YIT:n toimitusjohtajan esitys pääomamarkkinapäivässä: tavoitteena hallittu ja kannattava kasvu

YIT järjestää tänään 19.9.2013 Moskovassa sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän, jossa esitellään konsernin strategiaa. Samalla YIT kommentoi liiketoimintansa viimeaikaista kehitystä Venäjällä, asunto- sekä toimitila- ja infrarakentamisessa.

YIT:n strategian päätavoitteena on hyvin hallittu ja kannattava kasvu. Siihen tähdätään omaperusteisten hankkeiden kautta kaikissa liiketoiminnoissa ja kaikilla nykyisillä maantieteellisillä alueilla (Suomi, Venäjä, Baltian maat ja Keskinen Itä-Eurooppa). Voimakkaampaa kasvua haetaan erityisesti kehittyviltä markkinoilta ja asuntorakentamisesta. Muina painopisteinä ovat suhdannekestävyyden ja taloudellisen liikkumavaran parantaminen sekä uudistumisen nopeuttaminen.

Hallitus vahvisti konsernille pitkän aikavälin strategiset tavoitetasot kesäkuun kokouksessaan ja ne ovat:

  • liikevaihdon yli 10 prosentin vuosittainen keskimääräinen kasvu
  • 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto
  • operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
  • 40 prosentin omavaraisuusaste
  • osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin nykyisen painotuksen mukaisesti. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueella.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

”Kesäkuun lopussa loppuunsaatetun jakautumisen jälkeen YIT-konsernissa on keskitytty täysipainoisesti rakentamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. YIT on toteuttanut onnistuneesti keväällä vahvistettua strategiaa kesän ja alkusyksyn aikana. YIT:n valinta Helsingin Keski-Pasilan kehittäjäksi ja yhteensä noin miljardin euron hankkeet antavat merkittävän liiketoimintavolyymin Suomessa alkaen vuodesta 2015.

Pietarissa olemme saaneet rakennusluvan ja tehneet käynnistyspäätöksen Smolny -keskustakorttelin rakentamisen aloittamisesta. Nyt aloitetun vaiheen arvo on noin 130 miljoonaa euroa. YIT on myös saanut hyväksytyn asemakaavan Pietarissa Novo-Orlovskin aluehankkeelleen ja hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistyy tulevan talven aikana. Kaikkiaan alueelle rakennetaan noin 10 000 uutta asuntoa. Näiden monivuotisten projektien arvo on lähes 1,5 miljardia euroa. Tavoitteenamme on syksyn aikana käynnistää myös ensimmäisen asuntokohteen rakentaminen Tjumenissa, Venäjällä.

Makrotalouden epävarmuus on kesän ja syksyn aikana heijastunut YIT:n ja sen asiakkaiden toimintaan ja päätöksentekoon. Suomessa kerrostaloasuntojen myynti on noussut alkusyksyllä normaalille tasolle, mutta pien- ja rivitaloasuntojen myynti on pysynyt YIT:n tarjontaan nähden alhaisella tasolla. Tämän johdosta alensimme Suomen asuntomyyntiennustettamme loppuvuoden osalta. Suomen asuntorakentamisessa panostamme kuluttajamyynnin ohella sijoittajamyyntiin. Arviomme mukaan YIT myy Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä noin 600 asuntoa.

Venäjällä asuntokauppa on jatkunut YIT:n kaikissa yksiköissä varsin vilkkaana, mutta varovaisemmiksi muuttuneet talousennusteet sekä muutamissa YIT:n toimintakaupungeissa lisääntynyt asuntotarjonta eivät ole mahdollistaneet asuntojen hintojen korotuksia tavoitteidemme mukaisesti. Vuoden kolmannella neljänneksellä YIT myy arviomme mukaan noin 1 300 asuntoa Venäjällä, Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa. Asuntohintojen odotetaan säilyvän vakaina kaikilla YIT:n markkinoilla loppuvuoden aikana. Jatkamme myös pääoman vapauttamista hitaasti kiertävistä omaisuuseristä.”

YIT:n tulosohjeistus vuodelle 2013

YIT Oyj arvioi, että vuonna 2013 konsernin liikevaihto ja liikevoitto alenevat vuoden 2012 tasolta ilman kertaluonteisia eriä. Tulosohjeistus perustuu toimialaraportointiin eli osatuloutukseen ja sitä muutettiin 11.9.2013.

Pääomamarkkinapäivä

Tänään 19.9.2013 järjestettävän pääomamarkkinapäivän ohjelma alkaa kello 8.30 paikallista aikaa eli kello 7.30 Suomen aikaa (EEST). Tuolloin alkavaa toimitusjohtajan esitystä voi seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/cmd2013webcast. Toimitusjohtajan esityksen ajan sijoittajat ja analyytikot voivat osallistua tilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla numeroon +358 (0)9 8171 0375 (PIN-koodi: 696002#)

Lisätietoja pääomamarkkinapäivästä ja yhtiön strategiasta löytyy YIT:n verkkosivuilta osoitteessawww.yit.fi/sijoittajat.

Lisätietoja antaa:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, 045 6700 626, timo.lehtinen@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi


Avainsanat:

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit