YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE  11.3.2009 KLO 15:15        

 YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                 

YIT Oyj:n tänään 11.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja luovuttamiseen.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 62,5 miljoonaa euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 2.4.2009.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Eino Halonen ja jäseniksi Kim Gran, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia.

Hallituksen kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan eli hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.000 e/kk (72.000 e/v), varapuheenjohtaja 4.500 e/kk (54.000 e/v), jäsen 3.500 e/kk (42.000 e/v) sekä kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Heikki Lassila KHT.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus

Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja luovuttamiseen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 10.100.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä enintään 12.700.000 yhtiölle hankittavan ja yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisen. Valtuutus kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.10.2008 annetun valtuutuksen hankkia ja luovuttaa omia osakkeita.

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 11.3.2009 on 127.223.422 ja YIT:n hallussa on 2.145.000 yhtiön omaa osaketta.

Hallituksen ehdotukset ovat luettavissa tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Lisätietoja antavat: hallintojohtaja Antero Saarilahti, 020 433 2280, antero.saarilahti@yit.fi talousjohtaja Sakari Ahdekivi, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi

YIT OYJ

Veikko Myllyperkiö Viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit