WWF:n Panda-palkinto helpottaa käytännön luonnonsuojelutyötä Saaristomeren kansallispuistossa

WWF jakoi tänään 20 000 euron suuruisen Panda-palkintonsa. Palkinto myönnettiin kokonaan yhdelle hakijalle,  Arkipelagia-seuralle. Arkipelagia-seura on Saaristomeren kansallispuiston ystäväyhdistys, joka edistää saariston luonnon ja kulttuurin suojelua. Panda-palkinto on tarkoitus käyttää oman veneen hankintaan, sillä venekaluston puute on haitannut seuran toimintaa.

”WWF haluaa Panda-palkinnolla myös kiittää seuran työtä Saariston ja Itämeren suojelemiseksi ja tutkimiseksi. Työ nauttii laajaa kannatusta kansalaisten keskuudessa. Kokemukset talkootoiminnasta, yleisöretkistä ja ympäristön tilaa parantavista hankkeista saaristossa osoittavat, että ihmisillä on suuri halu edistää näitä asioita ja osallistua konkreettiseen työhön saariston, sen rantojen ja meren säilyttämisen puolesta”, sanoi toimittaja Kimmo Ohtonen, joka luovutti palkinnon WWF:n Panda-palkintoraadin vaihtuvana jäsenenä. 

Arkipelagia-seura on kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana järjestänyt retkiä, talkoita sekä luontoinventointeja ja julkaissut kirjasen punkin vaaroista. Tänä vuonna ilmestyy käytösopas saaristossa liikkuville matkailijoille.

”Arkipelagia-seuran työ sopii erittäin hyvin yhteen WWF:n luonnonsuojelutavoitteiden kanssa. WWF on viime keväänä tehnyt ympäristöministeriölle esityksen Saaristomeren kansallispuiston kehittämiseksi ja pinta-alan laajentamiseksi.  Saaristomerihän on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia alueita Suomessa. Sen lajien ja luontotyyppien kirjo on maapinta-alaan nähden poikkeuksellisen suuri, joten työtä tutkimuksen, suojelun ja hoidon parissa riittää varmasti,” lisäsi WWF Suomen viestintäjohtaja Anne Brax.

”Panda-palkinnon vastaanottaminen on yhdistyksellemme suuri kunnia, joka kannustaa jäsenistöämme ja mahdollistaa yhä aktiivisemman ja monipuolisemman vapaaehtoistoiminnan saaristonn luonnon ja kulttuurin hyväksi”, sanoi Arkipelagia-seuran puheenjohtaja Salla-Maria Alanen, joka vastaanotti palkinnon seuran puolesta.

”Panda-palkintorahoilla hankittavaa venettä tullaan käyttämään saariston luonnon, kulttuurin ja ympäristökohteiden suojelua, tutkimusta ja hoitoa tukevaan vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksen oman käytön – retkien, kartoitusten ja talkoiden – tarjoamme venettä tutkijoiden, alan järjestöjen ja viranomaisten käyttöön.”

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Anne Brax, WWF Suomi, anne.brax@wwf,fi, puh 050 3671 888Arkipelagia-seuran puheenjohtaja Salla-Maria Alanen, arkipelagia@gmail.com, puh. 050 593 5465 ja seuran veneprojektista vastaava Jouko Högmander, jouko.hogmander@gmail.com, puh. 0400 826 440.

WWF:n Panda-palkinto:
WWF on vuodesta 1999 lähtien jakanut Panda-palkinnon, jolla halutaan edistää ja palkita aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkinto on yhteissummaltaan 20 000 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Palkinto jaetaan erillisestä Anderssonin rahastosta.

Panda-palkinnon ovat saaneet aikaisemmin:
2102: Luontotoimittaja Juha Taskisen ja tutkija Mervi Kunnasrannan muodostama työryhmä elokuvan tekemiseksi makean veden hylkeistä.
2011: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
- Luonto-Liiton susiryhmän Salakaadot seis -kampanja
- Virtavesien hoitoyhdistys Virho
2009: Liminganlahden Ystävät ry
2008 (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken):
- VaihdaVirtaa-kampanja
- Hollolan lukion tuulivoimalahanke

2007: Joensuun yliopiston Saimaannorppa ja Suomen talvi -tutkimushanke
2006: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
- Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf, Espoonjoen säilyttäminen
- Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, metsäjokien ja -purojen kunnostus Koillismaalla

2005: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
- Suomen FSC-yhdistys
- Luonto-Liiton, Maan ystävät ry:n, Dodon ja Nuorten Akatemian Ilmari-ilmastotiedotushanke
2004: ENO-Environment Online -verkkokoulu, Joensuu
2003: Heinolan lintutarha, luonnonvaraisten lintujen hoito
2002: Tampereen ammattikorkeakoulu, Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti
2001: FM Mia Rönkä, Turun yliopisto, saaristolinnuston tutkiminen
2000: Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelma
1999: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
- Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö
- Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta ja luonto ovat tasapainossa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

Arkipelagia-seura perustettiin vuonna 1992 edistämään saariston luonnon ja kulttuurin suojelua sekä tutkimustoimintaa Saaristomerellä. Seuraan kuuluu tällä hetkellä noin 60 jäsentä, ja jäsenmäärä on kasvussa. Vuonna 2012 seura sai lisää tehtäviä; se nimitettiin virallisesti Saaristomeren kansallispuiston ystäväyhdistykseksi. Seura allekirjoitti toukokuussa 2012 sopimuksen tästä ystäväyhdistystoiminnasta Metsähallituksen kanssa, ensimmäisenä Suomessa.
www.arkipelagia.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit