Neljälle uudelle merikotkalle satelliittilähettimet

WWF:n merikotkatyöryhmä on kiinnittänyt neljälle uudelle merikotkan poikaselle satelliittilähettimet. Lähettimien avulla saadaan uutta tietoa merikotkien liikkeistä suunnitteilla olevien ja jo toimivien tuulivoimaloiden läheisyydessä. Huonosti suunniteltu tuulivoimarakentaminen on yksi merikotkaa uhkaavista vaaroista. 

Satelliittipaikannuksen avulla WWF:n merikotkatyöryhmä on jo saanut selville, että poikasten liikkuminen ensimmäisinä kuukausinaan pesästä lähdön jälkeen keskittyy noin kahden kilometrin säteelle pesästä. Työryhmän tuulivoiman suunnittelijoille ja rakentajille laatimassa ohjeessa painotetaankin, että tuulivoimaloita ei tule rakentaa kahta kilometriä lähemmäs merikotkan pesäpaikkaa.

Muutaman seuraavan vuoden aikana WWF:n merikotkatyöryhmä toivoo saavansa entistä parempaa tietoa myös aikuisten merikotkien liikkeistä, kun lähettimillä varustetut poikaset varttuvat sukukypsiksi noin 5 vuoden iässä. Tämä kuitenkin edellyttää, että aurinkopaneelista käyttövoimansa saavat lähettimet toimivat ja niitä kantavat yksilöt säilyvät hengissä. Tähän mennessä yksikään lähettimellä varustetuista linnuista ei ole törmännyt tuulivoimalaan tai menehtynyt muulla tavalla.

Satelliittitekniikan avulla merikotkien liikkeitä pystytään seuraamaan koko Itämeren alueella ja saamaan näin selville, kuinka hyvin merikotkat pystyvät väistelemään tuulivoimaloita myös muualla kuin Suomessa.

WWF on kesästä 2009 lähtien kiinnittänyt satelliittipaikantimet yhteensä yhdeksälle merikotkan poikaselle. Lähettimen kokonaispaino on valjaineen noin 100g. Lähetin ei vahingoita merikotkia ja linnut voivat elää normaalia elämää satelliittilähettimestä huolimatta.

Neljästä uudesta satelliittipaikantimesta yhden on lahjoittanut matkapuhelinyhtiö Nokia ja yhden eläinlääkeyritys Intervet Oy. WWF:n tavoitteena on asentaa vielä ainakin kaksi satelliittilähetintä. Merikotkia voi seurata Luonnontieteellisen keskusmuseon Internet-sivuilta, uusimpien satelliittilähettimien seuranta avautuu sivuilla lähiaikoina.

WWF Suomen Facebook-sivuilla on käynnissä nimikilpailu, jossa etsitään nimiä kolmelle uudelle merikotkalle. Kahdelle naaraalle ja yhdelle koiraalle. Parhaat ehdotukset ja perustelut palkitaan WWF:n tuotteilla. Nimiehdotuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen info@wwf.fi.

Merikotka on Suomen suurin petolintu ja edelleen uhanalainen. WWF:n merikotkatyöryhmä aloitti toimintansa 1972, jolloin merikotkan poikasia kuoriutui vain kourallinen, sitkeän suojelutyön avulla lajin tila on saatu paranemaan. Vuonna 2011 kuoriutui reilu kolmesataa poikasta.

Lisätietoja:

Suomalainen luonto -ohjelman päällikkö, WWF, Petteri Tolvanen, puh. 0400 168 939

Merikotkien liikkeet ja olinpaikat: http://www.luomus.fi/elaintiede/merikotkat/

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.