WWF:n talkooleiri kunnostaa perinnemaisemaa Isokarilla ensimmäistä kertaa

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat Isokarilla Selkämeren kansallispuiston arvokasta perinnemaisemaa 25.8.-1.9. Talkoolaiset muun muassa hoitavat niittyjä ja hakamaita sekä rakentavat lammasaitoja. Leirin aikana vietetään myös 31.8. ensimmäistä kertaa Suomen luonnon päivää, jota talkoolaiset juhlistavat käytännön luonnonsuojelutyöllään. Talkooleiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. 

Suomen nuorimmassa, vasta kaksi vuotta sitten perustetussa kansallispuistossa Selkämerellä järjestetään ensimmäistä kertaa WWF Suomen ja Metsähallituksen talkooleiri. Vapaaehtoiset talkoolaiset ennallistavat niittyjä ja hakamaita katajien alta valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluvassa majakkaympäristössä. Lisäksi puita lehdestämällä jatketaan vanhaa saaristoperinnettä sekä luodaan lahopuuta sitä tarvitseville eliölajeille.

Perinneympäristöt ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin rikkaita elinympäristöjä. Niissä elää lukuisa joukko uhanalaisia eliölajeja, joita hoitotoimet auttavat konkreettisesti. Isokarin leirin hoitotoimet ovat osa WWF:n ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella -hanketta, jossa edistetään metsälaidunten ja hakamaiden hoitoa Lounais-Suomessa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tukee hanketta.

”Jotta perinneympäristöissä elävän lajiston tulevaisuus olisi turvattu, pitäisi näiden elinympäristöjen pinta-alan kasvaa moninkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna. WWF ja Metsähallitus järjestävät vuosittain eri puolilla Suomea monia talkooleirejä, joissa tätä tavoitetta edistetään vapaaehtoisten talkoolaisten avulla”, sanoo Isokarin talkooleirin johtaja, WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Talkooleirin jälkeen ennallistetun perinneympäristön välttämättömästä hoidosta vastaavat siellä laiduntavat lampaat.

”Isokarin kedot ja hakamaat ovat osa Lounais-Suomen suhteellisen tiheää perinnebiotooppiverkostoa, jota hoitamalla edistetään Suomen uhanalaisimman luontotyyppiryhmän ja lajiston säilymistä”, kertoo Metsähallituksen luontopalvelujen suojelubiologi Maija Mussaari.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä yhteensä yli 150 täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kahdeksasta seitsemääntoista. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

Tämän kesän pitkät talkooleirit ovat Kolilla (6.-13.7.), Linnasaaressa (20.­-27.7.), Lemmenjoella (3.-11.8.) sekä Isokarilla (25.8.-1.9.). Lyhyemmät talkooleirit ovat Vrångnäsuddenissa (3.-5.5.), Vallisaaressa (25.-26.5.), Vehmaanniemellä (28.-30.6.) sekä Raaseporissa (4.-6.10.).

Lue lisää:

Metsälaidun-hanke

Selkämeren kansallispuisto

WWF:n talkooleirit

WWF:n talkooleiriopas

Lisätietoja Isokarin talkooleiristä:

Leirin johtaja, metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi, 050 305 50 86

Suojelubiologi Maija Mussaari, Metsähallituksen luontopalvelut, 040 556 77 94

Luonnonhoito LIFE -hanke

Isokarin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito LIFE -hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

Metsähallituksen luontopalvelut

Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa. 

                                                                                           

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit