Öljynporaussuunnitelmat uhkaavat yhä uhanalaisten vuorigorillojen kotia Afrikassa

Brittiläinen öljy-yhtiö Soco International ei ole useiden tahojen painostuksesta huolimatta luopunut suunnitelmistaan porata öljyä Afrikan vanhimman, ja UNESCO:n maailmanperintökohteeksi luokitellun Virungan kansallispuiston alueella. WWF:n raportin mukaan öljynporaus aiheuttaisi ympäristötuhojen lisäksi poliittista ja taloudellista epävakautta ja se voisi johtaa paikallisten elinkeinojen menetykseen.  Virungan kansallispuisto on koti yli 3000 erilaiselle eläinlajille, kuten äärimmäisen uhanalaiselle vuorigorillalle.

WWF vaatii, että öljy-yhtiö Soco jättää Virungan kansallispuiston rauhaan ja perääntyy öljynporaussuunnitelmistaan. Kesäkuussa myös UNESCO:n maailmanperintökomitea vaati Kongon demokraattista tasavaltaa perumaan öljynporaustoimintaan liittyvät luvat sekä Socolta että öljy-yhtiö Totalilta. Total luopui tämän jälkeen hankkeesta, mutta Soco on pysynyt päätöksessään.

WWF:n raportin mukaan öljynporauksesta aiheutuva teiden ja infrastruktuurin rakentaminen sekä öljy- ja kaasuvuodot porausalueella ja öljyputkista saastuttaisivat kansallispuistoalueen ilmaa, vettä ja maaperää. Raportin mukaan esimerkiksi alueen ekoturismia ja kalastuselinkeinoa voitaisiin kehittää paikallisten yhteisöjen hyödyksi niin, etteivät luonnonvaroista saatavat voitot valuisi ulkomaisten öljy-yhtiöiden taskuihin.

“Maamme tulevaisuus riippuu kestävästä talouskehityksestä ja yli 50 000 paikallisen elinkeino on riippuvainen Virungan kansallispuistosta. Öljynporauksella olisi tuhoisat vaikutukset paikallisyhteisöille, jotka ovat riippuvaisia esimerkiksi alueen vesi- ja kalavarannoista”, kertoo Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan WWF:n maajohtaja Raymond Lumbuenamo.

Virungan kansallispuisto on vain yksi esimerkki siitä, että fossiiliset polttoaineet uhkaavat ilmaston lisäksi myös maapallon ainutlaatuisia elinympäristöjä lajeineen. Esimerkiksi Kanadassa Great Bearin alue, joka on yksi maailman viimeisimmistä lauhkeista sademetsistä, on vaarassa alueelle suunniteltavan öljyputken takia.

”Esimerkit osoittavat, että fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kivihiilen, uusien esiintymien kiihkeä etsiminen ja hyödyntäminen eivät pelkästään kiihdytä ilmastokriisiä, mutta aiheuttavat myös valtavan riskin luonnon monimuotoisuudelle. Uusiutuvan energian lisääminen kaikkialla maailmassa on tärkein ilmastokriisin ratkaisija, ja samalla se ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, kun riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Lisää tietoa:

The Economic Value of Virunga National Park -raportti (englanniksi, pdf): http://awsassets.panda.org/downloads/the_economic_value_of_virunga_national_park_lr_2.pdf

WWF:n kansainvälinen Virunga-kampanja: www.panda.org

WWF Suomen uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävä Näytä voimasi -kampanja: www.wwf.fi/näytävoimasi

Lisätietoa:

Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi, 045 6318353

Kuvapyynnöt: Tiedottaja Katja Rönkkö, WWF Suomi, 040 7230208

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Liitteet & linkit