Yliopiston Apteekin 250-vuotisapuraha lääkitysturvallisuuden ja lääkehoitojen tarkoituksenmukaisuuden tutkimuksiin

Yliopiston Apteekin hallitus on myöntänyt kaksi kappaletta Yliopiston Apteekin 250-vuotisapurahoja, suuruudeltaan 16 000 euroa. Apurahan saivat proviisoriopiskelija Carita Lindén ja proviisori Minna Väänänen. Apurahaan kuuluu lisäksi apurahansaajan vakuutus.

Proviisoriopiskelija Carita Lindén Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta selvittää väitöskirjatyössään lääkitysketjun niitä osa-alueita, jotka ovat erityisen herkkiä lääkityspoikkeamille ja siten heikentävät lääkitysturvallisuutta. Lääkitys- ja potilasturvallisuus on tärkeä ja ajankohtainen aihe, jota on tutkittu Suomessa vain vähän. Lindénin väitöskirjatyö luo pohjaa tälle tutkimukselle. Lääkitysturvallisuutta voivat heikentää mm. lääkkeen väärä valinta, väärä annostelu, vääränlainen lääkeinformaatio tai apteekissa lääkkeen toimittamiseen liittyvät ongelmat.

Proviisori Minna Väänänen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta selvittää väitöskirjatyössään apteekkijärjestelmän vaikutuksia lääkkeiden käyttöön ja lääkehoitojen tarkoituksenmukaisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään, miten erot kahden EU-maan, Suomen ja Espanjan, apteekkijärjestelmien välillä vaikuttavat lääkkeiden käyttöön, lääkehoitojen tarkoituksenmukaisuuteen ja lääkehoitojen onnistumiseen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää mm. Suomen apteekkijärjestelmän tulevaisuutta koskevia kysymyksiä ratkaistaessa.

Lisätietoja apurahan myöntämisperusteista:
Apteekkari Jari Kokkonen
Puhelin 040-527 4476
Sähköposti jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi

Lisätietoja tutkimushankkeista:
Carita Linden
Puhelin 040-700 2782
Sähköposti carita.linden@helsinki.fi

Minna Väänänen
Puhelin 040-547 7577
Sähköposti minna.vaananen@helsinki.fi

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Liitteet & linkit