• news.cision.com/
  • YIT Oyj/
  • YIT:n strategiset painopisteet ennallaan – uusi kilpailukykyohjelma tukee taloudellisten tavoitteiden saavuttamista

YIT:n strategiset painopisteet ennallaan – uusi kilpailukykyohjelma tukee taloudellisten tavoitteiden saavuttamista

Report this content

 

YIT OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                                                12.9.2014 KLO 08.30

YIT:n strategiset painopisteet ennallaan – uusi kilpailukykyohjelma tukee taloudellisten tavoitteiden saavuttamista

YIT:n hallitus on päättänyt pitää ennallaan yhtiön strategiset painopisteet. Venäjän ja Suomen heikentyneen makronäkymän johdosta taloudellisen liikkumavaran merkitys korostuu entisestään. Strategian toteutusta ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan käynnistämällä konserninlaajuinen kilpailukykyohjelma, jonka puitteissa on asetettu lyhyen aikavälin tavoitteita vuosille 2015 ja 2016. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Kasvua omaperusteisista ja yhteistyöhankkeista, taloudellisen liikkumavaran rooli korostuu

Asuminen-toimialalla YIT tavoittelee kasvua omaperusteisissa hankkeissa. Toimintaympäristön kehitys ohjaa asuntoaloitusten määrää ja alueellista painotusta. Asuntorakentamisessa menestyksen edellytyksenä on vetovoimainen ja kohtuuhintainen tuote sekä positiivinen asiakaskokemus.

Toimitilat ja infra – toimialalla tavoitteena on kasvattaa sellaisten hankkeiden osuutta, joissa YIT:n asiakkaalle tuottama lisäarvo on korkea. Keskeisessä roolissa ovat konseptit, yhteistyöhankkeet ja erikoisosaaminen. Helsingin Keski-Pasilan Tripla-hanke tuo käynnistyessään merkittävän lisän liikevaihtoon vuodesta 2016 alkaen.

Suhdannevaihteluiden tasaamiseksi Suomen ja Venäjän rinnalla kasvatetaan keskisen Itä-Euroopan painoarvoa kolmantena maantieteellisenä tukijalkana.

Muuttuvassa toimintaympäristössä taloudellinen liikkumavara korostuu. Pääoman käytön tehostamista jatketaan käynnissä olevan pääomanvapautusohjelman mukaisesti. Pääoman käytön tehostamisesta saatavasta kassavirrasta noin 250 miljoonaa euroa käytetään velkojen lyhentämiseen. Venäjällä pääoman kiertonopeutta parannetaan edelleen, jolloin sijoitetun pääoman määrä vähenee.

Konserninlaajuinen kilpailukykyohjelma strategian tueksi

Strategian toteutusta ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan konserninlaajuisella kilpailukykyohjelmalla. Ohjelman tavoitteita ovat korkeampi hankekannattavuus, toimintatapojen virtaviivaistaminen ja vahva kassavirta.

Uudet lyhyen aikavälin tavoitteet

Lyhyellä aikavälillä toiminnan painopiste on pääoman käytön ja kustannustehokkuuden parantamisessa kasvun sijaan. YIT:n hallitus on asettanut lyhyelle aikavälille tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä:

•             Liikevaihdon kasvu 0-5 % vuodessa (toimialaraportointi)

•             Sijoitetun pääoman tuotto 15 % (toimialaraportointi)

•             Nettovelka alle 600 miljoonaa euroa (IFRS)

Lyhyen aikavälin tavoitetasoja määritettäessä on huomioitu heikentyneet makronäkymät. Liiketoimintojen kehittämistä jatketaan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan

YIT:n hallitus on säilyttänyt konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan:

•             Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa

•             Sijoitetun pääoman tuotto 20 %

•             Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen

•             Omavaraisuusaste 40 %

•             Osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin (toimialaraportointi).

YIT:n strategiasta ja taloudellisista tavoitteista kerrotaan enemmän YIT:n pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 25.9.2014 Helsingissä. Lisätietoa löytyy YIT:n sijoittajasivulta http://www.yit.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 570 1313, kari.kauniskangas@yit.fi

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

 

YIT OYJ

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli lähes 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

Tilaa