YIT:n pääomamarkkinapäivä tänään Helsingissä, aiheena uusi strategia

Report this content

YIT Oyj Sijoittajauutinen 27.9.2018 klo 08.00

YIT:n sijoittajille ja analyytikoille suunnattu pääomamarkkinapäivä järjestetään tänään 27.9.2018 Helsingin Pasilassa Otavamedian tiloissa, jotka YIT kunnostaa lähivuosina uuteen käyttöön. Päivän pääteemana on 19.9. julkaistu yhtiön uusi strategia vuosille 2019-2021.

YIT:n strategian tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteet ovat kaupunkikehitys sekä suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Strategia rakentuu vahvojen megatrendien, kaupungistumisen, kestävän kehityksen sekä digitalisaation, varaan. YIT:n ja Lemminkäisen integraation onnistuminen, yhteisten toimintatapojen ja yhteisen kulttuurin luominen sekä synergiahyötyjen saavuttaminen muodostavat tärkeän osan yhtiön menestyksen kulmakivistä.

Strategiset kehitysohjelmat

Yhtiön strategia lähtee siitä, että jokainen segmentti on kilpailukykyinen omassa liiketoiminnassaan markkina-alueellaan segmenteissä tehtävän kehitystyön avulla. Lisäksi YIT toteuttaa strategiaansa kolmella yhteisellä kehitysohjelmalla: Performance, Customer focus ja Green growth.

  • Performance-ohjelmalla varmistetaan yhdistymisestä haettujen synergiahyötyjen saavuttaminen ja parannetaan tuottavuutta laadusta tinkimättä, hukkaa vähentäen ja läpimenoaikoja lyhen­täen.
  • Customer focus -ohjelmalla haetaan kasvua parantamalla tuotteita, palveluja ja asiakaskokemusta.
  • Green growth -ohjelmalla tuetaan kasvua ja parannetaan tuottavuutta kestävän kehityksen periaatteilla.

Innovaatioekosysteemi kaupunkikehityksen sydämenä

YIT on vahvistanut eri tavoin sisäistä ja kumppaneihin perustuvaa innovaatioekosysteemiä viimeisten kolmen vuoden aikana. YIT:llä on useita hankekehitykseen keskittyviä kumppanuussopimuksia, joista tunnetuin on YIT:n ja HGR:n vuonna 2016 perustama Regenero Oy. Regenero kehittää etenkin työympäristöihin keskittyviä hybridihankkeita Suomessa pääkaupunkiseudulla. Kumppanuuksien avulla yhtiö pystyy leventämään hankekehitysresurssejaan sekä nopeuttamaan useiden vuosien päähän ulottuvan hankekehitysputken rakentamista. Kumppanuushankkeiden omistus, vuokratuotot ja myyntivoitot raportoidaan Kiinteistöt-segmentissä. Hankkeiden varsinainen rakentaminen toteutetaan ja tuloutetaan Toimitilat ja Asuminen Suomi ja CEE –segmenttien kautta.

Helsingin Pasilassa rakennettava Tripla on kokonaisuudessaan hyvä esimerkki innovatiivisesta kaupunkikehityksestä ja pääomatehokkaasta kumppanuudesta. Hankkeessa yhdistyvät YIT:n vahvuudet: kyvykkyys luoda ja toteuttaa haastavia hybridihankkeita. YIT kehittää ratapihasta ja joutomaasta uuden, houkuttelevan kaupunkikeskuksen: työpaikan, kodin, kohtaamispaikan, hotellin ja maailmanluokan ostoskeitaan.  Pääomamarkkinapäivässä YIT esittelee Tripla-hankkeen tämän hetkisen tilanteen ja sen roolin YIT:n strategiassa.

Tavoitteena 100 miljoonan euron vuosittainen liikevoitto suhdanteita kestävistä liiketoiminnoista

Laaja hankeportfolio, vuokratuotot, omistusten arvostus käypään arvoon ja tasaisesti realisoitavat myyntituotot tekevät Kiinteistöt-segmentistä suhdanteita hyvin kestävän liiketoiminnon. Muita yli suhdanteiden kasvavia tai vakaita liiketoimintoja ovat päällystys, kiviainesliiketoiminta, teiden kunnossapito, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjohtamisen ja asumisen palvelut. Tavoitteena on vakaa noin 100 miljoonan euron vuotuinen liikevoitto näistä liiketoiminnoista jo vuodesta 2019 alkaen.

”Uuden YIT:n strategia on luonnollinen jatkumo YIT:n aiemmalle strategialle. Tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme johtavana kaupunkikehittäjänä ja vähentää suhdanteiden vaikutusta liiketoimintoihimme. Yhdistymisen kautta olemme taloudellisesti oleellisesti entistä vahvempi yhtiö ja synergiahyödyt vahvistavat osaltaan kilpailukykyämme.” sanoo toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. ”Olemme erittäin innostuneita uudesta strategiasta ja lähdemme voimalla toteuttamaan sitä."

Arviot kuluvan neljänneksen asuntomyynnistä ja asfalttituotannosta

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla asuntomyynti on pysynyt hyvänä ja näkymät ovat kaikilla markkina-alueilla suotuisat. Arvioimme vuoden kolmannen neljänneksen kuluttaja-asuntomyynnin olevan Suomessa noin 550 asuntoa (Q3/2017: 771 kappaletta). CEE-maissa arvio kuluttaja-asuntomyynnistä on noin 250 asuntoa (Q3/2017: 216), lisäksi aiemmin YCE Housing I rahastolle myydyistä hankkeista YIT arvioi myyvänsä edelleen kuluttajille noin 60 asuntoa (Q3/2017: 50). Venäjällä arvioimme kolmannen vuosineljänneksen asuntomyynnin olevan lähes 900 asuntoa (Q3/2017: 814).

Arvio kolmannen vuosineljänneksen tuotetusta asfalttimäärästä on noin 3 miljoonaa tonnia (Q3/2017: 3,3).

Pääomamarkkinapäivä

Tänään 27.9.2018 järjestettävän pääomamarkkinapäivän ohjelma alkaa kello 9.00 paikallista aikaa. Esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast.  Toimitusjohtajan esityksen ajan noin klo 9:00 alkaen sijoittajat ja analyytikot voivat osallistua tilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 4559856.

Esitykset löytyvät YIT:n verkkosivuilta osoitteessa www.yitgroup.com/paaomamarkkinapaiva.

Lisätietoja antaa:
Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi  

Tilaa