ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

YIT-Yhtymä Oyj on saanut tänään Tapiola-ryhmältä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Tapiola-ryhmän omistusosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Liputussäännöksiä sovellettaessa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola sekä Tapiola Rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot muodostavat kokonaisuuden, jossa näiden yhtiöiden ja sijoitusrahastojen omistusosuudet äänimäärästä ja osakepääomasta lasketaan yhteen.

1. Kohdeyhtiön nimi: YIT-Yhtymä Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 22.6.2004

3. Osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta:

Osuus äänistä 4,98 % ja osuus osakepääomasta 4,98 %

4. Osakkeenomistajat ja omistusosuuden jakautuminen:

Osakkeenomistaja Y-tunnus Osakkeita Osuus kpl osake- pääomasta ja äänistä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 211034-2 2.092.160 3,43 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 201319-8 740.250 1,21 % Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 725671-1 204.980 0,34 % Yhteensä 3.037.390 4,98 %

YIT-Yhtymä Oyj:n 6.5.2004 kaupparekisteriin merkitty, täysin maksettu osakepääoma on 61.081.880 euroa, joka jakautuu 61.081.880 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

YIT-YHTYMÄ OYJEsko Mäkelä varatoimitusjohtaja

Lisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi

Tilaa