YIT toteuttaa kaksi Vuosaaren sataman tunneliurakkaa

YIT toteuttaa kaksi Vuosaaren sataman tunneliurakkaa

YIT Rakennus Oy:n Infrapalvelut vastaa VUOLI -projektiin kuuluvan Savion rautatietunnelin kahden osaprojektin, tunneliurakoiden TU 2 ja TU 5 toteuttamisesta. Rautatieyhteys toteutetaan ympäristönäkökohdat huomioiden. Suuri osa radasta kulkee tunnelissa maan alla, yhtyen päärataan Keravan Savion kohdalla. YIT:n tunneliurakoiden yhteispituus on noin 6 km, mikä on lähes puolet rautatietunnelin kokonaispituudesta.
YIT:n puolesta urakkasopimukset allekirjoitti perjantaina 3.12.2004 konsernijohtaja Reino Hanhinen. Urakkasopimusten yhteisarvo on noin 24 M€. Tunneleiden louhintatyöt käynnistyvät joulukuussa 2004 ja urakat päättyvät helmi- maaliskuussa 2007.

YIT on saanut Vuosaaren satamahankkeessa useita liikenneyhteyksiin ja itse satamaan liittyviä maanrakennusurakoita. Nyt jo valmistuneen ja luovutetun ratapiha-alueen (2003–2004) lisäksi YIT on mukana toteuttamassa sataman yritysalueen maanrakennusurakkaa (2004–2006), sataman maanrakennusurakkaa (2004–2005) ja Suomen suurinta maaperän stabilointiurakkaa (2004–2005). Näiden maanrakennusurakoiden yhteisarvo on noin 19 M€.

Vuosaaren satamahanke

Vuosaaren satamahanke on Helsingin kaupungin ja Suomen valtion yhteishanke, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Helsingin Sataman perustama VUOSA-projekti ja liikenneväylien osalta valtion perustama VUOLI-projekti. VUOLIin kuuluvat Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos.

Satamahanke koostuu Vuosaaren satamasta (150 ha), meriväylästä (36 km), satamaradasta (19 km) sekä satamatien rakentamisesta ja Kehä III:n ja Itäväylän parannustöistä (yhteensä 5,2 km).
Lisäksi sataman yhteyteen rakennetaan 73 hehtaarin yritysalue.
Satamahankkeen rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2003 ja sataman arvioidaan valmistuvan vuonna 2008.

Lisätietoja antavat:

YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut, Kallionrakennusyksikkö: rakennuspäällikkö Antero Kiljander 0204 33 2117 työpäällikkö Janne Lehto 0204 33 2507.YIT-YHTYMÄ OYJ Veikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi

Tilaa