Norppien apukinosten rakentamiseen julkaistiin ohjekirja

Saimaalla kolataan pian lumikinoksia norppien pesämateriaaliksi. WWF Suomi julkaisi tänään viranomaisten ja vapaaehtoisten kolaajien avuksi ohjekirjan. Siinä annetut käytännön ohjeet apukinosten suunnittelusta, rakentamisesta ja tarvittavista voimavaroista perustuvat Itä-Suomen yliopiston tutkimuksiin.

Lumi ja jää ovat elintärkeitä äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan (Pusa hispida saimensis) poikasille. Norppa synnyttää helmi-maaliskuussa lumipesään, joka suojaa kuuttia kylmyydeltä ja pedoilta sekä tarjoaa suojaa, jotta emo pystyy imettämään poikastaan.

Apukinosten avulla pyritään parantamaan norpan pesimäolosuhteita vähälumisella Saimaalla. Apukinoksia voidaan käyttää norpan pesäpaikkojen ennallistamiseen talvina, joina jäätä ja lunta on, mutta lumen laatu ja määrä pesäpaikoilla ovat heikkoja. Saimaannorpan pesimäolosuhteiden parantamista tutkittiin Itä-Suomen yliopistossa (UEF) vuosina 2010–2012.

”Parhaimman pesäkinoksen muovaa luonto, mutta apukinos on paras saatavilla oleva keino auttaa norppaa tässä lumitilanteessa. Vaikka vähälumiset talvet eivät seuraisikaan toinen toistaan, on Saimaan seudulla oltava valmius apukinosten tekemiseen. Tässä ohjekirja on avuksi”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Apukinokset tehdään viimeistään helmikuun ensimmäisellä viikolla, jolloin minimoidaan niiden teosta mahdollisesti aiheutuva häiriö pesiville tai pesäpaikkaa etsiville norpille.  Lisäksi apukinoksien tekeminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa edistää kinosten kestävyyttä, sillä pidempään jatkuneet sääolosuhteiden vaihtelut muodostavat kinoksiin kerroksittaista rakennetta.

Suojeluviranomaiset määrittelevät paikat apukinoksille. Ensisijaisesti ne sijoitetaan alueille, joilla on viime vuosina syntynyt poikasia, jotta apukinokset turvaisivat mahdollisimman hyvin kuutteja, jotka ovat eniten riippuvaisia pesän suojasta.  Apukinosten rakentaminen edellyttää myös alueellisen ELY-keskuksen myöntämää poikkeamislupaa saimaannorppaa koskevista suojelumääräyksistä.

Apukinokset asiantuntijan ohjauksessa

Norpasta huolestuneet ihmiset Saimaalla ovat jo ehtineet peräänkuuluttaa toimia norpan pesinnän turvaamiseksi ja tarjonneet apuaan. Kinoksia tulee kuitenkin kasata vain pätevässä ohjauksessa.

”Ymmärrämme ihmisten huolen norpan tilanteesta, mutta apukinosten sijoittaminen on aika tarkkaa puuhaa. Siksi niitä ei pidä mennä kasaamaan ilman asiantuntijan ohjausta. Kinosten kasaamista vältetään esimerkiksi rannoille, joiden lähellä on mökki, talvitie tai verkkoavanto”, sanoo tutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta.

Ohjekirjassa esitellään myös keinoja pesämateriaalin luomiseen lumitykeillä, jos luonnonlunta ei ole.

Ohjekirja on osa Euroopan komission rahoittamaa LIFE luonto -hanketta ”Safeguarding the Saimaa ringed seal”.

Tutustu ohjekirjaan:
Saimaannorpan pesimäolosuhteiden ennallistaminen muuttuvassa ilmastossa
http://www.wwf.fi/mediabank/5124.pdf

Lisätietoja:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020
yliopistotutkija Mervi Kunnasranta, Itä-Suomen yliopisto, 050 371 3408

www.wwf.fi/saimaannorppa
www.uef.fi/fi/norppa

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Liitteet & linkit