Talkoolaisten taitoja hyödynnetään Itämeren tutkimuksessa

WWF Suomen, Metsähallituksen luontopalvelujen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyössä järjestämällä meritutkimusleirillä kansalaiset pääsevät osallistumaan Itämeren tutkimukseen. Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa sijaitsevalla Ulko-Tammion saarella pidettävän leirin tarkoituksena on kerätä käyttökelpoista aineistoa useiden eri tutkimushankkeiden käyttöön.

”Erilaiset velvoitteet meren tilan seuraamiseksi kasvavat koko ajan. Samaan aikaan tutkimukseen käytettävät henkilöresurssit ovat kuitenkin pienenemässä. Niinpä syntyi idea tarjota avuksi WWF:n talkoolaisia”, WWF:n meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

WWF:llä on pitkä historia kesäisten talkooleirien järjestämisessä. Vapaaehtoiset ovat voineet jo kauan osallistua muun muassa uhanalaisten perinneympäristöjen kunnostukseen. Meritutkimusleiri sen sijaan järjestetään ensimmäistä kertaa.

”Kyseessä on eräänlainen pilottihanke. Tarkoituksena on selvittää, saadaanko tällä menetelmällä käyttökelpoista dataa. Tähän asti kaikki on sujunut mallikkaasti”, Vilhunen sanoo.

Leirille osallistuu yhteensä 14 talkoolaista, joilta ei edellytetä minkäänlaista erityisosaamista. Talkoolaiset muun muassa kartoittavat rakkolevän esiintymisalueita ja tarkastelevat pohjan happikadon vaikutuksia eliöstöön. Leirin aikana tutkitaan myös vieraslajien, kuten mustatäplätokon ja sirokatkaravun, esiintymistä itäisellä Suomenlahdella. Lisäksi talkoolaiset selvittävät roskaantumisen määrää ja roskien laatua.

”Kerätyn ja luetteloidun roskan määrä on valtava. Sadan metrin matkalta voi löytyä jopa 600 litraa roskaa, pääasiassa muovia. Olemme löytäneet myös haitallista mikromuovia”, Vilhunen toteaa.

WWF järjestää leirin yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa, jotka hyödyntävät kerättyä aineistoa omissa tutkimushankkeissaan. Aineistoa kerätään myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Pidä saaristo siistinä ry:n hankkeisiin.

”Tarkoituksena ei ole vain harjoitella tutkimuksen tekoa, vaan kerätä käyttökelpoista tietoa moneen eri tarkoitukseen”, Metsähallituksen luontopalvelujen vastaava suojelubiologi Ari Laine toteaa.

”Leirillä kerätty tieto hyödyttää myös käynnissä olevaa vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoitusohjelmaa VELMUa, jossa kartoitetaan Suomen merialueiden vedenalaisia elinympäristöjä”, SYKEn ryhmäpäällikkö Ville-Juhani Karvinen sanoo.

Leiri järjestetään 16.–23. elokuuta osana kansainvälistä Suomenlahti 2014-teemavuotta.

Kuvia meritutkimusleiriltä median käyttöön: http://bit.ly/VFLXRY

Lisätiedot:
Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, puh. 050 401 7470
Vastaava suojelubiologi Ari Laine, Metsähallitus, puh. 0295 251 263
Ryhmäpäällikkö Ville-Juhani-Karvinen, SYKE, puh. 040 542 0387

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit