YIT:n strategisina painopisteinä kannattavuus, kasvuaihiot ja pääomankäytön tehostaminen

PÖRSSITIEDOTE                                       16.9.2015 KLO 8.30

 

YIT:n strategisina painopisteinä kannattavuus, kasvuaihiot ja pääomankäytön tehostaminen

YIT:n hallitus on vahvistanut yhtiön päivitetyt strategiset painopisteet. Nettovelkatavoitteen tavoiteltua nopeampi saavuttaminen mahdollistaa painopisteen siirtämisen asteittain kannattavuuteen ja kasvuun panostamiseen. Yhtenä kasvuaihiona YIT on perustanut uuden yksikön Varsovaan hyödyntääkseen Puolan markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Työ pääomankäytön tehostamiseksi jatkuu ja tukee osaltaan kasvun rahoittamista.

Hallitus päätti myös muuttaa YIT:n pitkän aikavälin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -tavoitetta 15 prosenttiin aiemmasta 20 prosentista. Perusteena muutokseen on Venäjän painoarvon pienentyminen sijoitetussa pääomassa ja pääoman allokoinnissa. Muut pitkän aikavälin tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Erillisistä lyhyen aikavälin tavoitteista luovutaan nettovelkatavoitteen saavuttamisen myötä.

Kannattavuuden parantaminen

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla keskeiset kannattavuutta parantavat toimenpiteet ovat kuluttajamyynnin asteittainen lisääminen Suomessa sekä kannattavan kasvun vauhdittaminen CEE-maissa. Mahdollistaakseen kuluttajamyynnin osuuden kasvattamisen nykyisessä toimintaympäristössä Suomessa YIT pyrkii lisäämään kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa. Asuminen Venäjä -toimialalla yhtiö tekee vastaavasti työtä asuntojen kohtuuhintaisuuden eteen, mutta toimintaympäristön heikentymisen vuoksi myös kiinteiden kustannusten sopeuttamista jatketaan myynnin ja tuotantovolyymin laskun mukaisesti.

Toimitilat ja infra -toimialalla tilauskannan kasvu ja terve marginaalitaso luovat hyvän perustan kannattavuuden parantumiselle. Vastikään varmistuneiden merkittävien projektien kuten E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritien ja Tampereen raitiotien sekä Tripla-hybridihankkeen menestyksekäs toteutus on nyt tärkeää. Edellä mainittujen projektien tuoma kasvu pienentää myös kiinteiden kustannusten rasitusta. Uusien hankkeiden osalta tavoitteena on kasvattaa edelleen sellaisten projektien osuutta, joissa YIT:n asiakkaalle tuottama lisäarvo on korkea. Keskeisessä roolissa ovat konseptit, yhteistyöhankkeet ja erikoisosaaminen.

Vuosi sitten käynnistetyn kilpailukykyohjelman tuloksena toteutetaan lisäksi useita pienempiä toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Kasvun aihiot

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla tavoitteena on jatkaa CEE-maiden painoarvon kasvattamista. Baltian maiden, Tšekin ja Slovakian lisäksi YIT hakee kasvua nyt myös Puolasta. Ajatuksena on kasvaa orgaanisesti Tšekin yksikön, YIT Stavon, kaltaisella liiketoimintamallilla, jossa yhtiö on puhtaasti hankekehittäjä ilman omaa rakentamiskapasiteettia. Yhtiö neuvottelee parhaillaan ensimmäisistä tonttikaupoista Puolassa. Suomessa kasvun painopiste on pääkaupunkiseudulla. Asuminen Venäjä -toimialalla YIT jatkaa kaikissa nykyisissä toimintakaupungeissa alennetulla riskitasolla kasvun hakemisen sijaan, mutta säilyttää myös valmiuden kasvattaa tuotantoaan.

Toimitilat ja infra -toimialalla hiljattain varmistetut merkittävät hankkeet luovat hyvän perustan tulevien vuosien kasvulle. 260 miljoonan euron E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritieprojekti käynnistettiin kesäkuussa, ja Tampereen 100 miljoonan euron raitiotiehankkeen odotetaan etenevän toteutusvaiheeseen vuonna 2016. Yhdessä muiden projektien kanssa nämä mahdollistavat hyvän näkyvyyden ja perustan kasvulle Infrapalvelut -yksikössä. Toimitilojen osalta noin miljardin euron arvoisen Keski-Pasilan Tripla-hankkeen odotetaan tuovan merkittävästi liikevaihtoa vuodesta 2016 lähtien.

Työ pääomankäytön tehostamiseksi jatkuu

Pääomanvapautusohjelmaa jatketaan tavoitteena loppuunsaattaa se vuoden 2016 loppuun mennessä. YIT pyrkii edelleen tehostamaan pääoman käyttöä esimerkiksi lisäämällä kumppanuusmallien käyttöä investoinneissa. Venäjän operatiivista sijoitettua pääomaa on tavoitteena vähentää.

ROI-tavoitetta muutettiin, muut pitkän aikavälin tavoitteet ennallaan

YIT:n liiketoimintaa ohjataan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti (toimialaraportointi):

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 15 % (aiemmin 20 %)
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
  • Omavaraisuusaste 40 %
  • Osingonjako 40–60 % tilikauden tuloksesta

Erillisistä lyhyen aikavälin tavoitteista luovutaan nettovelkatavoitteen saavuttamisen myötä.

YIT:n strategiasta ja taloudellisista tavoitteista kerrotaan enemmän YIT:n pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 24.9.2015 Helsingissä. Lisätietoa löytyy YIT:n sijoittajasivulta www.yit.fi/sijoittajat.

 

Lisätietoja:

Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 570 1313, kari.kauniskangas@yit.fi
Sanna Kaje, johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A, YIT Oyj, puh. +358 50 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

   

 

YIT OYJ

Sanna Kaje
Johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa