Gaudeamuksen kevään 2016 uutuuskirjat

Kevään uutuuskirjoissa pohditaan talouden ja moraalin suhdetta, taloutta kasvun jälkeen ja kapitalismin historiaa. Kirjoissa palataan myös historiaan ja eletään seitsemän kumman veljeksen rinnalla suomalaisen homoseksuaalisuuden vuosikymmeninä, kuljetaan rikoskirjallisuuden kehityksen polkuja, sukelletaan virusten kiehtovaan maailmaan ja mietitään, kuinka lihansyöntiä voisi vähentää ja miksi niin pitäisi tehdä. Lisäksi tutustutaan 1900-luvun länsimaiseen ajatteluun taiteesta ja esteettisistä arvoista. Uutuuskirjojen myötä pohditaan myös useita ajankohtaisia kysymyksiä: Mikä on kehitysmaiden asema nykyisessä maailmantaloudessa? Mitä on vastavuoroinen sosiaalityö, onko hyvyys idealismia ja voiko pahoinvointia poistaa? Miten sukupuoleen liittyvät merkitykset ja yhteiskunnalliset jaot vaikuttavat ihmisten elämään?

Sandra Hagman
Seitsemän kummaa veljestä: Kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta

Seitsemän kummaa veljestä kertoo seitsemän suomalaisen miehen tarinan vuosikymmeniltä, jolloin miesten välistä rakkautta kummasteltiin, väisteltiin, pelättiin ja vihattiin. Miesten veljeys syntyy samasta himosta ja halusta, samasta rikosnimikkeestä ja vastakkainasettelusta suomalaisen yhteiskunnan kanssa. Kirjan tarinat kulkevat 1800-luvun lopun maatalousyhteiskunnasta kansainvälistyvän Suomen 1970-luvulle. Ne pohjautuvat satojen tuomittujen miesten oikeustapauksiin, kirjeisiin sekä kunkin ajan tieteelliseen ja lehtikirjoitteluun.
Tammikuu 2016 / ISBN 9789524953825 / A5, sid., kuvitettu / Noin 250 sivua / KL 92, 32.2 / UDK 948.0, 342, 613.8 / Suositushinta 34 euroa

Sari Kivistö, Sami Pihlström & Mikko Tolonen (toim.)
Talous ja moraali

Talous ja moraali on talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden, filosofien ja teologien painava puheenvuoro talouden ja moraalin vaikeista kysymyksistä. Teoksessa pohditaan inhimillisen yrityselämän mahdollisuutta, talousrikollisuuden merkitystä ja köyhien asemaa kapitalistisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden ja sääntelyn tasapainoa, suomalaisen uusliberalismin juuria ja valistusajan antia talousajattelulle. Kirjoittajina on tunnettuja talousvaikuttajia ja yhteiskunnallisia keskustelijoita, muun muassa Sixten Korkman, Juhana Vartiainen, Erkki Liikanen ja Björn Wahlroos.
Tammikuu 2016 / ISBN 9789524953856 / A5, sid. / Noin 300 sivua / KL 36, 11 / UDK 33 / Suositushinta 36 euroa

Hanna Mattila (toim.)
Vähemmän lihaa: Kohti kestävää ruokakulttuuria

Teos on kannustava kirja kaikesta uudesta, jota lautasellemme on tarjolla. Se ei syyllistä ketään lihansyömisestä vaan kehottaa kokeilemaan myös vaihtoehtoisia proteiininlähteitä. Piileekö ratkaisu sienissä, levissä, hyönteisissä tai jopa keinolihassa? Voiko urheilija menestyä kasvisravinnolla? Ovatko kasvikset väistämättä kalliimpia kuin valtamerten yli rahdattu teollinen liha?
Tammikuu 2016 / ISBN 9789524953887 / A5, nid. / Noin 200 sivua / KL 67.7, 68.2 / UDK 663/664, 641/642 / Suositushinta 32 euroa

