Suositus lasten ja nuorten päivittäisestä D-vitamiinilisästä ei vielä toteudu

Tammikuussa 2011 päivitetyn suosituksen mukaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi nauttia D-vitamiinivalmiste joka päivä ympäri vuoden. Tällä hetkellä suositus toteutuu sitä heikommin, mitä vanhemmista lapsista on kyse. Yli puolet kouluikäisistä ei nauti D-vitamiinivalmisteita lainkaan.

Yliopiston Apteekin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan pienten lasten vanhemmista valtaosa näyttää huolehtivan hyvin lastensa D-vitamiinin saannista. Alle 3-vuotiaista lapsista 72 % saa D-vitamiinivalmisteen päivittäin.

D-vitamiinivalmisteiden käyttö vähenee sitä mukaa, kun lapset kasvat: 7-12-vuotiaista enää

44 % ja 13-17-vuotiaista 23 % nauttii D-vitamiinivalmisteen päivittäin. Yli puolet kouluikäisistä ei käytä D-vitamiinivalmisteita edes satunnaisesti.

”Tämä on huolestuttavaa, koska nuorten ruokavaliossa on tutkimusten mukaan liian vähän D-vitamiinia sisältäviä ruoka-aineita, kuten kalaa ja D-vitaminoituja maitovalmisteita ja ravintorasvoja. D-vitamiinin riittävä saanti on tärkeää lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi”, sanoo Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tutkimusprofessori Suvi Virtanen.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Suomen Lastenlääkäriyhdistys antoivat tammikuussa 2011 uudet suositukset lasten ja nuorten D-vitamiinivalmisteiden käytöstä. Niiden mukaan 0-18-vuotiaiden tulisi nauttia D-vitamiinilisää päivittäin ympäri vuoden. Oikea annos 0-2-vuotiaille on 10 mikrogrammaa ja 2-18-vuotiaille 7,5 mikrogrammaa vuorokaudessa.

”Kaikki lapsiperheet eivät kokemustemme mukaan vielä tunne uusia suosituksia. Aikuisista sen sijaan yhä useammat käyttävät suositusten mukaisesti D-vitamiinivalmisteita talviaikaan”, Yliopiston Apteekin vt. apteekkari, palvelujohtaja Stiina Piirainen sanoo.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Suvi Virtanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 050 327 9696, suvi.virtanen@thl.fi

Apteekkari (vt.), palvelujohtaja Stiina Piirainen, Yliopiston Apteekki
puh. 0400 285 282, stiina.piirainen@yliopistonapteekki.fi

Tutkimustulokset: 0-18-vuotiaiden D-vitamiinivalmisteiden käyttö

Kts. linkki alla

D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset (1/2011)

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=23892

Yliopiston Apteekin tehtävänä on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja huolehtimaan terveydestään. Yliopiston Apteekista toimitetaan noin joka kymmenes resepti Suomessa. Tulouttamalla voittonsa omistajalleen Helsingin yliopistolle Yliopiston Apteekki tukee tutkimus- ja opetustoimintaa. Vuonna 2010 Yliopiston Apteekin liikevaihto oli 263 miljoonaan euroa ja henkilöstömäärä noin 940.

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.