KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTI

KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13. päivänä maaliskuuta 2003 alkaen klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, 00620 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään:

1) Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2) Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen seuraavin ehdoin: 2.1.Valtuutuksen kohteena on 567.500 omaa osaketta.
2.2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
2.3. Osakkeet luovutetaan vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa varten omaisuutta ja/tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä ne Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
2.4. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
2.5. Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset sekä em. hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, 00620 Helsinki.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 3.3.2003 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 10.3.2003 toimistoaikana maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00 puhelimitse Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 tai Liisa Nordbergille numeroon 020 433 2257. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse pirkko.pesonen@yit.fi tai liisa.nordberg@yit.fi tai postitse osoitteella YIT-Yhtymä Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä em. osoitteeseen.

Helsinki 12.2.2003

YIT-Yhtymä Oyj Hallitus

Osinko Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi maksaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 25.3.2003.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa