YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2004:

YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2004: YIT:N TULOS VUONNA 2004 OLI KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

Vuoden 2004 aikana YIT:n liikevaihto, tulos ennen veroja ja tilauskanta nousivat kaikkien aikojen korkeimpiin arvoihinsa.
Kiinteistöteknisissä palveluissa siirryttiin onnistuneesti läpiviedyn integraatiovaiheen jälkeen normaaliin liiketoimintaan. Toimialan liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja oli neljännellä neljänneksellä jo 4,0 prosenttia liikevaihdosta.
Asuntotuotantoa Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa kasvatettiin ripeästi. Suomessa asuntotuotanto vakiintui hyvälle tasolle vuoden lopulla ja Rakentamispalveluiden tulos oli kokonaisuutena hyvä. Teollisuuden palvelujen tilauskanta kaksinkertaistui. Tietoverkkopalvelujen kustannustehokkuus ja laajakaista-asennusten voimakas kasvu toivat hyvän tuloksen. Näkymät vuodelle 2005 ovat myönteiset.

Liikevaihto nousi yli 3 miljardiin euroon

YIT-konsernin vuoden 2004 liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja nousi 3 033,4 milj. euroon (2003: 2 389,7 Me). Merkittävä osa liikevaihdon kasvusta johtui 29.8.2003 konserniin liitetystä Building Systems - liiketoiminnasta. ABB:ltä ostettu liiketoiminta tarjoaa talotekniikka-, kiinteistö- ja teollisuuspalveluja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Liikevaihtoa kasvatti myös asuntotuotannon kasvu Venäjällä ja Baltiassa.

Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan osuus kasvoi 28 prosentista 40 prosenttiin liikevaihdosta. Liikevaihdosta 60 prosenttia (72 %) tuli Suomesta, 30 prosenttia (19 %) muista Pohjoismaista, 5 prosenttia (5 %) Baltian maista ja 3 prosenttia (3 %) Venäjältä.

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 1 010,2 milj. euroon (643,5 Me), mikä oli 33 prosenttia (27 %) koko liikevaihdosta.

Tulos ennen veroja kasvoi 40 prosenttia

Konsernin liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja (EBITA) oli 165,7 milj. euroa (118,7 Me) eli 5,5 prosenttia (5,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 135,1 milj. euroa (98,6 Me) ja liikevoittoprosentti 4,5 (4,1 %). Tulos ennen veroja oli 40 prosenttia edellisvuotista parempi ja nousi 118,2 milj. euroon (84,4 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,6 prosenttia (16,8 %).

Osakekohtainen tulos oli 1,37 euroa (0,82 e). Osakekohtainen oma pääoma nousi 7,46 euroon (6,69 e). Omavaraisuusaste oli 31,1 prosenttia (28,3 %).

Kymmenen vuotta osingon nousua

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona tilivuodelta 2004 maksetaan 0,70 euroa (0,60 e) osakkeelta eli 51,1 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. YIT on nostamassa osinkoa kymmenettä vuotta peräkkäin.

Tilauskanta on historian suurin

Konsernin tulouttamaton tilauskanta vuoden lopussa oli 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 1 604,9 milj. euroon (1 490,1 Me). Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 9 prosenttia ja nousi 621,0 milj. euroon (569,5 Me). Osa konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa.

Henkilöstön määrä 22 000

Vuonna 2004 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 21 884 (16 212) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstöä oli 21 680 (21 939). YIT:n henkilöstöstä 53 prosenttia työskentelee Suomessa, 37 prosenttia muissa Pohjoismaissa ja 10 prosenttia Baltian maissa ja Venäjällä.

Markkinatilanne säilyy vakaana Pohjois-Euroopassa

Taloudelliset tutkimuslaitokset arvioivat Pohjoismaiden kansantalouksien kehittyvän vuosina 2005 ja 2006 vakaasti 2 - 3 prosentin vauhdilla eli noin prosenttiyksikön EU:n kasvua nopeammin.
Eurokorkojen kehitys pysyy maltillisena, mikä tukee investointeja ja asuntokysyntää. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta Pohjoismaissa.
Venäjä ja Norja hyötyvät öljyn korkeista hinnoista. Venäjän, Viron, Latvian ja Liettuan kasvuvauhti on noin kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna.

Näkymät vuodelle 2005

Arvioimme, että vuoden 2005 tulos ennen veroja muodostuu viime vuotta paremmaksi.

Yhtiökokous

YIT-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.3.2005 klo 15.00 alkaen Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan kokonaisuudessaan erillisenä pörssitiedotteena 15.2.2005.

Vuosikertomus 2004 ja osavuosikatsaukset vuonna 2005

Vuosikertomus vuodelta 2004 ilmestyy suomeksi viikolla 9/2005 ja englanniksi ja ruotsiksi viikolla 10/2005. Osavuosikatsaukset julkaistaan 4.5., 5.8. ja 4.11.2005. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n Internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat.

Liitteenä on hallituksen toimintakertomus ja taulukko-osassa tiivistelmä tilinpäätöstiedoista. Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

YIT-YHTYMÄ OYJ

Reino Hanhinen konsernijohtaja

Lisätietoja antavat: Reino Hanhinen, konsernijohtaja, 020 433 2454, reino.hanhinen@yit.fi Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Veikko Myllyperkiö, viestintäjohtaja, 020 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdepäällikkö, 020 433 2635, petra.thoren@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Tiedotustilaisuudet 15.2.2005

Lehdistötilaisuus järjestetään klo 10.00 YIT:n pääkonttorissa, osoite Panuntie 11, 00620 Helsinki. Analyytikoille ja salkunhoitajille järjestetään tiedotustilaisuus samassa paikassa klo 13.00.

YIT:n Internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi on nähtävissä web casting -esitys, jossa konsernijohtaja Reino Hanhinen esittelee tuloksen suomeksi, varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä englanniksi ja YIT Building Systems Oy:n toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski ruotsiksi.

Puhelinkonferenssi järjestetään 15.2.2005 klo 15.00 suomen aikaa (GMT 13.00). Suomessa linja on 0800 112 497, kansainvälinen linja on +44 (0)20 7070 5423 ja USA:ssa linja on 1866 4327 186.
Puhelinkonferenssin uusinta on käytettävissä viikon ajan numerossa +44 (0)20 7081 9440, tilinumero (account number) 825711 ja rekisteröintinumero (recording number) 657454.HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2004

YIT:N TULOS VUONNA 2004 OLI KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

Vuoden 2004 aikana YIT:n liikevaihto, tulos ennen veroja ja tilauskanta nousivat kaikkien aikojen korkeimpiin arvoihinsa.
Kiinteistöteknisissä palveluissa siirryttiin onnistuneesti läpiviedyn integraatiovaiheen jälkeen normaaliin liiketoimintaan. Toimialan liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja oli neljännellä neljänneksellä jo 4,0 prosenttia liikevaihdosta.
Asuntotuotantoa Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa kasvatettiin ripeästi. Suomessa asuntotuotanto vakiintui hyvälle tasolle vuoden lopulla ja Rakentamispalveluiden tulos oli kokonaisuutena hyvä. Teollisuuden palvelujen tilauskanta kaksinkertaistui. Tietoverkkopalvelujen kustannustehokkuus ja laajakaista-asennusten voimakas kasvu toivat hyvän tuloksen. Näkymät vuodelle 2005 ovat myönteiset.

YIT:N KONSERNIRAKENNE

Building Systems -yrityskaupan jälkeen konsernin liiketoiminta jaettiin syyskuun 2003 alussa neljään toimialaan: Kiinteistötekniset palvelut (Building Systems), Rakentamispalvelut, Teollisuuden palvelut ja Tietoverkkopalvelut.

Rakentamispalvelut -toimialan muodosti YIT Rakennus Oy tytäryhtiöineen ja Tietoverkkopalvelut -toimialan YIT Primatel Oy.
Entinen YIT Installaatiot jaettiin kahdeksi uudeksi toimialaksi.
Teollisuuden palvelut -toimialan muodostivat YIT Installaatioihin kuuluneet YIT Industria Oy ja YIT Service Oy sekä osakkuusyhtiö Oy Botnia Mill Service Ab.

Kiinteistötekniset palvelut -toimiala muodostettiin ostetusta Building Systems -liiketoiminnasta ja YIT Installaatioiden Skandinavia- ja Kiinteistötekniikka-liiketoimintaryhmistä. Lisäksi Kiinteistötekniset palvelut -toimialaan liitettiin vuoden 2004 alussa YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy YIT Rakennus Oy:stä sekä kiinteistöverkkoliiketoiminta YIT Primatel Oy:stä. Ostettujen Building Systems -liiketoimintojen liikevaihto 29.8. - 31.12.2003 oli 335,1 milj. euroa. YIT Rapido Kiinteistöpalveluiden liikevaihto vuonna 2003 oli 27,7 milj. euroa ja kiinteistöverkkoliiketoiminnan liikevaihto 11,4 milj. euroa.

Seuraavassa vuoden 2003 liikevaihtoa, liikevoittoa ja tilauskantaa koskevat luvut perustuvat Kiinteistöteknisten palvelujen ja Teollisuuden palvelujen osalta pro forma -laskelmiin.

YIT:N TALOUDELLISET TAVOITETASOT MUUTTUIVAT

YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus tarkensi 23.9.2004 taloudellisia tavoitetasoja strategiakaudelle 2005 - 2007 siten, että sijoitetun pääoman tuoton tavoitetasoa nostettiin aiemmasta 18 prosentista 20 prosenttiin ja omavaraisuusasteen tavoitetasoa alennettiin aiemmasta 40 prosentista 35 prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuoton tavoitetason nosto perustui toimialarakenteen muutoksen myötä pienentyneeseen pääomantarpeeseen sekä strategiakaudelle asetettuihin tavoitteisiin.
Omavaraisuusastetavoite vastaa paremmin YIT:n nykyisen liiketoimintarakenteen riskitasoa ja kasvanutta huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta.

LIIKEVAIHTO NOUSI YLI 3 MILJARDIIN EUROON

YIT-konsernin liikevaihto vuonna 2004 nousi 3 033,4 milj. euroon (2003: 2 389,7 Me). Kasvua edellisestä vuodesta oli 27 prosenttia.
Liikevaihdon strateginen kasvutavoite on keskimäärin 5-10 prosenttia vuodessa.

Liikevaihto toimialoittain (milj. euroa)

1-12/2004 1-12/2003 Muutos Osuus konsernin liikevaihdosta 1-12/2004 Kiinteistötekniset 1 331,5 681,0 96 % 44 % palvelut Rakentamispalvelut 1 427,3 1 398,5 2 % 47 % Teollisuuden 195,1 209,7 -7 % 6 % palvelut Tietoverkkopalvelut 127,0 130,0 -2 % 4 % Muut erät -47,5 -29,5 61 % -1 % YIT-konserni 3 033,4 2 389,7 27 % 100 % yhteensä

YIT:n palveluketju kattaa investointien koko elinkaaren. Elinkaaristrategialla pyritään parempaan palvelukykyyn, liiketoiminnan kasvuun sekä tasaisempaan tuottovirtaan. Kasvava osuus konsernin liikevaihdosta tulee teollisuuden, kiinteistöjen, tietoliikenneverkkojen ja perinteisen infrastruktuurin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Vuonna 2004 ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 1 010,2 milj. euroon (643,5 Me), mikä oli 33 prosenttia (27 %) koko liikevaihdosta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 1 212,7 milj. euroa (672,5 Me) eli 40 prosenttia (28 %). Liikevaihdosta 60 prosenttia (72 %) tuli Suomesta, 30 prosenttia (19 %) muista Pohjoismaista, 5 prosenttia (5 %) Baltian maista ja 3 prosenttia (3 %) Venäjältä.

YIT:n strategiana on vahvistaa rakentamispalveluja Baltian maissa ja Venäjällä sekä kiinteistöteknisiä palveluja ja tietoverkkopalveluja näiden lisäksi kaikissa Pohjoismaissa.

TULOS ENNEN VEROJA KASVOI 40 PROSENTTIA

Konsernin liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja (EBITA) oli 165,7 milj. euroa (118,7 Me) eli 5,5 prosenttia (5,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 135,1 milj. euroa (98,6 Me) ja liikevoittoprosentti 4,5 (4,1 %).

Liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja (EBITA) toimialoittain (milj. euroa)

1-12/2004 1-12/2003 Muutos Osuus konsernin liikevoitosta ennen liikearvopoistoja 1-12/2004 Kiinteistötekniset 33,6 -7,1 - 20 % palvelut Rakentamispalvelut 111,6 111,1 - 67 % Teollisuuden 6,8 9,7 -30 % 4 % palvelut Tietoverkkopalvelut 19,7 14,0 41 % 12 % Muut erät -6,0 -9,0 -33 % -3 % YIT-konserni 165,7 118,7 40 % 100 % yhteensä

Liikevoitto (EBIT) toimialoittain (milj. euroa)

1-12/2004 1-12/2003 Muutos Osuus konsernin liikevoitosta 1-12/2004 Kiinteistötekniset 9,0 -19,7 - 7 % palvelut Rakentamispalvelut 109,4 107,8 1 % 81 % Teollisuuden 6,3 8,8 -28 % 5 % palvelut Tietoverkkopalvelut 16,4 10,7 53 % 12 % Muut erät -6,0 -9,0 -33 % -5 % YIT-konserni 135,1 98,6 37 % 100 % yhteensä Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 40 prosenttia edellisvuotista parempi ja nousi 118,2 milj. euroon (84,4 Me). Tulos verojen jälkeen oli 84,0 milj. euroa (48,4 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,6 prosenttia (16,8 %). Strateginen tavoitetaso sijoitetun pääoman tuotolle on 20 prosenttia.

OSAKEKOHTAINEN TULOS KASVOI 67 PROSENTTIA

Osakekohtainen tulos oli 1,37 euroa (0,82 e). Osakekohtainen oma pääoma nousi 7,46 euroon (6,69 e). Omavaraisuusaste oli 31,1 prosenttia (28,3 %). Omavaraisuusasteen strateginen tavoitetaso on 35 prosenttia.

KYMMENEN VUOTTA OSINGON NOUSUA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona tilivuodelta 2004 maksetaan 0,70 euroa osakkeelta (0,60 e) eli 51,1 prosenttia (73,2 %) osakekohtaisesta tuloksesta. YIT on nostamassa osinkoa kymmenettä vuotta peräkkäin. Strateginen osingonjakotavoite on 30-50 prosenttia vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS JÄLKIVEROASIASSA

Helsingin hallinto-oikeus määräsi päätöksessään 27.5.2004 YIT:n maksamaan maaliskuussa 2002 vuodelta 1997 määrätyn 10,9 miljoonan euron jälkiveron viivästysseuraamuksineen. Päätöksen mukaisesti kesäkuussa maksettiin 11,9 milj. euroa. Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunnan päätöksellä vuoden 2003 alussa YIT:lle maksettua veronpalautusta ei ole kirjattu YIT-Yhtymä Oyj:n vuoden 2002 eikä 2003 tulokseen. YIT on hakenut Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

TILAUSKANTA ON HISTORIAN SUURIN

Konsernin markkina-asema on vahva. Tulouttamaton tilauskanta vuoden lopussa oli 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja nousi 1 604,9 milj. euroon (1 490,1 Me). Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan tilauskanta nousi 621,0 milj. euroon (569,5 Me), mikä oli 39 prosenttia (38 %) koko tilauskannasta. Tilauskannan katesisältö on hyvä. Osa konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta on luonteeltaan sellaista, ettei se ole mukana tilauskannassa.

Tilauskanta toimialoittain (milj. euroa)

12/2004 12/2003 Muutos Osuus konsernin tilauskannasta 12/2004 Kiinteistötekniset 557,8 502,3 11 % 35 % palvelut Rakentamispalvelut 847,9 817,7 4 % 53 % Teollisuuden 116,5 67,2 73 % 7 % palvelut Tietoverkkopalvelut 82,7 102,9 -20 % 5 % YIT-konserni 1 604,9 1 490,1 8 % 100 % yhteensä

Teollisuuden palvelujen tilauskannan 73 prosentin kasvun merkittävin tekijä oli Fortumin Diesel-hankkeesta saatu suuri toimitus- ja asennusurakka.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA SÄILYI HYVÄNÄ

Konsernin rahoitustilanne säilyi vuonna 2004 hyvänä. Korolliset luotot kauden lopussa olivat 261,5 milj. euroa (264,7 Me) ja nettovelat 226,6 milj. euroa (204,4 Me). Nettorahoituskulut olivat 16,8 milj. euroa (14,2 Me) eli 0,6 prosenttia (0,6 %) liikevaihdosta.
Likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 34,9 milj. euroa (60,3 Me). Velkaantumisaste vuoden lopussa oli 49,2 prosenttia (49,6 %).

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli 77 prosenttia (72 %). Suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta lainoista oli otettu 69 prosenttia (70 %).

Rahoitusyhtiöille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä vuoden lopussa oli 199,7 milj. euroa (212,0 Me). Niistä rahoitusyhtiöille maksetut 5,7 milj. euron (5,1 Me) korot sisältyvät nettorahoituskuluihin.

Konsernitaseen loppusumma vuoden päättyessä oli 1 590,3 milj. euroa (1 555,5 Me).

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin tilikaudella olivat 31,0 milj. euroa (232,9 Me) eli 1,0 prosenttia (9,7 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 8,1 milj. euroa (10,3 Me) ja tietotekniikkaan 3,7 milj. euroa (6,5 Me). Muut tuotannolliset investoinnit olivat 1,9 milj. euroa (1,3 Me). Muut investoinnit, mukaan lukien ostettujen yritysten konserniliikearvo, olivat 17,3 milj. euroa (214,8 Me). ABB:n Building Systems -liiketoimintojen ostosta syntynyttä liikearvoa poistettiin tilikaudella 17,9 milj.
euroa, jonka verovaikutus oli 5,1 milj. euroa. Konserniliikearvoa poistettiin 1,6 milj. euroa, joka ei ollut verovähennyskelpoista.
Muista yritysostoista syntynyttä konserniliikearvoa poistettiin 10,7 milj. euroa.

Toukokuussa 2004 YIT kasvatti omistusosuutensa Moskovan ympäristössä asuntotuotantoa harjoittavassa ZAO YIT Ramenjessa 51 prosenttiin.

Kesäkuussa 2004 YIT Kiinteistötekniikka Oy sopi ostavansa Kvaerner Masa-Yardsin omistamat 40 prosenttia YIT Shipins Oy:n osakkeista. YIT Shipins Oy:n perustivat vuonna 1997 ABB Installaatiot Oy 60 prosentin omistusosuudella ja Kvaerner Masa-Yards Oy 40 prosentin osuudella.
ABB myi Shipinsin osakkeensa YIT:lle Building Systems -liiketoiminnan myynnin yhteydessä kesällä 2003.

Marraskuussa 2004 YIT ja Kuopion Puhelin Oyj sopivat asennusliiketoiminnan siirtymisestä YIT Tietoverkkopalveluille.
Sopimus koski Kuopion Puhelin Oyj:n, KPY Verkot Oy:n ja KPY Palvelut Oy:n asennustoimintaa ja sen myötä YIT:lle siirtyi 48 työntekijää.
Liiketoiminnan siirto tapahtui 1.1.2005.

MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA

YIT Installaatiot Oy jakautui 31.3.2004 kahteen yhtiöön, jotka ovat YIT Teollisuus Oy ja YIT Building Systems Oy. YIT Teollisuus Oy muodosti Teollisuuden palvelut -toimialan emoyhtiön ja YIT Building Systems Oy Kiinteistötekniset palvelut -toimialan emoyhtiön.

Kiinteistöteknisissä palveluissa YIT Building Systems Oy:n ruotsalaiset tytäryhtiöt YIT Building Systems AB ja YIT Calor AB muodostivat yhdessä YIT Sverige AB -nimisen yhtiön 1.10.2004 alkaen.
YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy sulautui 30.8.2004 ja YIT Safetytec Oy 1.10.2004 YIT Kiinteistötekniikka Oy:hyn.

Rakentamispalveluissa AS FKSM:n latvialaiset tytäryritykset YIT Latvija SIA ja TOP Maja SIA fuusioitiin 31.8.2004 tytäryritys SIA FKSM:ään ja yhtiön nimeksi muutettiin YIT Celtnieciba SIA.
YIT Rakennus Oy toimii siten Latviassa YIT Celtnieciba SIA:n kautta.

Teollisuuden palveluissa YIT Service Oy:n kokonaan omistama varkautelainen ETT-Teollisuusautomaatio Oy fuusioitiin 1.3.2004 alkaen osaksi YIT Service Oy:tä.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 22 000

Vuonna 2004 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 21 884 (16 212) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstöä oli 21 680 (21 939). YIT:n henkilöstöstä 53 prosenttia työskentelee Suomessa, 37 prosenttia muissa Pohjoismaissa ja 10 prosenttia Baltian maissa ja Venäjällä.

Henkilöstö toimialoittain 31.12.2004 Määrä Osuus konsernin henkilöstös tä Kiinteistötekniset palvelut 12 194 56 % Rakentamispalvelut 5 102 24 % Teollisuuden palvelut 2 760 13 % Tietoverkkopalvelut 1 328 6 % Konsernipalvelut 296 1 % YIT-konserni yhteensä 21 680 100 %

Henkilöstö maittain 31.12.2004 Määrä Osuus konsernin henkilöstös tä Suomi 11 540 53 % Ruotsi 4 236 20 % Norja 2 507 12 % Tanska 1 136 5 % Viro, Latvia ja Liettua 1 151 5 % Venäjä 1 110 5 % YIT-konserni yhteensä 21 680 100 %

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2004.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin 1,20 euroa osakkeelta (0,90 euroa vuodelta 2002) eli yhteensä 36,6 milj. euroa (26,3 Me). Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 23.3.2004 ja osingonmaksun alkamispäiväksi 30.3.2004.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Ilkka Brotherus, toimitusjohtaja Eino Halonen, konsernijohtaja Reino Hanhinen, pääjohtaja Asmo Kalpala ja toimitusjohtajan varamies Teuvo Salminen sekä uutena jäsenenä Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin väistyvän Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtajan Mikko Kivimäen tilalle. Järjestäytymiskokouksessaan 24.3.2004 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ilkka Brotheruksen ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Brotherus ja jäseniksi Eino Halonen ja Teuvo Salminen.

Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2004 hallintoa ja tilejä.
PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ekonomi Pekka Nikulan, KHT.

Yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että osakkeen nimellisarvo muutettiin kahdesta eurosta yhdeksi euroksi (splittaus), jolloin osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui. Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtoja muutettiin vastaavasti. Lisäksi päätettiin antaa uusia optio- oikeuksia uuden Building Systems -toimialan palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville johto- ja avainhenkilöille.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

YIT-Yhtymä Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2004 alussa 61 046 750 euroa ja liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä 30 523 375 kappaletta.
Yhtiökokouksen päätöksellä osakkeen nimellisarvo muutettiin 26.3.2004 kahdesta eurosta yhdeksi euroksi, jolloin osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui. Vuoden 2002 C-optio-oikeuksien perusteella tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena osakepääomaa korotettiin neljässä erässä yhteensä 246 104 eurolla. Vuoden 2004 lopussa osakepääoma oli 61 292 854 euroa ja osakkeiden lukumäärä 61 292 854 kappaletta.

Valtuudet osakepääoman korottamiseen

Vuoden 2004 aikana ei järjestetty osakeantia eikä laskettu liikkeeseen vaihtovelkakirja- tai optiolainoja. Hallituksella ei ollut vuoden päättyessä voimassa valtuutusta osakeantiin eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun.

Markkina-arvo kasvoi 37 prosenttia

YIT:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2004 viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 18,36 euroa (2003: 13,45 e). Kurssinousu vuoden aikana oli 36,5 prosenttia. Kevään 2004 osinko mukaan lukien osakkeen tuotto oli 41,0 prosenttia (65,6 %). Kurssikehitys oli selvästi Helsingin Pörssin yleistä kurssikehitystä parempi, sillä HEX- yleisindeksillä mitattuna kurssit olivat vuoden 2004 lopussa 3,3 prosenttia edellisen vuodenvaihteen tasoa korkeammat.
Painorajoitetulla HEX-portfolioindeksillä mitattuna kurssinousu vuoden aikana oli 14,6 prosenttia.

Osakkeen ylin noteeraus vuoden 2004 aikana oli 18,84 euroa (13,85 e) ja alin 13,51 euroa (7,01 e). Keskikurssi oli 15,92 euroa (10,35 e).
Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 1 125,3 milj. euroa (821,1 Me) eli 37,0 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Myös osakkeen vaihto kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä vuoden 2004 aikana 45 579 537 (29 279 338) kappaletta. Vaihdon arvo oli 725,8 milj. euroa (303,0 Me).
Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 180 156 (117 117) osaketta.
Luvut on muutettu osakkeen nimellisarvon puolittamisen (splittaus) jälkeistä osakkeiden lukumäärää vastaaviksi.

Omat osakkeet

Vuoden 2004 aikana yhtiöllä ei ollut omia osakkeita eikä voimassa olevaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen. Tytäryhtiöt eivät omistaneet tilivuoden aikana emoyhtiön osakkeita.

Osakkeenomistajien määrä kasvoi merkittävästi

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden 2004 aikana 4 928:sta 7 456:een eli 51,3 prosenttia. Yksityissijoittajien määrä kasvoi yli 2 200:lla.

Kansainvälisten sijoittajien omistuksessa oli vuoden alussa yhteensä 22,1 prosenttia ja sen päättyessä 27,9 prosenttia osakkeista.

Fidelity International Limited ilmoitti 3.5.2004, että sen ja sen tytäryhtiöiden omistusosuus YIT:stä oli 28.4. laskenut 4,92 prosenttiin. Tapiola-ryhmä ilmoitti 23.6.2004, että ryhmän omistusosuus YIT:stä oli 22.6. laskenut 4,98 prosenttiin. Tapiola- ryhmään kuuluvat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (3,43 %), Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola (1,21 %) ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola (0,34 %).

VUODEN 2002 JA 2004 OPTIO-OHJELMAT

Yhtiökokouksessa päätetyn osakkeen nimellisarvon puolittamisen seurauksena vuoden 2002 C- ja D-optio-oikeuksien ehtoja päätettiin vastaavasti muuttaa siten, että kukin C- ja D-optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi YIT-Yhtymä Oyj:n yhden euron nimellisarvoista osaketta. Merkintöjen seurauksena osakepääoma voi nousta enintään 2 800 000 eurolla.

C-optioita merkitsi vuonna 2002 noin 210 hallituksen nimeämää konsernin johto- ja avainhenkilöä. Tytäryhtiö YIT Rakennus Oy merkitsi kaikki D-optiot jaettaviksi konsernin johto- ja avainhenkilöille vuosina 2003-2005, mikäli optio-ohjelman mukaiset kannattavuus- ja kasvutavoitteet täyttyvät. Vuoden 2004 loppuun mennessä D-optioita oli jaettu konsernin johto- ja avainhenkilöille yhteensä 211 740 kappaletta. Osakkeita voidaan merkitä vuosittain 1.4.-30.11. C-optioilla merkintäaika alkoi 1.4.2004 ja D-optioilla merkintäaika alkaa 1.4.2005. Merkintäaika päättyy molemmilla 30.11.2006.

C-optioilla merkittiin 1.4.2004-30.11.2004 yhteensä 246 104 kappaletta osakkeita. Näistä merkinnöistä johtuvat osakepääoman korotukset, yhteensä 246 104 euroa, merkittiin kaupparekisteriin neljässä erässä. C-optioilla voidaan merkitä vielä enintään 653 896 osaketta. Vuoden aikana käytiin kauppaa 382 435 kappaleella C-optio- oikeuksia 19,48 euron keskihintaan.

Yhtiökokous päätti antaa merkittäviksi enintään 180 000 E-optio- oikeutta ja enintään 420 000 F-optio-oikeutta uuden Kiinteistötekniset palvelut -toimialan johdolle ja avainhenkilöille.
Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 65 henkilöä, jotka eivät ole mukana vuoden 2002 optio-ohjelmassa. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden YIT-Yhtymä Oyj:n yhden euron nimellisarvoisen osakkeen. Merkintöjen seurauksena osakepääoma voi nousta enintään 600 000 eurolla.

E-optiot jaettiin kesällä 2004. F-optiot merkitsi YIT Rakennus Oy jaettaviksi Kiinteistötekniset palvelut -toimialan johdolle ja avainhenkilöille vuosina 2005-2007, mikäli toimialan tulokselle (EBITA-%) asetetut tavoitteet saavutetaan. Osakkeita voidaan merkitä E-optio-oikeuksien perusteella 1.4. - 30.11.2006 ja 1.4. - 30.11.2007 sekä F-optio-oikeuksien perusteella 1.4. - 30.11.2007.

Optioehdot ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön Internet- sivuilla www.yit.fi/Sijoittajatietoa/Tietoja osakkeesta.

IAS/IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

YIT-konsernissa aloitettiin valmistautuminen IAS-tilinpäätökseen joulukuussa 2001. Tuolloin käynnistetyssä projektissa selvitettiin konsernissa käytössä olevan suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) ja IAS-tilinpäätösperiaatteiden väliset erot ja valmisteltiin uudet IFRS- standardien mukaiset konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet.
Laskentahenkilöstön koulutus aloitettiin keväällä 2003 ja marraskuussa käynnistettiin järjestelmäprojekti muunnosten laskemista varten. Ensimmäiset muunnokset suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisista tilinpäätöksistä IFRS-tilinpäätöksiksi tehtiin 31.12.2004.

YIT siirtyy raportoimaan IAS/IFRS-säännösten mukaisesti vuoden 2005 alusta. Valmistelevina toimina vuonna 2004 laskettiin ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana IFRS-vertailuluvut avaavasta taseesta 1.1.2004 voimassa olevien standardien mukaisesti. Vuoden loppuun mennessä muutettiin myös vuoden 2004 välitilinpäätökset IFRS- säännösten mukaisiksi.

YIT julkaisee pörssitiedotteen IFRS-standardeihin siirtymisestä 6.4.2005. Tiedote sisältää aloittavan taseen oman pääoman siltalaskelmineen sekä tilikauden 2004 konsernin tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot neljännesvuosittain IFRS:n ja FAS:n mukaisesti.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2005 julkaistaan IFRS-standardien mukaisesti 4.5.2005.

Laskentaperiaatteiden muutosten vaikutukset 1.1.2004

Perustajaurakointi Keskeisimpiä muutoksia laskentaperiaatteissa on perustajaurakoinnin käsittelyn muuttuminen, jolloin perustetut asunto- ja kiinteistöyhtiöt käsitellään osana konsernin tasetta. Osakemyynnin liikevaihto (ns. kaksinkertainen liikevaihto) poistuu liikevoiton säilyessä ennallaan. Osakemyynnin liikevaihto oli 1.1.-31.12.2004 noin 203 milj. euroa (1.1.-31.12.2003 243 milj. euroa).

Perustajaurakoinnin tuotot muodostuvat osakkeiden velattomista myyntihinnoista ja kulut tontin hankintamenosta sekä varsinaisista rakentamismenoista. Perustajaurakointia tuloutetaan IAS 11 - standardin mukaisesti kokonaisvalmistusasteen perusteella, joka saadaan kaavasta: rakentamisen valmistusaste kerrottuna myyntiasteella. Tuloutuskäytännön muutos vaikuttaa tuloksen kertymiseen hidastavasti verrattuna nykyiseen käytäntöön, jolloin projektin kate on tuloutettu tuloslaskelmaan joko valmistusasteen tai myyntiasteen perusteella sen mukaan kumpi on alhaisempi.
Käsittelytavan muutos alentaa taseen omaa pääomaa siirtymävaiheessa noin 15 milj. euroa.

Rakentamiseen liittyvät 10-vuotisvastuut kirjataan IFRS:n mukaisesti varauksina tulosvaikutteisesti, kun ne nykyisin kirjataan kuluksi toteutuneen perusteella. Käsittelytavan muutos vähentää taseen omaa pääomaa ja lisää varauksia noin 18 milj. euroa.

Perustajaurakoinnin käsittelyn muuttuminen vaikuttaa myös taseen sisäisten erien eliminoitumiseen ja myytyihin urakkasaataviin. Myydyt urakkasaatavat palautuvat lyhytaikaisiksi korollisiksi veloiksi myymättömien osakkeiden osalta kokonaan ja myytyjen osalta valmistusasteen ylittävältä osuudelta. Käsittelymuutokset kasvattavat aloittavassa taseessa lyhytaikaisia korollisia velkoja noin 140 milj.
euroa.

Kokonaisuudessaan perustajaurakointihankkeiden käsittelymuutokset pienentävät taseen loppusummaa noin 100 milj. euroa.

TEL:n työkyvyttömyysosa Sosiaali- ja terveysministeriö on 22.12.2004 hyväksynyt Suomen työeläkejärjestelmään muutoksen, jonka mukaisesti TEL:n työkyvyttömyysosa käsitellään maksuperusteisena järjestelmänä IFRS- tilinpäätöksissä. TEL:n työkyvyttömyysosaa laskennallisine veroineen ei ole kirjattu omaa pääomaa vähentämään eikä eläkevastuita sekä laskennallisia verosaamisia kasvattamaan. Yhteisvaikutus olisi ollut taseen omaa pääomaa pienentävä noin 37 milj. euroa.

Rahoitusleasingsopimukset Vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaista riskiä tai etua, on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi ja kirjattu käyttöomaisuudeksi sekä korollisiksi veloiksi.
Leasingsopimukset vaikuttavat noin 40 milj. euroa tasetta kasvattavasti.

Liikearvot ja konserniliikearvot Liikearvojen ja konserniliikearvojen suunnitelman mukaiset poistot poistuvat tilikauden 2003 jälkeen ja tilalle tulee arvonalennustestaus. Liikearvot ja konserniliikearvot on testattu aloittavaan taseeseen ja tulokset eivät ole antaneet aihetta arvonalennuskirjauksiin. Liikearvo- ja konserniliikearvopoistot olivat vuonna 2004 30,6 milj. euroa.

Verovaikutukset IFRS:n mukaisesti laaditun tilinpäätöksen ja verotuksen välisistä pysyvistä eroista on laskettu laskennalliset verosaamiset ja verovelat. Niiden nettovaikutus kasvattaa noin 13 milj. euroa taseen omaa pääomaa ja tasetta.

MARKKINATILANNE SÄILYY VAKAANA POHJOIS-EUROOPASSA

Taloudelliset tutkimuslaitokset arvioivat Pohjoismaiden kansantalouksien kehittyvän vuosina 2005 ja 2006 vakaasti 2 - 3 prosentin vauhdilla eli noin prosenttiyksikön EU:n kasvua nopeammin.
Korkotasoa ennakoivien rahamarkkinaindikaattorien mukaan korot pysyvät euroalueella nykyisten tietojen perusteella suhteellisen matalalla tasolla vielä muutaman vuoden, mikä tukee investointeja ja asuntokysyntää. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisää teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta Pohjoismaissa.
Venäjä ja Norja hyötyvät öljyn korkeista hinnoista. Venäjän, Viron, Latvian ja Liettuan kasvuvauhti on noin kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna.

Suomi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA arvioi joulukuussa 2004 Suomen BKT:n kasvavan tänä vuonna 3 ja ensi vuonna 2,3 prosenttia. ETLAn joulukuun katsauksen mukaan investoinnit lisääntyvät Suomessa tänä vuonna 3,7 prosenttia. Seuraavan viiden vuoden aikana investointien kasvu on keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa. Tammikuussa julkaistun teollisuuden investointitiedustelun mukaan investointien laskukausi päättyi viime vuonna. Tänä vuonna teollisuuden kiinteät investoinnit lisääntyvät 7 prosenttia. Teollisuuden, kiinteistöjen ja infrastruktuurin kunnossapitomarkkinat laajentuvat ulkoistamiskehityksen edetessä. Tietoliikenneoperaattorien kenttätoimintojen ulkoistusten odotetaan tulevaisuudessa lisääntyvän.
Laajakaistayhteyksien asentaminen jatkuu vilkkaana.

Valtiovarainministeriön rakentamisen suhdanneryhmä ennakoi tammikuun 2005 suhdannekatsauksessaan talonrakentamisen määrän kasvavan tänä vuonna 3 - 4 prosenttia. Asuntojen ja kaupallisten palvelujen toimitilakysyntä jatkuu vilkkaana Suomen kasvukeskuksissa.
Teollisuusrakennusten aloitukset kääntyivät viime vuonna kasvuun ja toimistorakentaminen on alkanut elpyä. Maa- ja vesirakentamisen odotetaan kasvavan prosentin vuoden 2005 aikana valmistuvien projektien suuren määrän takia. Korjausrakentaminen kasvaa tällä vuosikymmenellä 2 - 3,5 prosentin vuosivauhdilla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ennustaa koko rakennustuotannon kasvavan vuosina 2003 - 2008 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla eli nopeammin kuin edellisellä viisivuotisjaksolla. Uudis- ja korjausrakentamisen kasvu ylläpitää kysyntää rakennus- ja kiinteistötekniikkamarkkinoilla (lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiourakointi ja kunnossapito).

Ruotsi

Konjunkturinstitutet arvioi viime joulukuun lopussa Ruotsin BKT:n kasvaneen viime vuonna 3,8 prosenttia ja ennusti vuosien 2005 ja 2006 kasvuksi 3,2 ja 2,8 prosenttia. Kasvun moottoreina ovat kulutus ja nopeasti kasvavat investoinnit. Kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot kasvavat 2,9 prosenttia vuonna 2005 ja 2,4 prosenttia vuonna 2006. Investointien kasvu on laajalla pohjalla kattaen teollisuuden, palvelusektorin ja asuntoinvestoinnit. Kiinteät investoinnit kasvavat 8 prosenttia tänä vuonna ja 7,7 prosenttia vuonna 2006. Teollisuuden kiinteät investoinnit kasvat 14 prosenttia tänä vuonna ja 10,6 prosenttia vuonna 2006. Kasvun taustalla on korkea kapasiteetin käyttöaste, matalat korot ja hyvä kannattavuus.
Tammikuun lopussa julkaistun suhdannebarometrin mukaan teollisuuden suhdannetilanne oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä parantunut, mutta kasvu oli hitaampaa kuin vuoden alussa.
Teollisuuden luottamusindikaattori oli noussut hieman ja oli edelleen korkealla tasolla. Teollisuusyritykset odottavat uusien tilausten lisääntyvän edelleen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Rakentaminen kasvoi vuoden loppua kohti ja uudet tilaukset ovat edelleen lisääntyneet. Työvoimaa on lisätty ja puolet rakennusyrityksistä arvioi rakentamisen kasvavan vuoden aikana.
Asuntoinvestoinnit lisääntyivät viime vuonna 17,6 prosenttia ja kasvu jatkuu 7,2 ja 7,3 prosentin vauhdilla vuosina 2005 ja 2006.
Euroconstruct arvioi viime joulukuussa, että vuosina 2005 - 2007 talonrakentamisen uudistuotannon arvo kasvaa 4,2, 7,7 ja 2,4 prosenttia. Korjausrakentamisen kasvuarviot ovat vastaavasti 3,1, 2,8 ja 2,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentaminen kasvaisi näinä vuosina 3,9, 4,9 ja 3,1 prosenttia.

Norja

Norjan BKT kasvoi 2,8 prosenttia vuonna 2004 vahvan kotitalouksien kulutuksen ja investointien kasvun seurauksena. Asuntojen hinnat nousivat viime vuoden aikana 10 prosenttia. Matala korkotaso, hyvä palkkakehitys ja veronalennukset kasvattavat kotimaista kulutusta myös tänä ja ensi vuonna. Asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana ja öljysektorin investoinnit säilyvät korkealla tasolla. BKT kasvaa 2,6 prosenttia sekä vuonna 2005 että 2006. Norjan tilastokeskuksen mukaan rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi viime vuoden tammi-lokakuussa 7,9 prosenttia ja sähköasennustöiden liikevaihto 7 prosenttia. Viime vuoden neljännen neljänneksen suhdannebarometrin perusteella odotetaan tuotantovolyymin edelleen kasvavan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Yritysjohtajien lisääntyneet investointiaikeet viittaavat myös pitkäaikaisempaan positiiviseen suhdannenäkemykseen. Varsinkin metsä-, metalli- ja kemianteollisuuksien näkymät olivat parantuneet. Tuotannon volyymi ja kapasiteetin käyttöaste jatkavat nousuaan ja uusien tilausten lisääntyminen vienti- ja kotimarkkinoilta kasvattaa tilauskantaa.
Norjan rautatiet ovat käynnistämässä kymmenvuotista 26,4 miljardin kruunun (4,2 miljardin USD:n) rautatieinvestointiohjelmaa.
Euroconstruct arvioi uudistalonrakentamisen kasvavan tänä ja ensi vuonna vain noin prosentin vuosivauhdilla ja vähenevän 2,3 prosenttia vuonna 2007. Korjausrakentaminen kasvaisi vuosina 2005 - 2007 3,5, 3,0 ja 2,5 prosenttia.

Tanska

Tanskan BKT:n nopea kasvu viime vuoden alkupuoliskolla hidastui kolmannella neljänneksellä ja elpyi uudelleen vuoden lopulla, joten koko vuoden kasvuksi muodostui 2,2 prosenttia. Kulutus ja investoinnit jatkoivat ripeää kasvua, mutta hidastunut vienti ja kasvanut tuonti vähensivät tuotannon kasvua. Vienti kasvaa edelleen vain maltillisesti mm. tärkeän vientimaan Saksan hitaan elpymisen ja vahvistuneen euron takia. BKT:n kasvuksi vuosina 2005 ja 2006 arvioidaan 2,3 ja 2,4 prosenttia. Myös kotitalouksien kulutuksen ja asuntoinvestointien arvioidaan kasvavan ripeästi vuosina 2005 ja 2006 elvyttävän finanssipolitiikan, matalien korkojen ja lyhennysvapaiden asuntolainojen ansiosta. Dansk Byggeri arvioi asuntotuotannon kasvuedellytykset vuodelle 2005 hyviksi. Kysynnän kasvu on nostanut käytettyjen asuntojen hinnat jo uusia korkeammiksi, joten uudistuotanto muodostuu edulliseksi. Korkeat hinnat lisäävät myös korjaustoiminnan kannattavuutta vanhassa asuntokannassa. Rakentamisen suhdanneindikaattorin saldoluvut ovat kohonneet kuukausi kuukaudelta viime vuoden loppua kohti. Dansk Byggeri ennakoi rakennusyritysten tuotannon ja kannattavuuden paranevan vuonna 2005. Tammikuun alun myrskytuhojen korjaaminen lisää rakennus- ja korjaustöitä hiljaisemman talvikauden aikana. Euroconstruct arvioi rakennustuotannon kasvavan 1,5 prosenttia sekä vuonna 2005 että 2006 ja 3 - 4 prosenttia vuonna 2007.

Baltia ja Venäjä

Baltian maissa ja Venäjällä BKT:n ja investointien kasvu on selvästi nopeampaa kuin Pohjoismaissa. Kasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuosina 5 - 8 prosentin tasolla. Alueen korkea koulutustaso sekä Viron, Latvian ja Liettuan EU-jäsenyys ja Venäjän öljytulot tukevat näiden talouksien kasvua. Investointien kasvu on kymmenen prosentin tuntumassa ja rakennusinvestointien kasvuvauhti on lähivuosien aikana kaksinumeroinen. Keskiluokan vaurastuminen on vahvistanut vapaarahoitteisten asuntojen kysyntää suurissa kaupungeissa kuten Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa ja Vilnassa.

TOIMIALOJEN TULOSKEHITYS

KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

Toimialan liikevaihto vuonna 2004 oli 1 331,5 milj. euroa (681,0 Me).
Liikevaihdosta 56 prosenttia tuli huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Liikevaihdosta 38 prosenttia tuli Ruotsista, 32 prosenttia Suomesta, Baltian maista ja Venäjältä, 21 prosenttia Norjasta ja 9 prosenttia Tanskasta. Liiketulos ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja (EBITA) oli 33,6 milj. euroa (-7,1 Me). Building Systems -kaupasta tehtiin 19,5 milj. euron liikearvo- ja konserniliikearvopoistot sekä aiemmista yritysostoista 5,1 milj. euron liikearvo- ja konserniliikearvopoistot. Liiketulos kääntyi vuonna 2004 voitolliseksi ja oli 9,0 milj. euroa (-19,7 Me).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,1 prosenttia.

Tanskan liiketoiminnan tulokseen sisältyy yhteensä 4 milj. euron tappiovaraus kahden Tanskan laivaston aluksen sähköistysprojektissa.
Projekti siirtyi Building Systemsin kaupan mukana ABB:ltä. Toinen laivoista on valmis ja luovutettu ja toinen valmistuu kesäkuussa 2005. Tappio on kirjattu koko projektin eli molempien laivojen osalta vuoden 2004 kolmannen neljänneksen tulokseen.

YIT:n Kiinteistötekniset palvelut on onnistuneen integraatiovaiheen jälkeen kaikissa toimintamaissa siirtynyt normaalitoimintaan ja tuloskehitys on käännetty kasvuun. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja (EBITA) oli jo 4,0 prosenttia liikevaihdosta.

Tilauskanta vuoden lopussa oli 557,8 milj. euroa (502,3 Me). Maittain se jakautui seuraavasti: Ruotsi 163,2, Suomi 213,8, Norja 61,7, ja Tanska 119,1 milj. euroa. Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 12 194 henkeä (11 812). Heistä 4 225 työskenteli Ruotsissa, 3 864 Suomessa, 2 507 Norjassa, 1 136 Tanskassa ja 462 Baltiassa ja Venäjällä.

Vertailukaudella ostetun Building Systems -liiketoiminnan tase yhdisteltiin ensimmäisen kerran konsernitaseeseen eli konsolidoitiin 31.12.2003. Liiketoiminta on ensimmäisen kerran kirjattu neljältä kuukaudelta 29.8.2003 alkaen vuoden 2003 neljännen neljänneksen lukuihin.

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinat kehittyivät vuoden 2004 aikana myönteisesti asuntorakentamisen ja kunnossapidon hyvästä kysynnästä sekä käynnistyneistä teollisuuden investoinneista johtuen.
Toimialan kannattavuuden parantamiseksi toteutettiin toimenpiteitä, joilla tehostettiin toimintaa ja kehitettiin projektien hallintaa ja yhteistyötä. Toiminnan tehostamiseksi kiinteitä kustannuksia tarkasteltiin maittain ja tarvittavia kustannusleikkauksia ja henkilöstön sopeutuksia toteutettiin paikallisesti. Suurin yksittäinen tehostamistoimenpide toteutettiin vuoden 2004 alussa Ruotsissa, kun ostetun Building Systems -liiketoiminnan henkilöstöstä vähennettiin 320 henkilöä. Lisäksi Ruotsissa toimineet kaksi yhtiötä yhdistettiin 1.10.2004, jotta toiminnan johtaminen ja hallinta tehostuivat.

RAKENTAMISPALVELUT

Rakentamispalveluiden liikevaihto vuonna 2004 oli 1 427,3 milj. euroa (1 398,5 Me). Liikevaihtoon sisältyy kaksinkertaista liikevaihtoa (oman tuotannon osakemyyntiä) 203,1 milj. euroa (243,1 Me), joka poistuu vuodesta 2005 alkaen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen myötä. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 18 prosenttia (14 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 109,4 milj. euroa (107,8 Me). Ilman vertailukauden kertaluonteisia eriä (24,3 Me) liikevoiton kasvu oli 31 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 26,9 prosenttia (28,2 %).

Tulouttamaton tilauskanta vuoden lopussa oli 847,9 milj. euroa (817,7 Me). Toimialan palveluksessa oli vuoden lopussa 5 102 henkilöä (5 268).

Suomessa asuntokauppa tasaantui vuoden loppupuoliskolla alkuvuoden ennätystasolta normaaliksi. Pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa ja muissa kasvukeskuksissa asuntokauppa kävi koko vuoden ajan hyvin.
Vuonna 2004 myytiin Suomessa yhteensä 2 311 (vuonna 2003: 2 453) asuntoa. Vuoden aikana valmistui 3 174 (2 996) asuntoa ja aloitettiin 2 717 (3 108) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli vuoden lopussa 2 984 (3 446) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden lopussa 189 (65).

Venäjällä ja Baltian maissa jatkettiin asuntorakentamisen voimakasta kasvattamista. Asuntotuotanto käynnistettiin Moskovan kehyskuntien alueella (Moscow Oblast), jonne YIT perusti vuoden 2003 lopussa yhteisyritys ZAO YIT Ramenjen perustajaurakointimuotoista asuntorakentamista varten. Moskovan kaupungin alueelta YIT hankki ensimmäisen asuntotontin vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Vuonna 2004 myytiin Venäjällä ja Baltian maissa yhteensä 1 136 (vuonna 2003: 606) asuntoa. Vuoden aikana valmistui 566 (214) asuntoa ja aloitettiin 3 873 (351) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli vuoden lopussa 4 154 (855) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden lopussa 14 (5).

Vapaiden toimitilojen runsas määrä piti toimitilarakentamisen markkinatilanteen Suomessa haastavana sekä uudishankkeissa että korjausrakentamisessa. Teollisuusrakentamisessa kysyntä elpyi hieman loppuvuoden aikana. Kauppa- ja logistiikkatilojen kysyntä säilyi vuonna 2004 kohtuullisena. Infrastruktuurirakentamisessa eli maa- ja vesirakentamisessa markkinat olivat kokonaisuutena hieman edellisvuotista suuremmat.

TEOLLISUUDEN PALVELUT

Teollisuuden palveluiden liikevaihto vuonna 2004 oli 195,1 milj.
euroa (209,7 Me). Kunnossapitoliiketoiminnan osuus oli 69 prosenttia (57 %) liikevaihdosta. Kansainvälisen liiketoiminnan arvo oli 19,0 milj. euroa (26,3 Me) eli 10 prosenttia (13 %) koko liikevaihdosta.
Liikevoitto oli 6,3 milj. euroa (8,8 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 32,9 prosenttia (pro forma).

Teollisuuden palveluiden -toimialan tilauskanta vuoden lopussa oli 116,5 milj. euroa (67,2 Me). Tilauskannasta Suomen ulkopuolella oli 10,3 milj. euroa (1,9 Me). Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 2 760 henkilöä (3 117).

Koska Teollisuuden palvelut -toimiala muodostettiin syyskuussa 2003 Building Systems -yrityskaupan jälkeen, perustuvat vuoden 2003 liikevaihtoa, liikevoittoa ja tilauskantaa koskevat luvut pro forma - laskelmiin.

Teollisuuden palveluiden liikevaihdon pienentyminen edellisvuotisesta johtui pääosin investointien vähenemisestä. Lähinnä toteutettiin kunnossapitoinvestointeja ja modernisointeja. Vuoden aikana tapahtui selvästi käänne parempaan ja investointeja alettiin käynnistää.
Tilauskannan voimakkaaseen lisääntymiseen vaikuttivat merkittävästi YIT:n saamat tilaukset Fortumin Porvoon jalostamolla toteutettavaan Diesel-hankkeeseen. Merkittävä investointi YIT:n kannalta on myös Olkiluotoon rakennettava Suomen viides ydinvoimala. Näiden suurhankkeiden ohella Pohjoismaissa käynnistyi useita merkittäviä metsäteollisuuden investointeja.

Teollisuuden kunnossapidon osalta markkinakehitys jatkui suotuisana.
Teollisuuden alhainen investointitaso ja pidättäytyminen jopa korvausinvestoinneista pakotti panostamaan vanhan kone- ja laitekannan kunnossapitoon. Vuoden aikana tehtiin runsaasti seisokkitöitä metsäteollisuudessa ja ydinvoimalaitoksilla.
Palveluiden ulkoistuksissa säilyi tasainen kysyntä.

TIETOVERKKOPALVELUT

Tietoverkkopalveluiden liikevaihto vuonna 2004 oli 127,0 milj. euroa (130,0 Me). Liikevaihdosta 70 prosenttia (61 %) perustui pitkäjänteisiin palvelusopimuksiin ja 30 prosenttia (39 %) projektituotantoon. Toimialan liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 53 prosenttia ja nousi 16,4 milj. euroon (10,7 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 45,8 prosenttia (26,8 %).

Tilauskanta vuoden lopussa oli 82,7 milj. euroa (102,9 Me).
Tietoverkkopalveluiden palveluksessa oli vuoden lopussa 1 328 henkilöä (1 463).

Liiketoiminnan tuloskehitys oli edellisvuotista vahvempi johtuen sekä vilkkaammasta markkinatilanteesta että oman toiminnan kehittämis- ja tehostamistoimenpiteistä.

Merkittävimmin liikevaihtoa kasvattivat uudet operaattoriasiakkuudet, laajakaistaliittymien määrän kasvu sekä niiden toimituksiin liittyvien tietoteknisten asennuspalvelujen kysyntä.
Laajakaistakehitykseen liittyvä kysyntä kasvatti myös tilauskantaa.
Mobiiliverkkojen projektitöiden merkittävä väheneminen ja palvelukysynnän muuttuminen pienemmiksi ylläpito- ja muutostöiksi kasvatti pitkäaikaisiin asiakassopimuksiin perustuvan toiminnan osuutta liikevaihdosta.

Vuonna 2004 kehittämistyö painottui uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseen teknisten lähitukipalvelujen alueelle sekä toimenpiteisiin, joilla tuetaan asennusmarkkinoiden avautumista sekä lähitukipalveluissa että televerkoissa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2005

Arvioimme, että vuoden 2005 tulos ennen veroja muodostuu viime vuotta paremmaksi.

Hallitus

KONSERNITILINPÄÄTÖS 31.12.2004 (Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.)

TULOSLASKELMA, milj. e

1-12/2004 1-12/2003 Muutos, % Liikevaihto 3 033,4 2 389,7 27 - ulkomaantoiminnan osuus 1 212,7 672,5 80 - oman tuotannon osakemyynti 203,1 243,1 -16 Liiketoiminnan tuotot ja kulut -2 850,6 -2 253,3 27 Poistot ja arvonalentumiset ilman -17,1 -17,7 -3 liikearvopoistoja Liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja (EBITA) 165,7 118,7 40 % liikevaihdosta 5,5 % 5,0 % - Liikearvojen ja konserniliikearvon -30,6 -20,1 52 poisto Liikevoitto (EBIT) 135,1 98,6 37 % liikevaihdosta 4,5 % 4,1 % - Rahoitustuotot ja -kulut, netto -16,8 -14,2 18 Voitto ennen satunnaiseriä 118,2 84,4 40 % liikevaihdosta 3,9 % 3,5 % - Satunnaiset tuotot 0 0 - Satunnaiset kulut 0 0 - Voitto ennen veroja 118,2 84,4 40 % liikevaihdosta 3,9 % 3,5 % - Katsauskauden voitto 84,0 48,4 74 % liikevaihdosta 2,8 2,0 % -

Projektit on kirjattu tuloslaskelmaan valmistusasteen tai myyntiasteen perusteella sen mukaan, kumpi näistä on alhaisempi.
IAS/IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen jälkeen vuoden 2005 alusta osatuloutus tapahtuu periaatteella valmistusaste kerrottuna myyntiasteella.

Katsauskauden voitossa on otettu huomioon laskennallinen verovelka ja vähemmistön osuus poistoerosta.

TULOSLASKELMA, milj. e (4. neljännes verrattuna vertailuvuoden 4.
neljännekseen)

10-12/2004 10-12/2003 Muutos, % Liikevaihto 809,5 954,0 -15 - ulkomaantoiminnan osuus 337,1 381,0 -12 - oman tuotannon osakemyynti 59,9 74,7 -20 Liiketoiminnan tuotot ja kulut -759,2 -925,1 -18 Poistot ja arvonalentumiset ilman -4,4 -5,4 -19 liikearvopoistoja Liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvopoistoja (EBITA) 45,9 23,5 95 % liikevaihdosta 5,7 2,5 - Liikearvojen ja konserniliikearvon -8,0 -10,7 -25 poisto Liikevoitto (EBIT) 37,9 12,8 *) % liikevaihdosta 4,7 % 1,3 % - Rahoitustuotot ja -kulut, netto -4,7 -3,8 24 Voitto ennen satunnaiseriä 33,2 9,0 *) % liikevaihdosta 4,1 % 0,9 % - Satunnaiset tuotot 0 0 - Satunnaiset kulut 0 0 - Voitto ennen veroja 33,2 9,0 *) % liikevaihdosta 4,1 % 0,9 % - Katsauskauden voitto/tappio 25,2 -1,8 - % liikevaihdosta 3,1 % -0,2 % -

*) Muutos yli 100 %

TASE, milj. e

31.12.2004 31.12.2003 Muutos, % VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet - Liikearvo 152,1 168,9 -10 - Muut aineettomat hyödykkeet 12,3 11,8 4 Konserniliikearvo 72,1 78,0 -8 Aineelliset hyödykkeet 68,4 66,8 2 Sijoitukset - Muut sijoitukset 6,8 7,9 -14 Vaihto-omaisuus 421,6 380,8 11 Saamiset 822,1 781,0 5 Rahoitusarvopaperit 0,7 11,9 -94 Rahat ja pankkisaamiset 34,2 48,4 -29 Vastaavaa yhteensä 1 590,3 1 555,5 2 VASTATTAVAA Osakepääoma 61,3 61,0 - Muu oma pääoma 395,9 347,3 14 Vähemmistöosuus 3,6 3,4 6 Pakolliset varaukset 26,0 27,3 -5 Pitkäaikainen vieras pääoma 229,7 210,9 9 Lyhytaikainen vieras pääoma 873,8 905,6 -4 Vastattavaa yhteensä 1 590,3 1 555,5 2

RAHOITUSLASKELMA, milj. e

1-12/2004 1-12/2003 Muutos, % Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä 118,2 84,4 40 Suoriteperusteisten erien 58,1 30,7 89 peruminen Rahavirta ennen käyttöpääoman 176,3 115,1 53 muutosta Käyttöpääoman muutos -89,7 25,4 *) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 86,6 140,5 -38 Maksetut korot -20,0 -14,7 36 Saadut osingot - 0,3 - Saadut korot 1,0 2,7 -63 Maksetut verot -32,2 -31,2 3 Liiketoiminnan rahavirta 35,4 97,6 -64 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -30,9 -230,5 -87 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 3,8 37,5 -90 Investoinnit sijoituksiin -0,1 -2,4 -96 Investointien muutokset -1,6 1,4 - Investointien rahavirta -26,2 -194,0 -86 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 1,6 9,5 -83 Omien osakkeiden hankinta/myynti - 12,4 - Lainasaamisten muutos 2,1 0,1 *) Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,4 23,6 -98 Pitkäaikaisten lainojen nostot 38,0 117,7 -68 Pitkäaikaisten lainojen -39,9 -19,2 *) takaisinmaksut Maksetut osingot -36,6 -26,3 40 Rahoituksen rahavirta -34,6 117,8 *) Rahavarojen muutos -25,4 21,4 *) Rahavarat katsauskauden alussa 60,3 38,9 55 Rahavarat katsauskauden lopussa 34,9 60,3 -42

*) Muutos yli 100 %

TUNNUSLUVUT

2004 2003 Muutos, % Tulos/osake, e 1,37 0,82**) 67 Tulos/osake, e, laimennettu 1,36 0,82**) 66 Oma pääoma/osake, e 7,46 6,69**) 12 Osakkeen keskikurssi kauden aikana, e 15,92 10,35**) 54 Osakkeen kurssi kauden lopussa, e 18,36 13,45**) 37 Osakekannan markkina-arvo kauden 1 125,3 821,1 37 lopussa, milj. e Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 61 123 59 104**) 3 painotettu keskiarvo, 1 000 kpl Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl, 61 823 59 248**) 4 laimennettu Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden 61 293 61 047**) - lopussa, 1 000 kpl Korollinen nettovelka kauden 226,6 204,4 11 lopussa, milj. e Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 19,6 % 16,8 % - 12 kk, % Oman pääoman tuotto, % 19,6 % 12,5 % - Omavaraisuusaste, % 31,1 % 28,3 % - Velkaantumisaste, % 49,2 % 49,6 % - Bruttoinvestoinnit pysyviin 31,0 232,9 -87 vastaaviin, milj. e % liikevaihdosta 1,0 % 9,7 % - Tulouttamaton tilauskanta kauden 1 604,9 1 490,1 8 lopussa, milj. e 1) - josta ulkomaantoiminnan 621,0 569,5 9 tilauskantaa Henkilöstö keskimäärin 21 884 16 212 35

**) 26.3.2004 rekisteröity osakkeen nimellisarvon puolittaminen huomioitu 1) Tulouttamaton osuus sitovasti saaduista tilauksista

VASTUUSITOUMUKSET, milj. e

31.12.2004 31.12.2003 Muutos, % Annetut kiinnitykset lainoihin - Omista sitoumuksista 29,3 29,8 -2 Muut omasta puolesta annetut vakuudet - Pantatut arvopaperit - 0,2 - Leasingvastuut 40,2 50,7 -21 Muut vastuut - Ostovastuut 176,8 7,3 *) - Vuokravastuut 7,1 - - - Vastuu vaihto-omaisuusyhtiöiden ulkoisista veloista 55,2 44,5 24 - Muut vastuusitoumukset 0,6 1,2 -50 Takaukset - Osakkuusyhtiöiden puolesta 0,7 0,7 - - Muiden puolesta 2,5 9,0 -72 Vaihto-omaisuusyhtiöiden antamat kiinnitykset konserniyhtiöiden ja 4,6 2,1 *) omista veloista Johdannaissopimuksista johtuva vastuu 2) - Kohde-etuuksien arvot -- Koronvaihtosopimukset 70,0 20,0 *) -- Valuuttatermiinisopimukset 56,7 70,8 -20 - Käyvät arvot -- Koronvaihtosopimukset 69,2 19,7 *) -- Valuuttatermiinisopimukset 54,4 72,1 -25

*) Muutos yli 100 % 2) Johdannaissopimukset on tehty pääosin valuuttalainojen ja projektien valuuttavirtojen suojaamistarkoituksessa.

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, milj. e

YIT-konsernin liiketoiminta jaettiin syyskuun 2003 alussa neljään toimialaan: Kiinteistötekniset palvelut, Rakentamispalvelut, Teollisuuden palvelut ja Tietoverkkopalvelut. Rakentamispalvelut- toimialan muodosti YIT Rakennus Oy tytäryhtiöineen ja Tietoverkkopalvelut-toimialan YIT Primatel Oy. Entinen YIT Installaatiot Oy jaettiin kahdeksi uudeksi toimialaksi: Kiinteistötekniset palvelut ja Teollisuuden palvelut. Vuoden 2003 liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta ovat Kiinteistöteknisten palvelujen ja Teollisuuden palvelujen osalta pro forma -laskelmia.
Ostetun Building Systems -liiketoiminnan tase yhdisteltiin ensimmäisen kerran konsernitaseeseen eli konsolidoitiin 31.12.2003.
Liiketoiminta on ensimmäisen kerran kirjattu neljältä kuukaudelta 29.8.2003 alkaen vuoden 2003 neljännen neljänneksen lukuihin.

1-12/2004 1-12/2003 Muutos, %

Kiinteistötekniset palvelut 1 331,5 681,0 96 Rakentamispalvelut 1 427,3 1 398,5 2 Teollisuuden palvelut 195,1 209,7 -7 Tietoverkkopalvelut 127,0 130,0 -2 Muut erät -47,5 -29,5 61 YIT-konserni yhteensä 3 033,4 2 389,7 27

LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVO- JA KONSERNILIIKEARVOPOISTOJA (EBITA) TOIMIALOITTAIN, milj. e

1-12/2004 1-12/2003 Muutos, % Kiinteistötekniset palvelut 33,6 -7,1 - Rakentamispalvelut 111,6 111,1 - Teollisuuden palvelut 6,8 9,7 -30 Tietoverkkopalvelut 19,7 14,0 41 Muut erät -6,0 -9,0 -33 YIT-konserni yhteensä 165,7 118,7 40

LIIKEVOITTO (EBIT) TOIMIALOITTAIN, milj. e

1-12/2004 1-12/2003 Muutos, % Kiinteistötekniset palvelut 9,0 -19,7 - Rakentamispalvelut 109,4 107,8 1 Teollisuuden palvelut 6,3 8,8 -28 Tietoverkkopalvelut 16,4 10,7 53 Muut erät -6,0 -9,0 -33 YIT-konserni yhteensä 135,1 98,6 37

TILAUSKANTA TOIMIALOITTAIN KAUDEN LOPUSSA, milj. e

12/2004 12/2003 Muutos, % Kiinteistötekniset palvelut 557,8 502,3 11 Rakentamispalvelut 847,9 817,7 4 Teollisuuden palvelut 116,5 67,2 73 Tietoverkkopalvelut 82,7 102,9 -20 YIT-konserni yhteensä 1 604,9 1 490,1 8

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2003-2004

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ III/ IV/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 Liikevaihto, milj. e 431,5 500,6 503,6 954,0 713,1 791,3 719,5 809,5 Liikevoitto (EBIT), milj. e 6,9 51,0 27,9 12,8 28,0 32,2 37,0 37,9 - prosenttia 1,6 10,2 5,5 1,3 3,9 4,1 5,1 4,7 liikevaihdosta Rahoitustuotot ja -kulut, netto, milj. e -3,6 -2,8 -4,0 -3,8 -3,7 -3,6 -4,8 -4,7 Voitto ennen veroja, milj. e 3,3 48,2 23,9 9,0 24,3 28,6 32,2 33,1 - prosenttia 0,8 9,6 4,7 0,9 3,4 3,6 4,5 4,1 liikevaihdosta Taseen loppusumma kauden lopussa, milj. e 1 067,7 1 176,3 1 323,9 1 555,5 1 520,0 1 587,6 1 618,7 1 590,3 Tulos/osake, e **) 0,03 0,58 0,25 -0,04 0,27 0,30 0,39 0,41 Oma pääoma/osake, e **) 5,85 6,43 6,73 6,69 6,36 6,66 7,05 7,46 Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa, e **) 7,35 8,50 11,00 13,45 15,40 16,74 15,85 18,36 Markkina-arvo kauden lopussa, milj. e 428,6 497,1 662,6 821,1 940,1 1 023,8 969,7 1 125,3 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 12,5 -40,7 58,3 67,5 20,2 -12,4 -3,7 31,3 Sijoitetun pääoman tuotto 12 17,0 20,4 18,5 16,8 20,8 16,5 15,8 19,6 viimeiseltä kuukaudelta, % Omavaraisuusaste, % 34,7 34,8 33,2 28,3 27,7 28,1 29,5 31,1 Korollinen nettovelka kauden lopussa, 122,4 139,5 246,9 204,4 220,5 243,1 251,4 226,6 milj. e Velkaantumisaste, % 35,6 36,9 60,6 49,6 56,3 59,1 57,8 49,2 Bruttoinvestoinnit, milj. e 5,1 9,1 173,4 45,3 6,1 10,9 4,4 9,6 Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 1 008,3 1 091,8 1 416,5 1 490,1 1 478,2 1 569,8 1 521,0 1 604,9 Henkilöstö kauden lopussa 12 459 13 087 22 144 21 939 21 654 21 952 22 013 21 680

**) 26.3.2004 rekisteröity osakkeen nimellisarvon puolittaminen huomioitu

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. e

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ III/ IV/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 Kiinteistötekniset 80,8 75,7 85,4 439,1 316,9 336,0 316,4 362,2 palvelut Rakentamispalvelut 280,6 343,8 337,0 437,1 338,3 387,7 329,6 371,7 Teollisuuden 48,4 55,4 50,0 55,9 42,7 49,2 49,4 53,8 palvelut Tietoverkkopalvelut 25,5 30,9 36,6 37,0 24,4 30,8 35,2 36,6 Muut erät -3,8 -5,2 -5,4 -15,1 -9,2 -12,4 -11,1 -14,8 YIT-konserni yhteensä 431,5 500,6 503,6 954,0 713,1 791,3 719,5 809,5

Kiinteistöteknisten palvelujen ja Teollisuuden palvelujen luvut vuoden 2003 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ovat pro forma - laskelmia. Kiinteistöteknisten palvelujen neljännen neljänneksen luku sisältää ostetun Building Systems -liiketoiminnan liikevaihdon neljältä kuukaudelta.

LIIKEVOITTO (EBIT) TOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. e

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ III/ IV/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 Kiinteistötekniset palvelut -19,7***) -1,3 1,6 0,7 8,0 Rakentamispalvelut 9,5 47,8 21,6 28,9 30,1 26,8 26,0 26,5 Teollisuuden palvelut 8,8***) -0,1 2,4 3,0 1,0 Tietoverkkopalvelut -1,7 2,4 5,5 4,5 0,6 2,9 8,0 4,9 (YIT Installaatiot) 1,8 3,7 1,8

Muut erät -2,7 -2,9 -1,0 -2,4 -1,3 -1,5 -0,7 -2,5 YIT-konserni 6,9 51,0 27,9 12,8 28,0 32,2 37,0 37,9 yhteensä

***) 7,3 milj. e sisältyy vuoden 2003 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä YIT Installaatioiden liikevoittoon.

TILAUSKANTA TOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN KAUDEN LOPUSSA, milj. e

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ III/ IV/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 Kiinteistötekniset palvelut 133,5 145,6 419,9 502,3 557,2 566,5 564,6 557,8 Rakentamis- palvelut 699,3 784,9 868,7 817,7 735,6 810,6 752,8 847,9 Teollisuuden palvelut 81,0 71,3 62,6 67,2 76,0 73,5 115,5 116,5 Tietoverkko- palvelut 94,5 90,0 65,3 102,9 109,4 119,2 88,1 82,7

YIT-konserni yhteensä 1 008,3 1 091,8 1 416,5 1 490,1 1 478,2 1 569,8 1 521,0 1 604,9

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi

Tilaa