Ammatillinen koulutus on koulutuspoliittisten kamppailujen kenttä

Uutuusteos tarkastelee koulutuspolitiikkaa, koulutuksen kulttuureja ja käytäntöjä

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa heti

Ammattikoulu jää usein lukion varjoon, vaikka se tuottaa yhteiskunnan kipeästi tarvitsemaa työvoimaa työelämän tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Ammattikoulujen suosio on kasvanut, mutta oman alan valinta ei aina ole helppoa. Valinnoillaan nuori rakentaa paitsi omaansa myös kansakunnan tulevaisuutta.

Markkinavoimat ja yhteiskunnallinen tilanne vaikuttavat siihen, mitä koulutusta järjestetään ja kuinka paljon aloituspaikkoja on. Valinnanmahdollisuuksiin vaikuttavat väistämättä myös monet yhteiskunnalliset eronteot kuten yhteiskuntaluokka, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta tai vammaisuus.

Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot (Gaudeamus 2013) tarkastelee ammatillista koulutusta koskevaa koulutuspolitiikkaa, koulutuksen kulttuureja ja käytäntöjä. Huomion kohteena ovat opiskelijoiden, opettajien ja muiden ammattilaisten kokemukset. Teos on painokas puheenvuoro ammatillisen koulutuksen, markkinatalouden hallitseman yhteiskunnan, työelämän, eriarvoi­suuden ja kansalaisuuden kytkennöistä.

Syrjäytyminen ja väärille teille joutuminen erityisiä riskejä

”Auli: (…) Meiän äiti on kyl sitä mieltä, että jos ei lukioon mee, niin voi mennä siivoojaks suoraan, että ilman lukioo ei pääse mihkään, vaan mikä ei kyl oo totta. Amiksen kauttakin voi saada hirveen hyvä, jos tietää, mihin menee, mutta mun elämäntilanteessa oli kyl nyt ihan ehdottomasti lukio, koska mä en ois ikinä voinu kuvitella työelämää. Mä en oo yhtään sen tyyppinen ihminen, et mä oon kyl niin kunnianhimonen, et kyl täytyy niinkun mun mielestä koulutus olla ensin hyvä.” Ote tutkimushaastattelusta

”Nuoruus on ikävaihe, josta ollaan huolissaan niin poliittisessa päätöksenteossa, presidentin asettamassa työryhmässä, mediassa kuin keittiön pöytien ääressäkin. Syrjäytyminen, joutilaisuus ja väärille teille joutuminen ovat nuorisolle erityisiä riskejä (…).” Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen

”Samalla ammatillinen koulutus on muodostunut keskeiseksi koulutuspoliittis­ten kamppailujen kentäksi Suomessa. (…) Koulutuspoliittiset perustelut ovat saaneet väistyä talouspolitiikan, työvoimantarpeiden ja sosiaalipoliittisten tavoitteiden tieltä.” Elina Ikävalko

”Lukio ja ammatillinen koulutus erotetaan toisistaan usein vielä nykyäänkin rajaamalla pään ja käden taidot jyrkästi erilleen. Erottelu teoreettiseen ja käytännölliseen osaamiseen on länsimaiselle kulttuurille ominainen ja hyvin syvälle juurtunut ajattelutapa.” Tarja Palmu & Annukka Jauhiainen

”Koulutuspoliittisessa keskustelussa syrjäytymisen ehkäisyn esitetään kuuluvan lähinnä ammatillisen koulutuksen tehtäväkenttään, ja paine kohdistuu erityisesti niin kutsutuille alhaisen sisäänpääsykynnyksen aloille.” Sanna Aaltonen & Sirpa Lappalainen

”Vammaisliikkeen esiin nostamat kysymykset työstä yhtenä perustavana ihmisoikeutena ovat 1960-luvulta lähtien suunnanneet myös yhteiskuntatieteellistä vammaistutkimusta. (…) Henkilöiden vahvuudet ja kyvyt jäävät vammaisuuden ongelmallisuuden ja vajavaisuuden alle ja työyhteisöissä näkymättömiin ja kuulumattomiin.” Katariina Hakala

Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.):

Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot.

Gaudeamus 2013

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus- ja myyntisihteeri
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.