Tahtituotanto yleistyy toimitilarakentamisessa - tuo käänteentekeviä etuja

Report this content

YIT Oyj uutinen 8.6.2022 klo 7.00

YIT hyödyntää yhä useammassa rakennusprojektissa tahtituotantoa, joka tuo asiakkaille useita hyötyjä. Rakennusalalla haetaan aktiivisesti uusia tuottavuutta ja asiakashyötyjä lisääviä ratkaisuja, ja tahtituotantona tunnettu toimintamalli on yksi sellainen.

"Kyse on käänteentekevästä tuotantomallista", YIT:n kehityspäällikkö Jami-Petteri Ahonen tiivistää.

Ahosen tehtävänä on edistää tahtituotannon käyttöönottoa YIT:n rakennusprojekteissa ja toimia tässä työmaiden tukena kouluttamalla työntekijöitä.

Järjestelmällinen tapa tehdä työtä

Rakentamisen tahtituotantoa on verrattu autoteollisuuden liukuhihnaan, jossa valmistusprosessi etenee tasaisella nopeudella, ja kukin työvaihe tehdään suunnitellusti sille asetetussa aikaraamissa. Tahtituotannossa työkohteessa tapahtuvat tehtävät järjestetään työpaketeiksi, jotka pystytään suorittamaan tietyllä tahtialueella tietyn tahtiajan puitteissa.

"Esimerkiksi rakennuksen sisätöissä tahtialueena voi olla yksi kerros, jossa yksi työpaketti saattaa olla väliseinien rungon ja yhden puolen levytyksen tekeminen, toinen sähkökaapelointi ja kolmas väliseinän umpeen laittaminen", Ahonen havainnollistaa.

YIT:llä tahtiaika on toimitilarakentamisessa tyypillisesti yksi työviikko. Työryhmä aloittaa uuden työpaketin maanantaina ja kuittaa sen valmiiksi perjantaina.

"Selkeisiin kokonaisuuksiin jaetun työn etenemistä on huomattavasti helpompi seurata. Näin projekti pysyy entistä paremmin työnjohdon hanskassa."

Tahtituotannossa korostuu huolellisen suunnittelun merkitys. Työpakettien ja aikataulujen suunnittelussa varmistutaan, että työkuorma tehtävien suorittamiseen on sopiva.

"Tarkoitus ei ole juosta nopeammin tai kiristää yksittäisen työntekijän työtahtia. Tehokkuus tulee siitä, että suunnittelemme ja teemme asiat entistä fiksummin. Näin parannetaan myös työn laatua."

Tahtituotannon suunnittelussa hyödynnetään rakennuksen suunnittelussa tuotettua dataa ja tietomalleja. Oleellisia ovat myös kumppanien kanssa käytävät keskustelut, jotta työt saadaan mitoitettua vastaamaan käytettävissä olevia resursseja. Myös tilaajan kanssa ollaan tiiviisti yhteydessä, jotta suunnitelma työn etenemisestä vastaa tilaajan vaatimuksiin ja projektin tavoitteisiin.

"Yhteistyötä on enemmän kuin perinteisessä tekemisessä", Ahonen sanoo.

Tahtituotanto yleistyy myös toimitilarakentamisessa

YIT:llä tahtituotanto lähti liikkeelle pysäköintilaitoksista ja asuntorakentamisen pilottihankkeista. Hyvien kokemusten myötä tuotantomuotoa viedään nyt myös toimitilarakentamiseen.

"Asuntorakentamisessa tahtituotannon toteuttamista helpottaa se, että tiimi voi toistaa samat työtehtävät samanlaisissa kerroksissa."

Toimitiloissa oman haasteensa tuovat toisistaan poikkeavat tilaratkaisut, mutta hyvällä suunnittelulla tahtituotanto sopii Ahosen mukaan myös näihin kohteisiin.

YIT:llä on tästä kokemusta Vaasan keskussairaalan uudisrakennushankkeesta, jonka oppeja hyödynnetään jatkossa Tammisairaalaksi nimetyn HUSin uuden silmäsairaalan ja Espoon Tuultenristi-toimitilakiinteistön sisätöissä.

Entistä systemaattisemman ja laadukkaamman rakentamisen ohella Ahonen korostaa tahtituotannon ympäristöhyötyjä.

Selkeästi määritelty työpaketti antaa mahdollisuuden mitoittaa tarvittavat materiaalit entistä tarkemmin. Esimerkiksi väliseinätöissä tiedetään tarkasti, kuinka paljon runkoa tai kipsilevyä työhön on varattava.

"Näin vähennetään materiaalihukkaa. Myös toimituksia työmaalle pystytään niputtamaan järkeviksi kokonaisuuksiksi, mikä vähentää kuljetusten päästöjä."

"Tarkka tieto työpaketissa käytetyistä materiaaleista auttaa myös rakennuksen hiilijalanjäljen laskemisessa."

Lue koko artikkeli verkkosivuiltamme

Lisätietoja:
Siru Rinne, johtaja, Menetelmäkehitys ja tuki -tiimi, Projektitoimisto, YIT, puh. 050 538 9875, siru.rinne@yit.fi
Anna Leino, viestintäpäällikkö, YIT, puh. 050 384 5797, anna.leino@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi


Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia