YIT:n uudistetussa strategiassa kasvun moottorina kasvukeskusten hankekehitys

YIT Oyj Pörssitiedote 26.9.2016 klo 13.35

YIT:n hallitus on vahvistanut yhtiön uudistetun strategian seuraavalle kolmivuotiskaudelle. YIT:n kasvun ja kannattavuuden parantamisen moottorina toimii kasvukeskusten hankekehitys, jonka lisääminen on mahdollista aiempaa laajemmin kumppaneita osallistaen. Yhtiö haluaa erottautua välittämällä aidosti asiakkaistaan, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektinjohtamisella sekä innostavalla esimiestyöllä.  

Strategian toteuttamista tukee kolme kehitysohjelmaa: Asumisen palvelut, Korjausrakentamisen palvelut ja Tuottavuusloikka. Yhtiön uudistumista muuttuvaan markkinaympäristöön sopivaksi vauhditetaan sisäisin toimintatapamuutoksin, rakentamalla kumppanuuksia, syventämällä asiakastyötä sekä investoimalla innovaatioihin, joiden avulla YIT voi nopeuttaa uudistumistaan ja lisätä entisestään kilpailukykyään. YIT:n visiona on tuoda ”enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin”. 

Kannattavuuden parantaminen  

Asumisen toimialoilla kannattavuutta parannetaan lisäämällä kuluttajamyyntiä ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Smartti-asumiskonseptin innovaatioita käytetään myös perinteisemmässä tuotannossa. Toimitilat ja infra -toimialalla kannattavuutta parannetaan lisäämällä pidemmän arvoketjun hankkeiden määrää sekä omaperusteisessa että neuvottelupohjaisessa liiketoiminnassa. 

Tuottavuusloikka-kehitysohjelmalla vähennetään hukkaa nykyisissä prosesseissa ja toimintatavoissa. Tavoitteena on merkittävä tuotantokustannusten alentaminen suunnittelunjohtamisen, hankinnan ja tuotannon tiiviimmän yhteistyön kautta. Käytettävien esivalmisteiden määrää nostetaan, tuotannon läpimenoaikoja lyhennetään ja keskeisiä osaamisalueita vahvistetaan. 

YIT on saavuttanut erinomaisia tuloksia asiakaskokemuksen, laadun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa eri puolilla konsernia. Kehitystyötä jatketaan edelleen ja parhaita käytäntöjä levitetään nopeasti kaikkien yksiköiden käyttöön.  

Kasvun vahvistaminen 

YIT vahvistaa edelleen kasvukeskusten hankekehitystä ja laajentaa yhteistyötään kumppaneiden kanssa hankkeiden innovoimiseksi, rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi. Yhtiö on perustanut uuden koko konsernin alueella pitkäjänteisten kehityshankkeiden innovointiin keskittyneen yksikön sekä yhteisyritys Regeneron Helsingin alueelle.  

YIT:n tilauskanta Suomessa ja CEE:ssä on nyt ennätyksellinen. Valmisteilla olevat hankkeet antavat vahvan pohjan seuraavan kolmivuotiskauden kasvulle. Menestys projekteissa edellyttää yrityskulttuurin vahvuuksien ja osaavan henkilöstö vaalimista. 

Asumisen palvelut ja Korjausrakentamisen palvelut -kehitysohjelmilla kasvatetaan uutta liiketoimintaa. Kasvua haetaan synnyttämällä uusia liiketoimintamalleja ja konsepteja.  

Venäjän liiketoiminnan muutosnopeutta kiihdytetään  

YIT:n Asuminen Venäjä -toimialan strategisena tavoitteena on jatkaa pääoman vapauttamista parantamalla pääoman kiertonopeutta ja nopeuttamalla kannattavuuden parantumista. Yhtiö julkaisi aiemmin tiedotteen, että se kirjaa Venäjällä sijaitsevien tonttien tasearvoon noin 27 miljoonan euron kulun. Tavoitteena on pienentää Venäjälle investoitua pääomaa kaikkiaan 6 miljardia ruplaa (noin 80 miljoonaa euroa) 2018 loppuun mennessä. 

Yhtiö jatkaa toimintaansa kaikilla nykyisillä toiminta-alueilla. Tontteja ostetaan valikoivasti ja keskitytään tontteihin, joiden odotettu kannattavuus ja pääoman tuotto ovat aiempaa tasoa korkeammalla. Uusissa aluehankkeissa YIT käyttää jatkossa kumppanuusmalleja sitoutuvan pääoman määrän vähentämiseksi. Rakentamisvolyymi on historiallisia tasoja matalampi, kunnes kannattavuuden riittävä taso saavutetaan. Kasvavassa Service-liiketoiminnassa laajennetaan asiakaskuntaa ja palvelutarjontaa. 

Pääomanvapautusohjelma toteutuu 

Edelliselle strategiakaudelle asetettu pääomanvapautusohjelma, arvoltaan 380 miljoonaa euroa, toteutuu ja joidenkin osa-alueiden osalta tavoitteet ylitetään. Pääoman kiertonopeuden parantaminen jatkuu osana normaalia liiketoimintaa. Sillä ei arvioida olevan enää merkittävää vaikutusta kannattavuuskehitykseen vuodenvaihteesta alkaen. Pääomaa vapautetaan Venäjältä ja sijoitetaan kasvukeskusten hankekehitykseen Suomessa ja CEE-maissa.

Yhtiö täsmentää kassavirtatavoitetta, muut pitkän aikavälin tavoitteet ennallaan 

Yhtiön hallitus päätti myös taloudellisista tavoitteista ja täsmensi YIT:n kassavirtatavoitetta. Tavoite jatkossa on riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen osinkojen maksuun. Aiemmin yhtiö on ilmaissut, että tavoitteena on riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen sekä osingonmaksuun että velkojen vähentämiseen. Nettovelkaa ei ole tarkoitus kasvattaa ja investointivara käytetään kasvun vauhdittamiseen. Samalla tunnuslukujen paranemisen arvioidaan tapahtuvan ensisijaisesti yhtiön kannattavuutta ja operatiivista tulosta parantamalla. Muut pitkän aikavälin tavoitteet pysyvät muuttumattomina.

YIT:n liiketoimintaa ohjataan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti (toimialaraportointi):  

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5–10 % vuodessa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osinkojen maksuun (muuttunut)
  • Omavaraisuusaste 40 %
  • Osingonjako 40–60 % tilikauden tuloksesta

YIT:n strategiasta ja taloudellisista tavoitteista kerrotaan enemmän YIT:n pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 29.9.2016 Bratislavassa. Lisätietoa löytyy YIT:n sijoittajasivulta www.yit.fi/sijoittajat. 

  

Lisätietoja:  

Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 570 1313, kari.kauniskangas@yit.fi
Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

  

YIT OYJ  

Hanna Jaakkola
Johtaja, sijoittajasuhteet 

  

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi 

YIT luo kestäviä kaupunkeja ja parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Panostamme ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi  

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Tilaa