YIT ja Mikkeli hakevat ensimmäisenä Suomessa aluetason BREEAM-ympäristösertifiointia

Graanin Vaneritehtaan alueelle Mikkelissä tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifiointia. Alueelle tulee viiden korttelin korkeatasoinen kaupunkimainen asuinkerrostaloalue, jonka suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti laatuun ja viihtyvyyteen. Alue on saanut nimensä vaneritehtaasta, joka sijaitsi 1980-luvulle asti entisellä teollisuusalueella Saimaan rannalla kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta.

YIT ja Mikkelin kaupunki ovat yhteistyössä lähteneet kehittämään Vaneritehtaan aluetta Mikkelissä kestävän kehityksen mukaisesti ja hakevat alueelle ensimmäisenä Suomessa BREEAM-ympäristösertifikaattia. Menetelmä varmistaa laadun, viihtyvyyden ja esteettömyyden huomioimisen jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi Vaneritehtaan alueen kevyen liikenteen yhteydet Mikkelin keskustan suuntaan paranevat. Kaavaluonnoksessa on huomioitu sertifioinnin edellytykset, ja nyt ensi vaiheessa tavoitellaan perustason sertifiointia. Sitä pyritään parantamaan rakennussuunnitteluvaiheessa.

”Kaupungin strateginen tavoite on kehittää lähellä keskustaa sijaitsevien Saimaan rantojen maankäyttöä ekologisella ja kaupunkirakennetta eheyttävällä tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa Graanin ranta ja Satamalahti muodostavat kokonaisuuden, joka jatkaa keskusta-alueen uudistumista kohti Saimaan rantoja.
BREEAM-sertifikaatti ja sen suunnitteluperiaatteet toteuttavat kaupungin ekologisia tavoitteita kansainvälisesti tunnustetulla menetelmällä ja antavat mahdollisuuden vertailla kehitystä muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Valmistuttuaan alueella asuu 4 000 uutta asukasta ja Mikkelin kaupunkikuva on muuttunut merkittävästi erityisesti niille 30 miljoonalle matkailijalle, jotka vuosittain ajavat Viitostietä keskustan ohi”, selvittää Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

BREEAMin edustajat ovat parhaillaan vierailulla Mikkelissä tutustumassa Vaneritehtaan alueeseen. Vierailun tarkoituksena on esittää väliarvio alueesta.

”Tämä on ensimmäinen Suomessa rekisteröity BREEAM Communities -projekti.
BREEAM-sertifioinnin hakeminen on osoitus Mikkelin kaupungin ja YIT:n tahdosta suunnitella kestävän kehityksen mukaisia hankkeita, jotka ovat kansainvälisesti tunnetun standardin mukaisia. Olemme iloisia, että voimme työskennellä YIT:n ja Mikkelin kaupungin kanssa, jotta konsepti saadaan toteutumaan Mikkelissä”, toteaa BREEAMin edustaja, BREEAM Communities Manager Helen Pineo.

YIT haluaa edistää rakennetun ympäristön kestävää kehitystä yhteistyössä asiakkaittensa kanssa.

”Aluetasolla voidaan kestävää kehitystä toteuttaa paremmin kuin yksittäisessä kiinteistössä. Kaavoitusvaiheessa tehdään keskeisimmät ratkaisut tulevan käytön kannalta ja me haluamme olla mukana kehitystyössä jo tässä vaiheessa. Yhteistyö Mikkelin kaupungin kanssa on ollut hedelmällistä ja molemmat osapuolet ovat jo nyt oppineet merkittävästi”, kertoo YIT:n kaupunkikehitysjohtaja Juha Kostiainen.

YIT tulee järjestämän Vaneritehtaan alueella marraskuussa Graani-päivän, jossa asukkailla on mahdollisuus osallistua uuden alueen suunnitteluun.

Lisätietoja:

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, Mikkelin kaupunki, puh. 050 311 7130, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Pentti Karhu, aluejohtaja, Talonrakennus Saimaa, YIT, puh. 050 68979, pentti.k.karhu@yit.fi

Juha Kostiainen, kaupunkikehitysjohtaja, YIT, puh. 0400 721 475, juha.kostiainen@yit.fi

Helen Pineo, BREEAM Communities Manager, BRE Global, puh. +44 (0) 75289 76288, pineoh@bre.co.uk 

Avainsanat:

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia