Yliopiston Apteekilta 16 000 euron apuraha lääkeaineiden metabolian tutkimukseen

Yliopiston Apteekin 250-vuotisapuraha on tänä vuonna myönnetty tutkimukseen, jossa selvitetään lääkeaineita hajottavia entsyymejä. Yliopiston Apteekin hallitus myönsi 16 000 euron arvoisen apurahan proviisori Katriina Itäahon väitöskirjan valmistumista varten. Apurahaan kuuluu lisäksi apurahansaajan vakuutukset.

Lääkeaine vaikuttaa elimistöön, mutta myös elimistö vaikuttaa lääkeaineeseen. Useimmat lääkeaineet metaboloituvat eli muuttuvat kemiallisesti elimistön entsyymien vaikutuksesta vesiliukoisemmiksi ennen kuin ne voivat erittyä virtsaan tai sappinesteeseen. Uusien lääkeaineiden metabolian tuntemus on tärkeää monesta syystä. Lääkeaine ei saa hajota liian nopeasti, esimerkiksi jo ennen pääsyä vaikutuspaikkaansa, eivätkä syntyvät hajoamistuotteet saa olla myrkyllisiä. Lääkeaineiden metabolia vaikuttaa myös haitallisten yhteisvaikutusten todennäköisyyteen.

Lääkeaineita hajottavien entsyymien tutkiminen on tärkeää mm. sen vuoksi, että niistä voitaisiin luoda parempia ennustavia malleja, joiden avulla uusien lääkeainekandidaattien metaboliaa voitaisiin ennustaa jo ennen niiden syntetisoimista. Tällöin kalliita ja aikaa vieviä eläinkokeita ja muita tutkimuksia voitaisiin vähentää lääkeaineiden kehittämisvaiheessa.

Itäahon väitöskirjan aiheena on ”Lääkeaineita metaboloivien entsyymien (UGT ja SULT) subraattispesifisyys”. Tutkimuksen kohteena on kaksi entsyymiperhettä, UDP-glukuronosyylitransferaasit ja sulfotransferaasit, jotka molemmat ovat tärkeitä monien lääkeaineiden metaboliassa. Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää tietoa näiden entsyymien rakenteesta ja siitä, millaisia yhdisteitä ne metaboloivat, kuinka nopeasti, ja millaisia hajoamistuotteita näistä syntyy.

Yliopiston Apteekin 250-vuotisapuraha perustettiin vuonna 2005, kun oli Yliopiston Apteekki vietti juhlavuottaan. Nykyään Yliopiston Apteekki on Suomen toiseksi vanhin edelleen toimiva yritys. Vuosittain jaettava apuraha on tarkoitettu farmaseuttisten tieteiden alueella tehtävään tutkimukseen. Tänä vuonna hakemuksia tuli 18 kappaletta, joista Yliopiston Apteekin hallitus valitsi apurahan saajaksi Katriina Itäahon väitöskirjatyön. Hän tekee työtä Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian osastolla.


Lisätietoja toimittajille tutkimuksesta:
Proviisori Katriina Itäaho
Puh. 050 547 6816
Sähköposti: katriina.itaaho@helsinki.fi

Lisätietoja toimittajille apurahan myöntämisperusteista:
Apteekkari Jari Kokkonen
Puhelin 040 527 4476
Sähköposti: jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Liitteet & linkit