Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014: Kasvua Asumisessa, pääoman vapauttaminen etenee

OSAVUOSIKATSAUS                                                                24.7.2014 KLO. 8.00

 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014: Kasvua Asumisessa, pääoman vapauttaminen etenee

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto kasvoi 5 % 451,4 (430,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 9 %.
  • Liikevoitto oli 34,7 (38,3) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,7 % (8,9).
  • Tilauskanta nousi 8 % maaliskuun lopun tasolta ja oli 2 923,9 miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -16,4 (-76,9) miljoonaa euroa.

 Tammi-kesäkuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto laski 3 % 854,5 (882,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1 %.
  • Liikevoitto oli 61,5 (74,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,2 % (8,4).
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -28,7 (-82,2) miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta vuodelle 2014 tarkennettu

Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 7,5–8,0 % ilman kertaluonteisia eriä. 

Jatkunut epävarmuus yleisestä makrotalouden kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Aiemmin YIT arvioi konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon kasvavan 0–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein, ja toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin olevan 7,5–8,5 % ilman kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Olen tyytyväinen tekemäämme tulokseen vuoden toisella vuosineljänneksellä ottaen huomioon Suomessa haastavana jatkuneen markkinatilanteen ja pääoman vapauttamisen vaikutukset kannattavuuteen.

Asuminen-toimialalla liikevaihto kasvoi Suomessa, Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa sekä vertailukelpoisin valuuttakurssein myös Venäjällä, vaikka Venäjällä tahti hidastuikin poikkeuksellisen vahvan alkuvuoden tasolta.

Toimitilat ja infra –toimialalla tulos parani odotetusti alkuvuoden heikolta tasolta infraprojektien päästyä taas täyteen vauhtiin. Suurimmat projektit etenivät suunnitelmien mukaisesti, ja solmimme uusia teiden kunnossapitosopimuksia ja voitimme urakoita, mikä tuki tilauskantaamme. Myös toimitilojen vuokrauksessa ja sijoittajamyynnissä otettiin lupaavia askeleita.

Ponnistelimme edelleen pääomankäytön tehostamiseksi: jatkoimme aktiivista myyntiä ja sovimme muun muassa vuoden 2014 aikana toteutuvasta noin 50 miljoonan euron tonttiyhteistyöstä. Odotamme pääoman vapautustoimien tuottavan tulosta vuoden 2014 toisella puoliskolla. Kassavirta oli vuoden toisella neljänneksellä vielä lievästi negatiivinen, mutta tavoitteenamme on, että kassavirta investointien ja osinkojen jälkeen on vuositasolla positiivinen. Painopisteemme loppuvuoden osalta ovat ennallaan, ja jatkamme siten työtä asiakaskeskeisyyden, kustannustehokkuuden sekä kassavirran ja pääomankäytön parantamiseksi.

Avainlukuja

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 4–6/14 4–6/13 Muutos 1–6/14 1–6/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 451,4 430,9 5 % 854,5 882,9 -3 % 1 858,8
Asuminen 303,8 247,9 23 % 585,1 534,1 10 % 1 152,2
Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 187,0 131,6 42 % 359,9 320,2 12 % 656,2
Venäjä 116,8 116,3 0 % 225,4 214,0 5 % 496,0
Toimitilat ja infra 147,0 177,0 -17 % 268,1 335,7 -20 % 688,9
Muut erät 0,6 6,1   1,4 13,1   17,8
Liikevoitto 34,7 38,3 -9 % 61,5 74,2 -17 % 152,8
Liikevoitto-% 7,7 % 8,9 %   7,2 % 8,4 %   8,2 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 34,7 38,3 -9 % 61,5 74,2 -17 % 154,0
Asuminen 30,0 30,6 -2 % 58,9 65,6 -10 % 136,3
Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 16,2 13,7 18 % 32,9 36,1 -9 % 66,2
Venäjä 13,8 17,0 -19 % 25,9 29,5 -12 % 70,2
Toimitilat ja infra 6,9 9,9 -31 % 7,1 13,0 -46 % 31,0
Muut erät -2,1 -2,2   -4,4 -4,4   -13,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 7,7 % 8,9 %   7,2 % 8,4 %   8,3 %
Asuminen 9,9 % 12,3 %   10,1 % 12,3 %   11,8 %
Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 8,6 % 10,4 %   9,2 % 11,3 %   10,1 %
Venäjä 11,8 % 14,6 %   11,5 % 13,8 %   14,1 %
Toimitilat ja infra 4,7 % 5,6 %   2,6 % 3,9 %   4,5 %
Tulos ennen veroja 25,7 29,8 -14 % 43,9 60,4 -27 % 122,8
Katsauskauden tulos1 20,0 23,0 -13 % 34,2 46,4 -26 % 93,9
Osakekohtainen tulos, e 0,16 0,18 -11 % 0,27 0,37 -27 % 0,75
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -16,4 -76,9   -28,7 -82,2   -87,9
Sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), % 9,6 % 13,9 %   9,6 % 13,9 %   10,3 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,4 % 38,5 %   36,4 % 38,5 %   37,8 %
Tilauskanta kauden lopussa 2 923,9 2 810,8 4 % 2 923,9 2 810,8 4 % 2 713,7

1 Emoyhtiön omistajille

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 46/14 46/13 Muutos 1–6/14 1–6/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 353,7 437,1 -19 % 756,9 882,7 -14 % 1 743,0
Liikevoitto 8,3 32,3 -74 % 31,5 63,3 -50 % 104,0
Liikevoitto-% 2,4 % 7,4 %   4,2 % 7,2 %   6,0 %
Tulos ennen veroja 3,5 28,2 -88 % 22,3 58,5 -62 % 95,0
Katsauskauden tulos 1 2,7 22,0 -88 % 17,3 44,9 -62 % 70,3
Osakekohtainen tulos, e  0,02 0,18 -89 % 0,14  0,36 -61 % 0,56
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -16,4 -76,9   -28,7 -82,2   -87,9
Tilauskanta kauden lopussa 3 480,3 3 176,0 10 % 3 480,3 3 176,0 10 % 3 184,6
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 1 594,9 1 492,5 7 % 1 594,9  1 492,5 7 % 1 556,2
Sijoitetun pääoman tuotto (viim.12 kk), % 5,2 %  12,6 %   5,2 %  12,6 %   7,0 %
Efektiivinen verokanta, % 25,0 % 22,8 %   22,8 % 23,3 %   26,1 %

1 Emoyhtiön omistajille

  6/14 6/13 Muutos 6/14 3/14 Muutos 12/13
Korollinen nettovelka, milj. e 860,2 764,4 13 % 860,2 840,3 2 % 781,7
Velkaantumisaste, % 130,4 % 109,8 %   130,4 % 132,1 %   112,0 %

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa YIT:n asuntomyynti on ollut Suomessa edellisvuoden tasolla. Vastaavasti myynti on kasvanut Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa. Venäjällä asuntomyynti on ollut heinäkuussa edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

Markkinanäkymät vuodelle 2014

Asuminen

Suomessa asuntokysyntää pitkällä aikavälillä tukee muuttoliike kasvukeskuksiin. Lisäksi väestön ja asuntokuntien määrä lisääntyy, koska maahanmuutto jatkaa kasvua ja yhden hengen talouksien määrä nousee. YIT arvioi etenkin pienten asuntojen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Asuntoaloitusten arvioidaan laskevan Suomessa. Rakennusteollisuus RT ry:n kesäkuussa 2014 julkaiseman ennusteen mukaan Suomessa aloitetaan 26 500 asunnon rakentaminen vuonna 2014. VTT:n tammikuussa 2012 julkaiseman selvityksen mukaan uusien asuntojen vuosittainen tuotantotarve on 24 000–29 000 asuntoa.

YIT arvioi asuntojen hintatason Suomessa pysyvän keskimäärin vakaana, mutta hintojen alueellisen eriytymisen jatkuvan vuonna 2014. Rakennuskustannusten nousun arvioidaan olevan maltillista. Asuntolainojen korkotason ennustetaan pysyvän matalana. Makrotalouden epävarmuuden ja pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella olevan kuluttajaluottamuksen arvioidaan kuitenkin edelleen vaikuttavan Suomen asuntomarkkinaan.

Baltian maissa asuntojen kysynnän odotetaan saavan tukea talouskasvusta, lisäksi asuintalojen heikko kunto luo tarpeen uusille, laadukkaille asunnoille. Asuntorakentamisen volyymin arvioidaan kasvavan Baltian maissa ja Slovakiassa (Forecon ja Euroconstruct, kesäkuu 2014). Euroconstruct (kesäkuu 2014) arvioi asuntoaloitusten laskevan hieman Tšekissä. YIT arvioi asuntojen hintojen nousevan hieman Baltian ja keskisen Itä-Euroopan maissa.

Venäjällä asuntorakentamisen määrän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla (Forecon, kesäkuu 2014). YIT arvioi asuntojen hintojen pysyvän Venäjällä vakaina ja asuntolainojen korkotason nousevan vuoden 2014 loppupuoliskolla. Venäjän heikentyneet makronäkymät voivat vaikuttaa negatiivisesti asuntomarkkinaan. Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Pitkän aikavälin näkymät ovat Venäjän asuntorakentamisessa hyvät. Asumisväljyys on vielä selvästi Länsi-Eurooppaa alhaisempi ja asuintalojen kunto heikko, mikä luo tarpeen uusille, laadukkaille asunnoille. Lisäksi keskiluokan osuuden väestöstä arvioidaan kasvavan ja asuntokuntien lukumäärän jatkavan kasvuaan. Asuntolainamarkkinoiden kehittyminen Venäjällä on myös osaltaan laajentanut potentiaalista ostajakuntaa. YIT on edesauttanut kuluttajien lainansaantia tekemällä laajaa yhteistyötä pankkien kanssa.

Toimitilat ja infra

Suomessa toimitilojen kysynnän odotetaan pysyvän heikkona. Liiketilojen rakentamisen odotetaan kasvavan 17 %, kun taas toimistojen rakentamisen supistuvan 13 % edellisvuodesta (Euroconstruct, kesäkuu 2014). Kiinteistösijoittajien kiinnostuksen keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin arvioidaan olevan hyvällä tasolla, ja pitkäaikaisia vuokralaisia arvostetaan.

Baltiassa toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan 9 % vuonna 2014 (Forecon, kesäkuu 2014). Slovakiassa toimitilarakentamisen odotetaan laskevan 8 % vuonna 2014 (Euroconstruct, kesäkuu 2014).

Suomessa infrarakentamisen arvioidaan laskevan hieman edellisvuodesta (Euroconstruct, kesäkuu 2014). Kilpailun arvioidaan pysyvän kireänä erityisesti pienemmissä infrarakentamisen urakoissa. Valtion odotetaan laittavan alulle lisäinvestointeja pääkaupunkiseudun rataverkostoon (länsimetron jatke).

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 24.7.2014 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 9 817 10462.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

 

   Osavuosikatsauksen julkistaminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys
Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00

 

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

 

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli lähes 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit