ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

YIT-Yhtymä Oyj on saanut tänään Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalta, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolalta ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiolalta seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen:

Rahoitustarkastuksen kannanoton (nro 31/265/98) mukaan liputussäännöksiä sovellettaessa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola muodostavat kokonaisuuden, jossa näiden yhtiöiden omistusosuudet äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan yhteen. Tapiola-ryhmä on liputusvelvollinen myös Tapiola Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osalta.

1. Yhtiö: YIT-Yhtymä Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:

7.10.2003

3. Osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta: Osuus äänistä 7,10 % ja osuus osakepääomasta 7,10 %

4. Osakkeenomistajat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Y-tunnus 211034-2, kotipaikka Espoo

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Y-tunnus 201319- 8, kotipaikka Espoo Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola, Y-tunnus 725671-1, kotipaikka Espoo 5. Omistusosuuden jakautuminen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1.500.930 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 4,98 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 506.200 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 1,68 % Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 133.215 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 0,44 %

YIT-Yhtymä Oyj:n 21.8.2003 kaupparekisteriin merkitty, täysin maksettu osakepääoma on 60.235.692 euroa, joka jakautuu 30.117.846 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa