ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

YIT-Yhtymä Oyj on saanut tänään kirjeitse Fidelity International Limited’iltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Fidelity International Limited’in ja sen tytäryhtiöiden omistusosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut yhden kahdeskymmenesosan(1/20).

1. Kohdeyhtiön nimi: YIT-Yhtymä Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 28.4.2004

3. Tarkka osuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 28.4.2004:

Kappale- Osuus Osuus määrä osake- ääni- määrästä, määrästä, % % Fidelity International Limited; Fid Fds - European Growth Pool 2 834 990 4,64 4,64 Fidelity International Limited; Fid Fds - Nordic Pool 141 000 0,23 0,23 Fidelity International Limited; EP MM Clapp 27 450 0,04 0,04 Yhteensä 3 003 440 4,92 4,92

YIT-Yhtymä Oyj:n täysin maksettu osakepääoma on 61 046 750 euroa, joka jakautuu 61 046 750 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

YIT-YHTYMÄ OYJEsko Mäkelä varatoimitusjohtajaLisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 43 32258, esko.makela@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa