YIT:n oppilaitosyhteistyö finalistina Yhteiskuntavastuullisin hanke 2013 -kilpailussa

 

YIT Opinnot oli finalistina European CSR Award Suomen kilpailun suuryritysten sarjassa ja sai näin tunnustusta jo useita vuosia jatkuneesta hyvin tiiviistä yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen välillä. Kilpailun voittajat julkaistiin yritysvastuuverkosto FIBS ry:n järjestämässä Ratkaisun Paikka 2013 -seminaarissa tiistaina 14.5.

European CSR Award on uusi yrityksille suunnattu kansainvälinen yhteiskuntavastuukilpailu. Kilpailu käytiin samanaikaisesti 29 maassa, Suomessa kilpailun järjesti Finnish Business & Society (FIBS ry). Kussakin maassa yrityksiä palkittiin vastuullisista kumppanuuksista, eli hankkeista, jotka yritykset ovat toteuttaneet yhdessä ei-kaupallisten sidosryhmiensä kanssa. Palkitsemiskriteereinä olivat yhteistyöhankkeiden innovatiivisuus, niiden synnyttämät liiketoiminnalliset hyödyt sekä hankkeiden positiiviset sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.

”Tiivistämme yhteistyötä oppilaitosten kanssa koko ajan eri tavoin.  Työnjohdon YIT Opinnot on rakennettu kumppanuusmallin pohjalle, joka tarjoaa etuja niin ammattikorkeakouluille, opiskelijoille kuin YIT:llekin. Merkittävän yhteiskuntavastuukilpailun finaalissa oleminen on hieno tunnustus tälle jo vuosia jatkuneelle työlle ja kannustaa kehittämään konseptejamme ja kumppanuuksiamme eteenpäin.” ,toteaa YIT Opinnoista vastaava HR-asiantuntija Timo Piili.

YIT Opintojen opintokokonaisuus on rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijoille tarkoitettu viiden opintopisteen kokonaisuus. YIT Opinnot toteutetaan yhdessä viiden eri ammattikorkeakoulun kanssa ja ohjelmaan valitaan mukaan hakemusten perusteella noin 30 opiskelijaa. Ammattikorkeakouluille YIT Opinnot tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää opetustaan, opiskelijat saavat ohjelman avulla muun muassa soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön ja YIT saa osaavia tulevaisuuden tekijöitä. YIT tarjoaa YIT Opintoihin valituille opiskelijoille työpaikan valmistumisen jälkeen.

”Oppilaitosyhteistyön kehittäminen on YIT:n strateginen tavoite. Haluamme olla osaamisessa koko ajan askeleen edellä ja varmistaa, että alalle kouluttautuu riittävä määrä vahvoja tekijöitä”, kertoo YIT:n henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

Lisätietoja:
Timo Piili, HR asiantuntija, YIT Rakennus Oy, puh. 040 573 3254, timo.piili@yit.fi
 

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Finnish Business & Society (FIBS ry.) on Suomen johvastuullisen yritystoimtava innan verkosto. FIBS tarjoaa työkaluja yritysten yhteiskuntavastuutoiminnan kehittämiseen, mittaamiseen ja raportointiin sekä kohtaamispaikkoja kaikille yhteiskuntavastuusta kiinnostuneille jäsentilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. FIBS on CSR Europe, CSR 360 sekä Global Reporting Initiative -järjestöjen kansallinen jäsen.

Tilaa