HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS YIT:N VUODEN 19

HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS YIT:N VUODEN 1997 JÄLKIVEROSTA

Helsingin hallinto-oikeus saattaa 27.5.2004 tekemällään päätöksellä voimaan YIT-Yhtymä Oyj:n vuodelta 1997 toimitetun jälkiverotuksen. Yhtiölle maaliskuussa 2002 määrätty 10,9 miljoonan euron jälkivero viivästysseuraamuksineen määrättiin maksettavaksi. YIT hakee päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Konserniverokeskuksen vuonna 2002 toimittamassa jälkiverotuksessa yhtiön vuoden 1997 tuloon lisättiin 25 miljoonaa euroa. Lisäys perustui siihen, että veroviranomaiset eivät hyväksyneet sulautuneen tytäryhtiön verotuksessa vahvistettuja tappioita YIT- Yhtymä Oyj:llä. YIT maksoi jälkiveron 10,9 miljoonaa euroa ja kirjasi sen kokonaisuudessaan vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi 18.12.2002 YIT-Yhtymä Oyj:n oikaisuvaatimuksen ja konserniverokeskus palautti YIT:lle veronpalautuksena 11,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2003 alussa maksettua veronpalautusta ei ole kirjattu YIT-Yhtymä Oyj:n vuoden 2002 eikä 2003 tulokseen veroviranomaisten valituksen takia.

Asiasta on aikaisemmin annettu pörssitiedotteet 14.3.2002, 31.12.2002 ja 3.3.2003.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Laskentajohtaja Leila Vanhanen, puh. 020 433 32291, leila.vanhanen@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, Rahoitustarkastus, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi

Tilaa