Muistutuskutsu: Nothamnin perinnemaisema kuntoon WWF:n talkooleirillä

Nothamnin yksityisellä suojelualueella, Tammisaaren saaristossa kunnostetaan valtakunnallisesti arvokasta perinneympäristöä muun muassa raivaamalla nuorta puustoa ja niittämällä kasvillisuutta. Suojelualueen suurimmalla saarella Bylandetilla on paljon vaateliaille ja uhanalaisille eliöille soveliaita niittyjä ja hakamaita, jotka vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa. Vuonna 1926 perustettu Nothamn on yksi Suomen vanhimmista yksityisistä suojelualueista.

WWF Suomi järjestää yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa talkooleirin Nothamnin luonnonsuojelualueella läntisen Uudenmaan saaristossa 19.–26. heinäkuuta 2014. Talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa Luonnonhoito-LIFE -hanketta.

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua perinnemaisemien hoitoon ja talkooleiriläisiin

TORSTAINA 24. HEINÄKUUTA KELLO 9.45 ALKAEN.

Tapaaminen osoitteessa Sandnäsuddintie 390, Raasepori, josta venekuljetus Nothamniin.

Ohjelma:

Klo 09.45 Tapaaminen osoitteessa Sandnäsuddintie 390 (Sandnäsuddintien päässä oleva venesatama)

Klo 10.30 Saapuminen Nothamniin. Metsähallituksen luontopalveluiden ja WWF:n edustajat kertovat Luonnonhoito LIFE-hankkeesta, talkooleireistä, Nothamnin suojelualueesta sekä siellä tehtävistä talkootöistä.

Klo 11.15 Mahdollisuus haastatella ja valokuvata talkoolaisia ja leirin vetäjiä

Klo 12.00 Lounas luonnon helmassa

Klo 13.00 Paluu takaisin Raaseporiin

Lisätiedot:

Esko Tainio, suunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 040 538 1637
Teemu Niinimäki, kenttäkoordinaattori, WWF Suomi, puh. 050 524 3206

Kuljetusjärjestelyjen vuoksi sitovat ilmoittautumiset ma 21.7.2014 klo 12.00 mennessä:

Suvi Salminen, suvi.salminen@wwf.fi, 050 305 5860

Luonnonhoito-LIFE -hanke
Nothamnin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalveluiden johtamaa Luonnonhoito-LIFE -hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

WWF Suomi
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. 

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

PÅMINNELSE-INBJUDAN TILL MEDIA 24.7.2014

Påminnelse-inbjudan: Det traditionella landskapet i Nothamn iordningställs på WWF:s frivilliga arbetsläger

På det privata skyddsområdet i Nothamn, i Ekenäs skärgård, iordningställs ett traditionellt landskap som är av nationell betydelse. Detta sker bland annat genom att röja ungt trädbestånd och slå växtlighet. På skyddsområdets största ö, Bylandet, finns det många ängar och beteshagar som är lämpliga för krävande och utrotningshotade organismer. Dessa kräver kontinuerlig vård för att de ska bevaras. Nothamn som grundades 1926 är ett av de äldsta privata skyddsområdena i Finland.

WWF Finland ordnar tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster ett frivilligt arbetsläger i Nothamns naturskyddsområde i skärgården i västra Nyland den 19–26 juli 2014. Det frivilliga arbetslägret är en del av Naturvård LIFE-projektet som finansieras av Europeiska unionen.

Representanter för media har möjligheten att bekanta sig med vård av traditionella landskap och lägerdeltagarna

TORSDAGEN DEN 24 JULI FRÅN OCH MED KLOCKAN 9.45.

Möte på adressen Sandnäsuddsvägen 390, Raseborg, varifrån båttransport till Nothamn.

Program:

Kl. 09.45 Möte på adressen Sandnäsuddsvägen 390 (båthamnen i slutet av Sandnäsuddsvägen)

Kl. 10.30 Ankomst till Nothamn. Representanterna för Forststyrelsens naturtjänster och WWF berättar om Naturvård LIFE-projektet, de frivilliga arbetslägren, Nothamns skyddsområde samt arbeten som utförs där.

Kl. 11.15 Möjlighet att intervjua och fotografera lägerdeltagare och -ledare

Kl. 12.00 Lunch i naturen

Kl. 13.00 Transport tillbaka till Raseborg

Ytterligare information:

Esko Tainio, planerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 040 538 1637
Teemu Niinimäki, fältkoordinator, WWF Finland, tfn 050 524 3206

Bindande anmälan på grund av transportarrangemang senast måndagen den 21 juli 2014 klockan 12.00:

Suvi Salminen, suvi.salminen@wwf.fi, 050 305 5860

Naturvård-LIFE-projektet
Det frivilliga arbetslägret i Nothamn är en del av Naturvård-LIFE-projektet som finansieras av Europeiska unionen och administreras av Forststyrelsens naturtjänster. Syftet är att vårda hotad natur på Natura 2000-områden. I projektet vårdas sammanlagt närmare 1 000 hektar ängar, ängsmarker, trädbevuxna traditionella miljöer, lundar samt lövskogar där den vitryggiga hackspetten bor.

WWF Finland
Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella  naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. 

Forststyrelsens naturtjänster
Forststyrelsens naturtjänster svarar för vården av den finaste naturen i Finland och står som värd för lägret. Den största delen av WWF:s frivilliga arbetsläger ordnas på områden som administreras av Forststyrelsens naturtjänster, såsom nationalparker.


Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit