Radiolähetinkuutti kuoli kalaverkkoon

Itä-Suomen yliopiston radioseurannassa ollut saimaannorpan naaraskuutti on kuollut kalaverkkoon Saimaan Pihlajavedellä. Seurannassa on edelleen kolme kuuttia, joiden avulla selvitetään norpan poikasten liikkumista. 

Kyseessä on jo viides kalanpyydyksiin kuollut saimaannorppa ja neljäs kuutti tänä vuonna.

”Saimaannorpan poikaset ovet vielä heinäkuussakin pieniä ja kokemattomia. Jättämällä verkot naulaan vielä loppukesälläkin voivat Saimaalla kalastavat taata kuuteille turvallisen kasvuympäristön” sanoo tutkija Miina Auttila Itä-Suomen yliopistosta.

”Tämäkin valitettava tapahtuma on osoitus siitä, että kevätaikainen verkkokalastuskieltoaika ei ole riittävän pitkä kuuttien suojelemiseksi kalanpyydyskuolleisuudelta” toteaa suojelujohtaja Jari Luukkonen WWF Suomesta.

”Jokainen verkko on norpalle riski, ja varmin keino auttaa norppaa on nostaa verkot kokonaan pois Saimaasta”, Jari Luukkonen lisää. WWF julkisti asiaa edistääkseen juhannuksen jälkeen Olen norpan ystävä – en kalasta verkoilla -diplomin. Sen saa, kun sitoutuu kalastamaan norppaystävällisillä pyyntimenetelmillä Saimaan alueella. 

Itä-Suomen yliopiston vetämä kuuttitutkimus toteutetaan osana Metsähallituksen koordinoimaa Saimaannorppa-LIFE -hanketta, jossa saimaannorpan suojelua edistetään monipuolisten toimenpiteiden, tutkimuksen ja tiedonvälityksen avulla.

Tutkimuksen erityishuomio kohdistuu siihen, miten kuuttien elinpiiri sijoittuu suhteessa verkkokalastusrajoituksiin. Tutkimustietoa hyödynnetään saimaannorpan suojelussa.

Tiedoksi toimituksille

Metsähallituksen kannanseurannan mukaan aiemmin tänä vuonna pyydyksiin ovat menehtyneet seuraavat norpat:

  • 9.2. 0,17 mm verkkoon jäänyt 35,5-kiloinen nuori norppa oli ympäri vuoden voimassa olevan pyydystyyppiasetusalueen ulkopuolella, mutta keväisen verkkokalastusasetuksen alueen sisäpuolella.
  • 24.5. kangaskatiskaan jäänyt 20-kiloinen kuutti oli molempien asetusalueiden (pyydystyyppiasetus, keväinen verkkokalastusasetus) ulkopuolella.
  • 5.6. 0,17 mm verkkoon jäänyt 17-kiloinen kuutti oli pyydystyyppiasetuksen alueen sisäpuolella, mutta keväisen verkkokalastusasetuksen alueen ulkopuolella.
  • 27.6. kangaskatiskaan (nielun halkaisija 19 cm) jäänyt 18-kiloinen kuutti oli molempien asetusalueiden sisäpuolella.

Lisätietoja:
Tutkija Miina Auttila, Itä-Suomen yliopisto, 050 568 5704
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020

Olen norpan ystävä – en kalasta verkoilla -diplomia voi hakea osoitteessa wwf.fi/saimaannorppadiplomi. 

Avainsanat:

Liitteet & linkit