YIT TARKENSI STRATEGISIA TAVOITETASOJAAN

YIT TARKENSI STRATEGISIA TAVOITETASOJAAN PAREMMIN KONSERNIN NYKYISTÄ RAKENNETTA VASTAAVIKSI

YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus on tarkentanut taloudellisia tavoitetasoja strategiakaudelle 2005 - 2007. Sijoitetun pääoman tuoton tavoitetasoa nostetaan aiemmasta 18 prosentista 20 prosenttiin. Omavaraisuusasteen tavoitetasoa alennetaan aiemmasta 40 prosentista 35 prosenttiin. Liikevaihdon kasvutavoitteena on edelleen 5 - 10 prosentin keskimääräinen kasvu vuosittain.
Osingonjakotavoitteena säilyy 30 - 50 prosenttia tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

Uusi sijoitetun pääoman tuoton tavoitetaso vastaa paremmin strategiakaudelle asetettuja tavoitteita ja tukee YIT:n palvelustrategian toimintalogiikkaa. Kesällä 2003 tehdyn Building Systems -yrityskaupan jälkeen YIT-Yhtymän operatiivisen pääoman tarve on suhteellisesti pienentynyt, koska ostettu liiketoiminta on työvoimavaltaista eikä vaadi suuria investointeja.
Liiketoiminnasta syntyvä kassavirta on hyvä. Kiinteistöteknisten palveluiden osuus konsernin liikevaihdosta nousi vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla 43 prosenttiin.

Omavaraisuusastetavoitteen alentaminen 40 prosentista 35 prosenttiin vastaa paremmin YIT:n optimaalista pääomarakennetta ja riskitasoa. Myös IFRS-säännösten mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön siirtyminen vuoden 2005 alussa alentaa omavaraisuusastetta, kun yhtiön oma pääoma pienenee.

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvu liikevaihdosta, hyvä kassavirta ja vakaa tuloskehitys ovat alentaneet konsernin riskitasoa. Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla 32 prosenttia liikevaihdosta tuli huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta. Myös toiminta eri maissa alentaa riskitasoa. Alkuvuonna 2004 konsernin liikevaihdosta 61 prosenttia tuli Suomesta, 29 prosenttia muista Pohjoismaista, 5 prosenttia Baltian maista ja 3 prosenttia Venäjältä.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Veikko Myllyperkiö, viestintäjohtaja, puh. 020 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi Petra Thorén, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 433 2635, petra.thoren@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi

Tilaa