• news.cision.com/
  • YIT Oyj/
  • YIT julkaisee uuden fokusoidun strategian ja tavoittelee ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta

YIT julkaisee uuden fokusoidun strategian ja tavoittelee ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta

Report this content

YIT Oyj Pörssitiedote 22.11.2021 klo 12.00

YIT julkaisee uuden fokusoidun strategian ja tavoittelee ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta

YIT:n hallitus on vahvistanut yhtiön uuden strategian vuosille 2022–2025. Uuden strategian päämääränä on olla kaikkien sidosryhmien luotettavin kumppani ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta tekemällä.

YIT:n toimitusjohtaja Markku Moilanen: ”YIT on kiinteistökehitys- ja rakennusyhtiö, jolla on selkeä missio luoda parempia elinympäristöjä. Olemme laadukas kaupunkikehittäjä, ja olemme luoneet vakaan perustan vahvalla brändillä, parhaalla asiakastyytyväisyydellä, kyvykkäillä ihmisillä ja vahvalla läsnäololla avainmarkkinoillamme. Samaan aikaan olemme kuitenkin kamppailleet epäjohdonmukaisen fokuksen, epäoptimaalisen pääoman käytön ja projektinhallintahaasteiden kanssa. Olemme hakeneet kasvua osa-alueilla, joilla YIT:llä ei ole todellista kilpailuetua, ja toimintamallimme on osoittautunut tehottomaksi. On selvää, että meidän tulee parantaa kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme.”

YIT:n uuden strategian tärkeimpänä tavoitteena on tehdä ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta. YIT aikoo saavuttaa tämän päämäärän tehostamalla Asuminen -liiketoimintansa kasvua ja viemällä loppuun transformaationsa muissa liiketoiminnoissa. Tämän tueksi YIT on uudistanut ja selkeyttänyt toimintamallinsa sekä esitellyt kolme strategista painopistettä: Fokus, Tuottavuus ja ESG. Menestyksensä mittaamiseksi YIT on lisäksi päivittänyt taloudelliset tavoitteensa.

YIT tehostaa Asumisen kasvua ja keskittyy keskeisiin osaamisalueisiinsa tehdäkseen ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta

YIT on uudistanut ja selkeyttänyt toimintamallinsa. Vastaisuudessa kaikilla YIT:n liiketoimintasegmenteillä on omat selkeät strategiansa ja tavoitteensa.

Asuminen-liiketoiminnossa YIT jatkaa toimivien ja kestävien kotien ja elinympäristöjen rakentamista kestävän elämisen mahdollistamiseksi. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa Asuminen-liiketoiminnan liikevaihtoa 20 prosentilla ja saavuttaa yli 10 prosentin liikevoittotaso vuoden 2025 loppuun mennessä. YIT tiedotti aiemmin tänään harkitsevansa Venäjän liiketoimintansa strategisia vaihtoehtoja. Mahdollinen Venäjän liiketoimintojen myynti vapauttaisi huomattavan määrän pääomaa, jonka yhtiö voisi käyttää Asumisen kasvuun Suomen, Puolan, Tšekin ja Slovakian kasvavissa kaupungeissa. YIT on jo ennestään johtava ja taloudellisesti vahva asumisen kehittäjä näillä kasvualueilla, ja yhtiön tavoitteena onkin sijoittaa 200 miljoonaa euroa lisää kiinnostaviin tontteihin vuoteen 2025 mennessä kyseisillä alueilla.

Toimitilat ja Infra -liiketoiminnoilla tulee jatkossakin olemaan tärkeä rooli osana YIT:tä. Toimitilat jatkaa kaupallisten ja julkisten tilojen rakentamista ja uudistamista mahdollistaakseen niiden käyttäjien palvelemisen koko rakennusten elinkaaren ajan. Infra rakentaa liikenneyhteyksiä, verkostoja ja laitoksia mahdollistaakseen kestävän elämisen helpomman sujumisen. Molemmat segmentit etenevät transformaatioissaan keskittyen keskeisiin, erottautuviin ja kannattaviin osa-alueisiinsa ja olemalla valikoivampia projektiensa suhteen. Toimitilat ja Infra tavoittelevat vakaata rahavirtaa tukeakseen Asumisen kasvua. Molemmat segmentit tähtäävät vuoden 2025 loppuun mennessä yli 4 prosentin liikevoittoon, joka on toimialan parhaimmistoa.

Kiinteistöt-segmentti tullaan lakkauttamaan ja korvaamaan uudella Kiinteistökehitys-segmentillä. Uusi segmentti tulee vastamaan YIT:n kaupallisten ja hybridihankkeiden kokonaisvaltaisesta kehityksestä.  Kiinteistökehityksen tavoitteena on parantaa koko konsernin kehitys- ja rakennuskatteita aktiivisen kiinteistökehityksen ja valikoitujen yhteissijoitusten kautta. Segmentin tavoitteena on olla luokkansa paras kumppani asiakkailleen ja sijoittajakumppaneilleen. YIT ei tule enää keskittymään pitkän aikavälin omistamiseen eikä palveluliiketoiminnan laajentamiseen. Kiinteistökehityksen tavoitteen on saavuttaa yli 10 prosentin sijoitetun pääoman tuoton vuoden 2025 loppuun mennessä.

Toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi luovat merkittävää tuloksen parannuspotentiaalia

YIT:n taloudellista kehitystä ovat viime vuosina leimanneet projektien tarjoamiseen ja toteuttamiseen liittyvät haasteet, jotka ovat johtaneet projektien kateheikennyksiin. YIT on puuttunut näihin tuottavuushaasteisiin keskittymällä tiukasti projektien valintaan sekä riskin- ja projektinhallintaan. Näiden meneillään olevien projektijohtamisen parannuksiin tähtäävien toimenpiteiden odotetaan tuovan yli 50 miljoonan euron kannattavuusparannuksen vuoteen 2024 mennessä.

Lisäksi YIT tehostaa toimintamalliaan asiakaslähtöisen organisaation rakentamiseksi ja kustannuskilpailukykynsä parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä YIT odottaa saavuttavansa jatkuvissa toiminnoissa 15–20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2023 mennessä.

Keskipitkällä aikavälillä YIT tavoittelee tehostamista ja skaalaetujen hyödyntämistä toimitusketjun hallinnassa sekä kehittää ja edistää teollisen rakentamisen menetelmiä ja käytäntöjä projektien läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Näiden toimien odotetaan merkittävästi lisäävän yhtiön tuottavuutta, mikä tulee näkymään parantuneina myyntikatteina vuoteen 2025 mennessä ja myös sen jälkeen.

Päivitetty ESG-strategia asettaa alalle uudet standardit

Toimitusjohtaja Moilanen: ”Ilmastonmuutos vaatii uudenlaista resurssien käytön arviointia, ja elinkaariajattelusta on tulossa entistä tärkeämpää. Rakennukset tuottavat lähes 40 % vuosittaisista maailmanlaajuisista CO2-päästöistä ja on selvää, että koko rakennusalalla tarvitaan merkittäviä muutoksia. Vastuullisuus on entistä tärkeämpää asiakkaillemme ja sijoittajillemme, ja haluamme olla alan edelläkävijä etsimällä ja tarjoamalla ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa.”

Ympäristövaikutuksissa YIT sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. YIT on ensimmäinen suomalainen rakennusyhtiö, joka on sitoutunut vähentämään sekä oman toimintansa että arvoketjunsa päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti. Tällä sitoumuksella YIT vahvistaa aikaisempaa ilmastotyötään ja päivittää nykyiset ilmastotavoitteensa entistä kattavammiksi, mikä vähentää myös YIT:n asiakkaiden päästöjä.

Sosiaalisessa vastuussa YIT jatkaa parempien elinympäristöjen kehittämistä ja rakentamista yhteiskunnalle. YIT rakentaa kaupallisia ja julkisia tiloja sekä infrastruktuuriverkostoja, jotka ovat kestävän yhteiskunnan perusta. YIT jatkaa määrätietoista työtään tapaturmien vähentämiseksi työmaillaan tavoitteenaan vahingoton työympäristö niin työmailla kuin toimistoissa. YIT tarjoaa lisäksi henkilöstölleen mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, ja yhtiön tavoitteena on säilyttää asemansa rakennusalan ihannetyönantajana.

Hyvässä hallintotavassa YIT jatkaa nollatoleranssia harmaassa taloudessa, korruptiossa, työvoiman hyväksikäytössä ja syrjinnässä. YIT ryhtyy lisäksi määrätietoisiin toimiin ESG-asioiden edistämiseksi koko toimitusketjussaan. Jatkossa YIT aikoo vaatia toimittajiltaan samoja sitoumuksia ympäristö-, sosiaalisissa- ja hyvän hallintotavan kriteereissä kuin se on itselleen asettanut. Yhtiö uskoo, että tämä asettaa uudet standardit koko toimialalle.

Taloudelliset tavoitteet päivitetty

YIT mittaa strategiansa onnistumista konsernin uusilla taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä:

  • Liikevoittoprosentti: 6 %
  • Velkaantumisaste: alle 50 %
  • Osinko: vakaa kasvu

Konsernin liikevoittoprosenttitavoite perustuu sen eri segmenttien liikevoittoprosenttitavoitteisiin. Rakennusalan markkinanäkymät vaikuttavat YIT:n toiminta-alueilla lupaavilta, mutta yhtiö suhtautuu markkinoiden kasvuoletuksiin maltillisesti ja odottaa kannattavuutensa vahvistuvan ensisijaisesti terävöitetyn fokuksen ja tuottavuuden parantamisen seurauksena. Lisäksi yritys odottaa saavansa kilpailuetua ESG-sitoumuksistaan.

Toimitusjohtaja Moilanen: ”Uskon yritykseemme ja uuteen fokusoituun strategiaamme. Olen ylpeä henkilöstömme osaamisesta, ammattitaidosta ja sitoutumisesta, markkinoiden parhaasta työn laadusta sekä arvostetusta YIT-brändistämme. Keskittymällä vahvasti luotettavuuteen, ennakoitavuuteen ja kestävään kehitykseen olen varma, että meillä on kaikki tarvittava kannattavuutemme parantamiseksi ja arvon luomiseksi asiakkaillemme, työntekijöillemme, yhteiskunnallemme ja osakkeenomistajillemme.

Uutta strategiaa käydään läpi huomisessa pääomamarkkinapäivässä

Uutta strategiaa käsitellään tarkemmin YIT:n pääomamarkkinapäivässä huomenna 23.11.2021 klo 13.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://yit.videosync.fi/2021-cmd.

Lisätietoja:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
 

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: kehitämme ja rakennamme toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa