YIT Oyj:n kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen velkojienkokousten päätökset

YIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE                  31.5.2013 KLO  12.00.

 

YIT OYJ:N KIINTEÄKORKOISTEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN VELKOJIENKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

 

YIT Oyj:n (”YIT”) 26.3.2010 ja 20.6.2011 liikkeeseen laskemien kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen YIT Corporation EUR 100,000,000 4.823 % Notes due 2015, ISIN FI4000012067 (jäljempänä ”2015 erääntyvä JVK”) ja YIT Corporation EUR 100.000.000 4,75 % Notes due 2016, ISIN FI4000026653 (jäljempänä ”2016 erääntyvä JVK”) velkojienkokoukset pidettiin tänään 31.5.2013.

2015 erääntyvän JVK:n velkojienkokouksen päätökset

2015 erääntyvän JVK:n velkojienkokouksessa päätettiin hyväksyä YIT:n hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisesti joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa olevan korkoa koskevan ehdon muuttamisesta. Päätöksen mukaan joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7.1 mukaisesti lainan lainakohtaisissa ehdoissa olevaa korkoa koskevaa ehtoa päätettiin muuttaa siten, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,868 prosenttiyksiköllä 5,691 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 21.2.2013 päivätyn jakautumissuunnitelmassa tarkoitetun osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa lähinnä seuraavasta koronmaksupäivästä, arviolta 26.3.2014, lukien. Korotettua korkoa maksetaan siten ensimmäistä kertaa arviolta 26.3.2015. Muutoksen voimaantulon ehtona on, että YIT:n osittaisjakautuminen toteutetaan olennaisesti mainitun jakautumissuunnitelman mukaisesti. Muutoksen voimaantulon toisena ehtona ollut edellytys siitä, että velkojienkokouksessa hyväksytään sellaisenaan myös hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan 19.3.2010 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamisesta, on täyttynyt.

2015 erääntyvän JVK:n velkojienkokous hyväksyi myös YIT:n hallituksen ehdotuksen koskien 2015 erääntyvän JVK:n 19.3.2010 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamista. Päätöksen mukaan 2015 erääntyvän JVK:n 19.3.2010 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohta ”Other terms and conditions” muutettiin kuulumaan seuraavasti:

Effects of YIT’s partial demerger

Holders of Notes accept that the rights and obligations of the Issuer pursuant to the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes shall remain with YIT Corporation in the partial demerger carried out materially in accordance with the demerger plan dated 21 February 2013 and Caverion Corporation, the entity to be formed in said partial demerger, shall not have any secondary liability pursuant to Chapter 17, Section 16, Subsection 6 of the Finnish Companies Act (624/2006, as amended), or otherwise, towards the holders of Notes on the basis of the Issuer’s obligations under the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes.”

2016 erääntyvän JVK:n velkojienkokouksen päätökset

2016 erääntyvän JVK:n velkojienkokouksessa päätettiin hyväksyä YIT:n hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisesti joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa olevan korkoa koskevan ehdon muuttamisesta. Päätöksen mukaan joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7.1 mukaisesti lainan lainakohtaisissa ehdoissa olevaa korkoa koskevaa ehtoa päätettiin muuttaa siten, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,817 prosenttiyksiköllä 5,567 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 21.2.2013 päivätyn jakautumissuunnitelmassa tarkoitetun osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa lähinnä seuraavasta koronmaksupäivästä, arviolta 20.6.2014, lukien. Korotettua korkoa maksetaan siten ensimmäistä kertaa arviolta 20.6.2015. Muutoksen voimaantulon ehtona on, että YIT:n osittaisjakautuminen toteutetaan olennaisesti mainitun jakautumissuunnitelman mukaisesti. Muutoksen voimaantulon toisena ehtona ollut edellytys siitä, että velkojienkokouksessa hyväksytään sellaisenaan myös hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan 14.6.2011 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamisesta, on täyttynyt.

2016 erääntyvän JVK:n velkojienkokous hyväksyi myös YIT:n hallituksen ehdotuksen koskien 2016 erääntyvän JVK:n 14.6.2011 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamista. Päätöksen mukaan 2016 erääntyvän JVK:n 14.6.2011 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohta ”Other terms and conditions” muutettiin kuulumaan seuraavasti:

Effects of YIT’s partial demerger

Holders of Notes accept that the rights and obligations of the Issuer pursuant to the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes shall remain with YIT Corporation in the partial demerger carried out materially in accordance with the demerger plan dated 21 February 2013 and Caverion Corporation, the entity to be formed in said partial demerger, shall not have any secondary liability pursuant to Chapter 17, Section 16, Subsection 6 of the Finnish Companies Act (624/2006, as amended), or otherwise, towards the holders of Notes on the basis of the Issuer’s obligations under the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes.”

Helsingissä, 31.5.2013

YIT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

 

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

 

Janne Tallqvist, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 512 4913,  janne.tallqvist@yit.fi

 

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi

 

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

 

Tilaa