Kotina sademetsä – valokuvia Tansanian Itä-Usambaran vuoristosta Tampereen pääkirjasto Metsossa

Valokuvaaja Juha-Pekka Kervinen kierteli  syys-lokakuussa 2011 Tansanian Itä-Usambaralla tutustuen alueen luontoon, ihmisiin ja WWF Suomen kehitysyhteistyöhankkeeseen. Kuvausreissun satoon voi tutustua WWF Suomen järjestämässä valokuvanäyttelyssä Tampereen pääkirjasto Metson näyttelytilassa 26.3.-5.4.2012.

Kotina sademetsä – valokuvia Tansanian Itä-Usambaran vuoristosta – näyttely on avoinna Metson näyttelytilassa (os. Pirkankatu 2). Näyttely avataan maanantaina 26.3. klo 15, jolloin valokuvaaja Juha-Pekka Kervinen ja WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen ovat paikalla haastatteluja varten.


Itä-Usambaran vuoristometsät ovat yksi viidestä arvokkaimmasta metsäalueesta Tansaniassa. Alueen luonto on ainutlaatuinen ja pitkän evoluution tuloksena Itä-Usambaralla elää lukuisia uhanalaisia ja kotoperäisiä lajeja. Metsät tarjoavat elannon paikallisille asukkaille ja ovat tärkeitä myös alueen makean veden saannin kannalta. Metsiä uhkaavat muun muassa maanviljelysmaan leviäminen, laittomat hakkuut ja kaivostoiminta, polttopuun tarve sekä väestönkasvu.


WWF:n tavoitteena Itä-Usambaralla on metsäkadon pysäyttäminen ja ehkäisy sekä pirstoutuneen metsäpeitteen eheyttäminen ja kotoperäisen lajiston elinolosuhteiden turvaaminen esimerkiksi ekologisten käytävien ja suojelun avulla. WWF edistää sademetsien kestävää käyttöä, metsänistutuksia, metsien ennallistamista sekä kestävää agrometsätaloutta. Lisäksi järjestö kehittää vaihtoehtoisia kestäviä elinkeinoja kuten perhosten kasvatusta, ekoturismia, mehiläistarhausta sekä taimitarhojen perustamista. Myös ympäristökasvatus on tärkeä osa suojelutyötä. Neljäsosa tansanialaisista, mukaan lukien Tangan suurkaupungin asukkaat, saavat makean vetensä Eastern Arc vuoristosta, johon Itä-Usambaran sademetsät kuuluvat. WWF:n hankkeen yksi tärkeä tavoite onkin alueen vesistöjen suojelu.


Juha-Pekka Kervinen (s.1982) on jyväskyläläinen valokuvaaja ja lääkäri. Hän on viettänyt aiemmin Nepalissa kymmenen viikkoa vuonna 2009 vieraillen WWF:n hankealueilla. Matkan kuvasadosta tehty Välähdyksiä Himalajan juurelta - näyttely oli esillä vuonna 2010 Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Lue lisää WWF:n työstä Itä-Usambaralla: http://www.wwf.fi/tansania/

Lisätietoa:

metsäasiantuntija Maija Kaukonen, WWF Suomi maija.kaukonen@wwf.fi, 0400 422 659
valokuvaaja Juha-Pekka Kervinen jpkervin@gmail.com, 050 5336161                                                                                                                                                                                                                                                          tiedottaja Anna-Stiina Lundqvist, anna-stiina.lundqvist@wwf.fi, 040 840 8500

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.