Jürgen Kocka
Kapitalismin lyhyt historia

Teos tarkastelee uusimman tutkimuksen avulla merkittäviä kehityskaaria, kuten rahoituksen ja teollisuuden kehitystä sekä politiikan ja talouden suhdetta. Teos maalaa kuvan kapitalismin muotoutumisesta ja juurtumisesta lopulta osaksi maailmanlaajuista talousjärjestelmää. Esille nousevat esimerkiksi Kiinan kauppaverkosto, keskiaikaiset pankit sekä kolonialismi ja teollistuminen. Kirjan päättää perusteellinen analyysi modernista kapitalismista ja sen jatkuvasta kriisiytymisestä.
Jürgen Kocka (s. 1941) on viime vuosikymmenten kansainvälisesti arvostetuimpia talous- ja sosiaalihistorian tutkijoita. Hän on syventynyt erityisesti Saksan sekä Euroopan historiaan.
Tammikuu 2016 / ISBN 9789524953863 / Suomentanut Timo Soukola / Alkuteos: Geschichte des Kapitalismus (2013) / A5, nid. / Noin 150 sivua / KL 36, 30.11 / UDK 33 / Suositushinta 32 euroa

Paula Arvas & Voitto Ruohonen
Alussa oli murha: Johtolankoja rikoskirjallisuuteen

Teos tutkii rikoskirjallisuuden kehityskulkuja alun salapoliisi- ja arvoitusromaaneista nykyajan eko-, tekno- ja tieteistrillereihin. Teoksen punaisena lankana kulkee ajatus rikoskirjallisuuden jatkuvasta muutoksesta, kehityksestä ja sekoittumisesta omien alalajiensa kesken. Tämän päivän rikosromaanissa on samanaikaisesti tarjolla lukijan mielikuvitusta ja älyä kiihottavaa arvoituksellisuutta, poliisityön kuvausta, psykologisia elementtejä sekä suoraviivaista toimintaa parhaaseen trillerityyliin.
Helmikuu 2016 / ISBN 9789524953801 / B5, sid. / Noin 250 sivua / KL 86.12 / UDK 82 / Suositushinta 34 euroa

Matti Vuento
Virukset: Näkymättömät viholliset

Vain yksi aivastus riittää antamaan bussilliselle ihmisiä kausi-influenssan. Virukset, nuo bakteerejakin pienemmät näkymättömät viholliset lymyilevät hengitysilman lisäksi ovenkahvoissa, rahoissa ja valokatkaisimissa eli kaikkialla, missä ihmiset kokoontuvat ja liikkuvat.
Teos vie silmiä avaavalle matkalle virusten ja virustautien kiehtovaan maailmaan. Se tutkii viruksia paitsi taudinaiheuttajina myös merkittävinä biologisina vaikuttajina eliömaailman tasapainossa ja evoluutiossa. Kirja kertoo virusten ominaisuuksista, lisääntymistavoista ja niiden keinoista tunkeutua solujen sisään. Se esittelee virustautien historiaa isorokosta ja espanjantaudista norovirukseen, herpekseen, ebolaan ja SARSiin sekä länsimaista kadonneeksi luultuun mutta paluun tehneeseen tuhkarokkoon.
Helmikuu 2016 / ISBN 9789524953924 / A5, sid., kuvitettu / Noin 250 sivua / KL 56.3, 59.13 / UDK 57 / Suositushinta 34 euroa

Jeremy Gould & Katja Uusihakala (toim.)
Tutkija peilin edessä: Refleksiivisyys ja etnografinen tieto

Teos luotaa ihmistieteiden peruskysymyksiä. Suomalaisten tutkijoiden tapaustutkimusten ja henkilökohtaisten kokemusten avulla kirja tarkastelee, miten tieto syntyy tutkijan ja tutkittavan välisessä vuorovaikutussuhteessa. Kirjan etnografiset tapaustutkimukset kuljettavat lukijan poliittisten aktivistien Kairosta sisällissodasta toipuvaan Ugandaan ja edelleen Namibian entisten vapaustaistelijoiden pariin. Etelä-Afrikassa tarkastellaan valkoisten siirtolaisyhteisöjä, Kuubassa sukupuolta ja seksuaalisuutta ja Boliviassa poliittisen eliitin ”hyvän elämän” politiikkaa. Suomi on tutkimuksen kenttänä venäläisyyden merkitysten analyysille. Tutkijat käyvät läpi kiperiäkin kohtaamisia sekä arkoja ja arkisia tilanteita ja tuntemuksia, joissa kirjoittajat joutuvat koettelemaan ymmärryksensä tai suvaitsevuutensa rajoja.
Helmikuu 2016 / ISBN 9789524953818 / A5, nid. / Noin 280 sivua / KL 49 / UDK 39 / Suositushinta 34 euroa

Marita Husso & Risto Heiskala (toim.)
Sukupuolikysymys

Teos tarjoaa perustiedot siitä, miksi ja millä tavoin sukupuoli ja erilaiset lähestymistavat siihen nykyisin jakavat ja yhdistävät meitä. Teos esittelee erilaisia sukupuolen selitysmalleja, kuten käsitystä ihmisen sukupuolesta lajiominaisuutena ja toisaalta ajatusta sukupuolesta sosiaalisesti muotoutuvana. Asiaa havainnollistetaan esimerkiksi tarkastelemalla suomalaisten aikakauslehtien kansikuvia 1950-luvulta nykypäivään, perheen ja työelämän yhteensovittamista, kotitöitä ja hoiva-ammatteja sekä sukupuolen merkitystä lasten varhaiskasvatuksessa.
Helmikuu 2016 / ISBN 9789524953832 / B5, nid. / 270 sivua / KL 32.3 / UDK 305 / Suositushinta 36 euroa

Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato & Anna Kervinen (toim.)
Kehityksen tutkimus: Johdatus perusteisiin

Maailman jakautuminen vauraampaan ”pohjoiseen” ja köyhempään ”etelään” sekä tästä seuraava epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Teoksessa käsitellään kehityksen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, suuntauksia ja periaatteita sekä kehityksen eri selitysmalleja. Siinä pohditaan globaalin eriarvoisuuden syntyä ja kehitysmaiden asemaa maailmantaloudessa. Erikseen tarkastellaan väestökysymyksiä, kehitysmaiden maaseudun asukkaiden selviytymisstrategioita ja kaupungistumista, sukupuolen merkitystä sekä ympäristöä ja kestävää kehitystä.
Teos perustuu aiemmin nimellä Kehitysmaatutkimus julkaistuun kirjaan. Tässä kauttaaltaan päivitetyssä laitoksessa käsitellään aiempaa perusteellisemmin kehityspolitiikkaa, globaalihallintaa ja konfliktien ja kehityksen yhteenkietoutumista.
Helmikuu 2016 / ISBN 9789524953870 / B5, nid. / Noin 430 sivua / KL 36.68 / UDK 339.96 / Suositushinta 38 euroa

Maritta Törrönen, Kaija Hänninen, Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salovaara & Minna Veistilä (toim.)
Vastavuoroinen sosiaalityö

Onko hyvyys idealismia? Voiko pahoinvointia poistaa? Sosiaalityön ytimeen kuuluu apua tarvitsevien ihmisten tukeminen. Sekä vapaaehtoisuuden että velvollisuuden varaan rakentuva vastavuoroisuus on yksinkertaisimmillaan antamista ja saamista mutta liittyy myös sosiaaliseen tukeen ja yhteisötoimintaan. Vastavuoroinen sosiaalityö pohtii sosiaalityön yhteisöllistä ja yhteiskuntapoliittista luonnetta sekä herättää keskustelua yhteiskunnallisesta välittämisestä ja hyvän tekemisestä. Teos kattaa sosiaalityön koko kirjon ehkäisevästä lastensuojelusta päihdeongelmaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitoon sekä sosiaalityön johtamiseen.
Helmikuu 2016 / ISBN 9789524953917 / B5, nid. / 320 sivua / KL 37.2 / UDK 364 / Suositushinta 36 euroa

Maria Joutsenvirta, Tuuli Hirvilammi, Marko Ulvila ja Kristoffer Wilén
Talous kasvun jälkeen

Aikamme suuret ongelmat kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuuden lisääntyminen ja työelämän koveneminen ovat kehittyneet yhteiskunnissa, joissa kansantuotteen kasvu on ollut ykköstavoite. Nyt talouden vauhti on hiipunut, eikä paluuta vahvaan nousukauteen ole näköpiirissä. Puhe kasvun jälkeiseen aikakauteen siirtymisestä on lisääntynyt, mutta hyvinvoinnin järjestäminen tällaisessa taloudessa on vielä hahmottelematta. Talous kasvun jälkeen kertoo, miten ja miksi kasvuajattelusta kannattaa siirtyä ekologisesti kestävään ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen talouteen. Kirja haastaa kasvuun perustuvan hyvinvointimallin ja tuo esiin laajan näkökulman talouteen sekä uusimpia ratkaisuehdotuksia aikamme ongelmiin, kuten työn järjestämiseen, rahajärjestelmän sääntelyyn ja energiantuotantoon. Nykyisistä ajattelutavoista vapautuminen on kirjoittajien mukaan paitsi mahdollista myös hyvinvointia edistävää.
Maaliskuu 2016 / ISBN 9789524953849 / B5, nid. / Noin 250 sivua / KL 36, 50.1 / UDK 33, 502/504 / Suositushinta 34 euroa

Ilona Reiners, Anita Seppä & Jyri Vuorinen (toim.)
Estetiikan klassikot II: Modernista postmoderniin

Estetiikan klassikot II on laaja ja edustava valikoima modernin estetiikan tärkeimpiä kirjoituksia, joista osa julkaistaan suomeksi ensimmäistä kertaa. Teos esittelee monipuolisesti 1900-luvun länsimaista ajattelua taiteesta ja esteettisistä arvoista. Kirjoittajia ovat muiden muassa Georg Simmel, Henri Bergson, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Hans-Georg Gadamer, Sigmund Freud, José Ortega y Gasset, John Dewey, Susan Sontag, Pierre Bourdieu, Richard Shusterman, Martin Heidegger, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Gianni Vattimo, Maurice Merleau-Ponty, Julia Kristeva ja Alain Badiou. Suomennosten ohella teos sisältää asiantuntijoiden johdannot kuhunkin aihepiiriin.
Maaliskuu 2016 / ISBN 9789524953900 / B5, sid. / Noin 480 sivua / KL 17.5, 70.01 / UDK 11/12 / Suositushinta 39 euroa

Quentin Meillassoux
Äärellisyyden jälkeen

Teos on filosofisesti painava ja selkeä esitys siitä, miten nykyfilosofia voisi päästä irti sitkeästä vastakkainasettelusta humanistisiin tieteisiin pohjautuvan mannermaisen ja luonnontieteisiin nojaavan analyyttisen filosofian välillä. Teoksen päämääränä on antaa uusi mahdollisuus ajatella maailmaa sellaisena kuin se ihmisestä riippumatta on.
Quentin Meillassoux (s. 1967) on merkittävä ranskalainen filosofi, ja hänen teostaan Äärellisyyden jälkeen pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä puheenvuoroista nykyisessä keskustelussa tieteen, filosofian ja humanististen oppialojen välisistä suhteista.
Huhtikuu 2016 / ISBN 9789524953894 / Suomentaneet Ari Korhonen ja Janne Porttikivi / Alkuteos: Aprés la finitude: essai sur la necessité de la contingence (2006) / A5, nid. / Noin 200 sivua / KL 11.5 / UDK 1 / Suositushinta 34 euroa

Lisätietoja:

Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia