka vaikuttavat tulokseemme kuluina vuonna 2017. Digitalisaatio, automatisaatio, uudenlaiset työympäristöt ja liikkuva työ ovat Wulffille mahdollisuus kasvaa uudenlaisella markkinalla. Vahvan oman tekemisen ja kehityshankkeiden ansiosta uskon vuoden 2017 olevan meille myönteisen kehityksen vuosi, jolla rakennetaan kestävä pohja tuleville vuosille.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto oli 28,9 milj. euroa (30,1 milj. euroa), ja 13,5 milj. euroa (14,6 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski 4,1 prosenttia tammi-kesäkuussa ja 7,3 % toisella neljänneksellä. Liikevaihdon lasku johtui mm. menetetyistä sopimuksista ja valikoiman tiivistämisestä. Wulff on panostanut vahvasti työpaikkatuotevalikoiman kehittämiseen ja sen odotetaan vaikuttavan positiivisesti liikevaihtoon loppuvuonna.

Tammi-kesäkuun 2017 myyntikate oli 9,7 milj. euroa (10,7 milj. euroa) eli 33,7 prosenttia (35,4 %), ja 4,5 milj. euroa (5,6 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä eli 33,4 prosenttia (38,2 %). Myyntikate-% laski johtuen mm. edellisvuotta suuremmista vaihto-omaisuuden alaskirjauksista. Lisäksi katteeseen vaikutti ensimmäiselle vuosipuoliskolle osunut kysynnän keskittyminen alhaisemman katteen tuotteisiin. Hankinnan jatkuva tehostaminen on yksi Wulffin tärkeitä kannattavuuden parantamistoimenpiteitä.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2017 olivat 6,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa), eli 22,0 prosenttia liikevaihdosta (22,7 %). ja vastaavasti 3,1 milj. euroa (3,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä eli 23,2 prosenttia (23,1 %) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,4 milj. euroa (3,8 milj. euroa) tammi-kesäkuussa 2017, eli 11,9 prosenttia (12,7 %) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa) toisella neljänneksellä eli 12,0 % (12,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa suunnitellusti kulurakenteensa läpikäymistä osana jatkuvaa kannattavuuden parantamista.

Tammi-kesäkuussa 2017 käyttökate (EBITDA) oli 0,0 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 0,1 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta, ja -0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2017 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2017 käyttökate ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Tammi-kesäkuussa 2017 liikevoitto (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa), eli -0,6 prosenttia (0,4 %) liikevaihdosta, ja -0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), ja -0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autojen myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2017 nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot jakulut olivat nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2017 tulos ennen veroja oli -0,3 milj. euroa (-0,0 milj. euroa), ja -0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.

Katsauskauden tulos oli -0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) tammi-kesäkuussa 2017, ja -0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,05 euroa (-0,01 euroa) tammi-kesäkuussa 2017, ja -0,06 (0,04) toisella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT 

II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016
Liikevaihto 13 530 14 595 28 862 30 085 59 304
Liikevaihdon muutos, % -7,3 % -10,3 % -4,1 % -15,1 % -13,8 %
Käyttökate (EBITDA) -196 519 21 325 998
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta -1,4 % 3,6 % 0,1 % 1,1 % 1,7 %
Liikevoitto/-tappio -293 419 -174 106 583
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -2,2 % 2,9 % -0,6 % 0,4 % 1,0 %
Tulos ennen veroja -368 318 -283 -47 351
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -2,7 % 2,2 % -1,0 % -0,2 % 0,6 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -395 280 -345 -81 302
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta -2,9 % 1,9 % -1,2 % -0,3 % 0,5 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,06 0,04 -0,05 -0,01 0,05
Oman pääoman tuotto (ROE), % -3,7 % 2,4 % -3,2 % -0,5 % 2,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,2 % 3,1 % -1,6 % 0,1 % 2,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,5 % 48,6 % 44,5 % 48,6 % 50,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 37,2 % 24,7 % 37,2 % 24,7 % 19,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,62 1,73 1,62 1,73 1,78
Liiketoiminnan rahavirta -541 587 -858 -62 679
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 179 0 317 26 319
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,3 % 0,0 % 1,1 % 0,1 % 0,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 197 217 201 221 214
Henkilöstö kauden lopussa 199 216 199 216 203

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff tekee työpaikan: yhtiö auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla tuotteiden ja palvelujen helpot hankinnat, asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Talouden piristyminen vaikuttaa Wulffin liiketoimintaan positiivisesti. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2017:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017                to 2.11.2017

Vantaalla 2.8.2017

WULFF-YHTIÖT OYJ 

HALLITUS

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen

p. 0300 870 414 tai p. 050 469 3060

sähköposti: kimmo.laaksonen@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulffyhtiot.fi

Yrityksestä

PAREMPI MAAILMA TYÖPAIKKA KERRALLAAN Wulff mahdollistaa työn tekemisen ympäristöissä, joissa yritykset ja yrittäjät toimivat. Jo nyt työtä tehdään runsaasti myös muulla, kuin perinteisissä toimistoissa: digitalisaatio mahdollistaa paljon ja samalla liikkuva työ tuo tekemiselle ja ympäristöille uudenlaisia vaatimuksia. Miten varmistaa, että työtä on mahdollista tehdä tehokkaasti, ergonomisesti, ympäristöystävällisesti – ja juuri siten, kuin yrityksesi ja sinä haluat? Vastauksia löydät Wulffilta. Tarjoamme alamme laajimman kattauksen tuotteita ja palveluja, joilla tehdään työpaikka. Mitä saisi olla? Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- tai it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaamme voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Tutustu palveluihimme osoitteessa wulff.fi.

Tilaa

Liitteet & linkit