YIT OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

PÖRSSITIEDOTE                  29.4.2011 KLO 8.01


YIT OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 28.4.2011 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2010-2016 ansaintajakson 2010 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan 196 910 YIT Oyj:n osaketta ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

YIT:n hallitus on päättänyt maaliskuussa 2010 johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön kannattavan kasvun strategiaa ja täydentää muita käytössä olevia palkitsemismuotoja. Vuoden 2010 ansaintajaksolla palkkionsaajina on 243 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 10.3.2010.

Uusien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 10.3.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 948 090 omaa osaketta.

 
Lisätietoja antaa:

Hallintojohtaja Antero Saarilahti puh. 020 433 2280

 

YIT OYJ

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja


Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi


YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa. Vuonna 2010 YIT:n liikevaihto oli noin 3,8 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on lähes 26 000. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.yit.fi

 

 

 

Tilaa