YH-Yhtymä ja YH-Asunnot keskittävät omistuksensa

Tavoitteena osakepääoman merkittävä kasvattaminen YH-Yhtymä ja YH-Asunnot keskittävät omistuksensa Yleishyödyllisiä asuntoja tuottava ja omistava YH-Yhtymä-konserni yksinkertaistaa konsernirakennettaan ja vahvistaa pääomarakennettaan konsernin sisäisellä fuusiolla. Fuusiossa syntyneen uuden YH-Yhtymä Oy:n osakepääoma kaksinkertaistuu 5,2 miljoonaan euroon. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa osakepääomaansa merkittävästi myös lähitulevaisuudessa. Työ- ja vuokrasuhteet jatkuvat entiseen tapaan Fuusio toteutettiin yhdistämällä edunvalvonnasta sekä toiminnan kehittämisestä ja rahoituksesta vastannut konsernin emoyhtiö YH-Yhtymä Oy operatiivisesta toiminnasta vastanneeseen YH-Asunnot Oy:öön. Samalla YH-Asunnot Oy:n nykyiset A- ja B-osakesarjat yhdistettiin yhdeksi osakesarjaksi. Fuusiossa syntyneen yhtiön uudeksi viralliseksi nimeksi tulee YH-Yhtymä Oy ja sen aputoimi- ja markkinointinimeksi YH-Asunnot. Fuusio merkittiin kaupparekisteriin 31.7. Fuusio ei vaikuta konsernin henkilöstömäärään eikä työtehtäviin eikä yhtiön omistamien asuntojen noin 32 000 asukkaan vuokrasopimuksiin. Valtakunnallisen asunnontuottajan vahvuutena alueellinen asiantuntemus Vanhan YH-Yhtymän hallinto siirtyy sellaisenaan uuteen YH-Yhtymään, mikä merkitsee hallituksen ja hallintoneuvoston jatkamista entisissä kokoonpanoissaan. 15-jäseninen hallintoneuvosto koostuu alueellisten YH- rakennuttajayhtiöiden ja muiden omistajien edustajista ja 9-jäseninen hallitus YH-Yhtymä Oy:n omistajien edustajista sekä muista sijoittamisen ja rahoituksen asiantuntijoista. Uuden YH-Yhtymän toimitusjohtajaksi nimitettiin tänään Hannu Parikka, joka on toiminut vanhan YH-Yhtymän toimitusjohtajana vuodesta 2000 lähtien. YH-Asuntojen toimitusjohtajana aiemmin toiminut Juha-Veikko Nikulainen jatkaa uuden YH-Yhtymän varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä YH-Yhtymä-konserniin kuuluvan YH- Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana. Tänään ensimmäistä kertaa kokoontuneen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on valittu varatoimitusjohtaja Pekka Alanen Kauniaisista ja varapuheenjohtajiksi kunnanjohtaja Risto Hakala Ilmajoelta ja maaherra Rauno Saari Raisiosta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään asianajaja Matti Kataja Lahdesta ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Allan Hahtala Varkaudesta. Fuusiossa syntyvän uuden YH-Yhtymän omistusrakenne säilyy vanhan YH- Yhtymän kaltaisena. Yhtiön suurin omistajaryhmittymä koostuu edelleen alueellisista YH-rakennuttajayhtiöistä, joiden yhteenlaskettu osuus osakepääomasta on fuusion jälkeen 93,6 prosenttia. Loput 6,4 prosenttia ovat Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen, Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varma-Sammon ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran (entinen LEL Työeläkekassa) sekä Suomen Kuntaliiton omistuksessa. Osakepääoman vahvistaminen luo edellytyksiä uusiin investointeihin YH-Yhtymä on asettanut tavoitteekseen maksaa omistajilleen yleishyödyllisyyslain mahdollistamaa enintään 8 prosentin osinkoa jo kuluvalta tilikaudelta. Lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan osakepääomaansa vielä tämän vuoden aikana yli 10 miljoonaan euroon nykyisille omistajille suunnatuilla osakeanneilla sekä konvertoimalla nykyiset osakas- ja pääomalainansa osakepääomaksi omistajien ja lainoittajien kanssa sopimallaan tavalla. "Osakepääoman voimakas vahvistaminen parantaa YH-Yhtymän rahoitusmahdollisuuksia ja luo edellytyksiä uusiin investointeihin. Tämä näkyy uusien asuntojen rakentamisen lisäksi kiinteistöjen jatkuvana hyvänä kunnossapitona, joka on tärkeää asumisviihtymisen edistämiseksi", toimitusjohtaja Hannu Parikka toteaa. Asuntojen peruskorjauksiin YH-Yhtymällä ei ole vielä tarvetta, sillä vanhimmat asunnot ovat vasta noin 10-vuotiaita ja asuntokannan keski-ikä on vain 5 vuotta. YH-Yhtymä keskittyy uusien asuntojen tuotannossa entistä enemmän pienimuotoiseen, ihmisläheiseen asumiseen, rivi- ja paritaloihin kerrostalojen sijaan. Yhtiö suunnittelee rakennuttamansa kodit sellaisiksi, että ne palvelevat asukkaitaan myös näiden ikääntyessä. Lisätiedot Toimitusjohtaja Hannu Parikka Puhelin (09) 771 2149 tai 050 352 2635, sähköposti hannu.parikka@yhrak.fi www.yhasunnot.fi Taustatiedot YH-Yhtymä-konserni omistaa yleishyödyllisiä vuokra- ja asumisoikeusasuntoja pääasiassa Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Oulun ja Turun talousalueilla sekä muissa maakuntien aluekeskuksissa. Konsernin omistuksessa on noin 15 200 asuntoa, joista noin 6 000 on asumisoikeusasuntoja, 8 800 aravavuokra- ja korkotukivuokra-asuntoja sekä 400 osaomistusasuntoja. YH-Yhtymä-konserni muodostaa 14 itsenäisen alueellisen YH- rakennuttajayhtiön kanssa valtakunnallisen YH-yhteisön, joka on yksi Suomen suurimmista yleishyödyllisiä asuntoja tuottavista ja omistavista yhteisöistä. Asuntojen rakennuttamisesta, isännöinnistä, markkinoinnista ja vuokrauksesta vastaavat alueellisesti toimivat YH-rakennuttajayhtiöt. Uuden YH-Yhtymä Oy:n taseen loppusumma on noin 1,2 miljardia euroa ja vuoden 2003 arvioitu liikevaihto noin 92 miljoonaa euroa. YH-Yhtymä Oy:llä on neljä tytäryhtiötä, YH-Asumisoikeus Oy, YH-Kodit Oy, YH- Osaomistus Oy ja YH-Avainasunnot Oy, jotka se omistaa kokonaan. YH- Yhtymän palveluksessa on 20 henkilöä. Yhtiö on perustettu vuonna 1982. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/04/20030804BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/04/20030804BIT00320/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/04/20030804BIT00320/wkr0003.doc Appendix