YIT TARKENSI STRATEGISIA TAVOITETASOJAAN

YIT TARKENSI STRATEGISIA TAVOITETASOJAAN

YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin taloudellisia tavoitetasoja. Uudet taloudelliset tavoitetasot vastaavat liiketoiminnalle asetettuja strategisia painotuksia. Liikevaihdon kasvutavoitetta vahvistettiin aiemmasta 5 - 10 prosentista keskimäärin 10 prosenttiin vuodessa. Sijoitetun pääoman tuoton tavoitetaso nostettiin 20 prosentista 22 prosenttiin.
Osingonjakosuhdetta nostettiin 30 - 50 prosentista 40 - 60 prosenttiin. Omavaraisuusasteen tavoitetasona säilytettiin 35 prosenttia.

YIT jatkaa kannattavan kasvun strategiaansa. Kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi liiketoiminnassa kasvatetaan lähellä loppukäyttäjiä olevien palveluiden sekä pitkäaikaisten palvelusopimusten osuutta.

Liikevaihdon kasvua haetaan täydentämällä kiinteistötekniikan palveluvalikoimaa Pohjoismaissa ja Baltiassa, kasvattamalla asuntorakentamista Venäjällä ja Baltian maissa sekä laajentamalla Teollisuus- ja verkkopalveluiden tarjontaa YIT:n toimintamaissa ja teollisuuden ja verkko-operaattoreiden ulkoistusten kautta.
Kasvumahdollisuuksia nähdään myös suoraan kuluttajille tarjottavissa palveluissa, joissa on korkea jalostusarvo, sekä yhteiskunnan teknisen infrastruktuurin eri osa-alueilla.

Sijoitetun pääoman tuoton tavoitetaso heijastaa kasvun suuntaamista liikevoittotasoltaan korkeammille liiketoiminta- alueille, jotka ovat työvoimavaltaisia eivätkä vaadi suuria investointeja. Lisäksi pääomia käytetään tehokkaasti omaperustaisessa asuntotuotannossa.

Omavaraisuusasteen 35 prosentin tavoitetaso vastaa YIT:n optimaalista pääomarakennetta ja riskitasoa.

Liiketoiminnan painotusten myötä syntyvä hyvä kassavirta mahdollistaa osingonjakosuhteen nostamisen. Yhtiön tavoitteena on jatkaa aktiivista osingonjakopolitiikkaansa ja tarjota osakkeenomistajille tasaisesti kehittyvä osinkotuottovirta.

Strategian esittely Capital Markets Day:ssa Vilnassa

YIT:n konsernijohtajana 1.1.2006 aloittava Hannu Leinonen esittelee yhtymän strategiaa Vilnassa Liettuassa 5. - 6.10.2005 järjestettävässä Capital Markets Day:ssa. Esityksen webcasting- nauhoitus sekä Capital Markets Dayn aineistot ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.yit.fi 5.10. alkaen.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Hannu Leinonen, konsernijohtaja 1.1.2006 alkaen, puh. 020 433 3301, hannu.leinonen@yit.fi Sakari Toikkanen, varatoimitusjohtaja 1.1.2006 alkaen, puh. 020 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi

Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Veikko Myllyperkiö, viestintäjohtaja, puh. 020 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 433 2635, petra.thoren@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa