YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Report this content

YIT OYJ Pörssitiedote 19.9.2018 klo 8.15

YIT Oyj:n hallitus päätti 18.9.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Lemminkäisen pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2016 palkkion maksamista varten. YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen yhteydessä yhtiöt sopivat maksavansa Lemminkäisen pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perusteella ansaitut maksamattomat osakepalkkiot YIT:n osakkeina. Lisätietoja on saatavilla 24.7.2017 julkaistussa sulautumisesitteessä.

Osakeannissa luovutetaan enintään 50 911 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2015 avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa ohjelmaan osallistuvat henkilöt yhtiöön ja lisätä heidän omistustaan yhtiössä.

Vuoden 2016 ansaintajaksolla palkkionsaajina on 76 yhtiön henkilöä. Lemminkäinen tiedotti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista pörssitiedotteella 18.12.2015.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 051 143 omaa osaketta.

Lisätietoja antavat:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2254, pii.raulo@yit.fi 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi  

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa