ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

YIT-Yhtymä Oyj on saanut tänään Pohjola-Yhtymä Oyj:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Pohjola-Yhtymä Oyj:n konsernin omistusosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut yhden kahdeskymmenesosan(1/20).

1. Kohdeyhtiön nimi: YIT-Yhtymä Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 20.8.2003

3. Tarkka osuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 20.8. 2003: Kappale- Osuus Osuus määrä osake- ääni- määrästä määrästä Pohjola-Yhtymä Oyj, y-tunnus 0196743-2 530.433 1,78% 1,78% Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola, y-tunnus 1458359-3 933.667 3,13% 3,13% A-Vakuutus Oy, y-tunnus 1715947-2 20.000 0,07% 0,07%

Pohjolan konserni yhteensä 1.484.100 4,98% 4,98%

YIT-Yhtymä Oyj:n osakepääomaa on korotettu 21.8. 2003. YIT-Yhtymä Oyj:n 21.8.2003 kaupparekisteriin merkitty, täysin maksettu osakepääoma on 60.235.692 euroa, joka jakautuu 30.117.846 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

YIT-YHTYMÄ OYJEsko Mäkelä varatoimitusjohtajaLisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 43 32258, esko.makela@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa