• news.cision.com/
  • YIT Oyj/
  • YIT sitoutuu tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin (Science Based Targets initiative) ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä

YIT sitoutuu tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin (Science Based Targets initiative) ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä

Report this content

YIT Oyj Sijoittajauutinen 19.11.2021 klo 10.00 

YIT sitoutuu Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

YIT on ensimmäinen suomalainen rakennusyhtiö, joka virallisesti sitoutuu ja hakee hyväksyntää tavoitteilleen SBTi-organisaatiolta. SBTi vaatii yhtiöitä vähentämään päästöjään sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan. Sitoumuksella YIT vahvistaa aiempaa ilmastotyötään ja päivittää nykyiset ilmastotavoitteensa entistä kattavammaksi, mikä tulee vähentämään myös YIT:n asiakkaiden päästöjä.

Sitoutuminen SBTi -aloitteeseen on vahva osoitus kestävän kehityksen merkityksestä YIT:n strategiassa.

”Sitoutuminen kansainväliseen, johtavaan ja vertailukelpoiseen päästövähennystavoitteeseen vahvistaa YIT:n pitkäjänteistä työtä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan. SBTi:n mukaisesti asetettu tavoite nostaa ilmastotoimiemme kunnianhimon tasoa, ja se tulee vaatimaan entistä tiiviimpää yhteistyötä kumppaneidemme kanssa”, toimitusjohtaja Markku Moilanen toteaa.

Rakentaminen sekä rakennetun ympäristön käyttö vastaavat noin puolesta maailman luonnonvarojen käytöstä ja noin 40 prosentista energiankulutuksesta. Rakennusalan ilmastovaikutukset ovat suuret, sillä energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä jopa 38 % syntyy rakennusten käytöstä ja rakentamisesta (lähde: UNEP). Rakennusalan toimilla onkin merkittävä rooli, kun maapallon lämpeneminen pitäisi rajoittaa 1,5 asteeseen.

Jo ennen sitoutumistaan SBTi-aloitteeseen YIT on määrätietoisesti vienyt eteenpäin työtään päästöjen vähentämiseksi omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan. YIT on muun muassa usean vuoden ajan laskenut omaperusteisten hankkeidensa hiilijalanjälkeä sekä kehittänyt vähähiilisempiä materiaaliratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa. Esimerkiksi Parman kanssa kehitetyllä vihreällä ontelolaatalla on yli 40 % pienempi hiilijalanjälki verrattuna tavalliseen ontelolaattaan. Lisäksi YIT on lisännyt uusiutuvia energialähteitä hankkeissaan, kuten maalämpöä asumisen kohteissa. 

Vuonna 2020 YIT vähensi oman toimintansa päästöjä noin 30 % lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä toimistoissaan ja rakennustyömaillaan. Nämä ja monet muut keinot tulevat olemaan tärkeässä osassa YIT:n päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Lopullinen tavoitteen muotoilu vaatii hyväksynnän SBTi-organisaatiolta, ja hyväksyntäprosessin jälkeen YIT julkaisee tavoitteensa.

Tällä hetkellä YIT tarkentaa ja konkretisoi päästövähennysten keinovalikoimaa liiketoimintasegmenteissään ja päivittää tiekarttaansa.
”Asiakkaamme odottavat kestäviä tuotteita, ja haluamme olla etulinjassa tarjoamassa näitä ratkaisuja joka asiakassegmentissämme”, Moilanen korostaa.

Lisätietoja: 
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi  
Juha Kostiainen, johtaja, kaupunkikehitys, YIT Oyj, puh. 040 072 1475, juha.kostiainen@yit.fi 
 
YIT Oyj 
 
Tommi Järvenpää 
Sijoittajasuhdejohtaja 
 
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  
 
YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi  

 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia