Gaudeamuksen syksyn 2015 uutuuskirjat

Gaudeamuksen syksyn uutuuskirjoissa palataan muinaisuutemme jäljille, unelmoidaan edelläkävijänaisten kanssa sivistyksestä, pohditaan aikamme islamin montaa muotoa, käydään länsimaisen yhteiskunnan juurilla ja tutkitaan, mitä Qumranin kääröt paljastavat Kuolleenmeren kadonneesta kansasta. Uutuuskirjojen myötä esiin nousevat myös useat ajankohtaiset teemat: Kuinka vallata tilaa mielekkäälle työlle? Mitä median murros edellyttää uudelta mediajohtamiselta? Kuka huolehtii vanhuksista, joilla ei ole omaisia? Millaista menneisyyden painolastia kantaa nykyään tavattava kunniaan liittyvä väkivalta?

Riitta Mäkinen & Marja Engman (toim.)
Naisten aika: Valkoinen varis ja muita oppineita naisia

Naisten aika esittelee joukon varhaisia suomalaisia vaikuttajanaisia. Mukana on ensimmäisiä naisylioppilaita, kansainvälisiä vaikuttajia ja muita oman tiensä kulkijoita – ensimmäinen naispuolinen tohtori Lydia Seseman, ensimmäinen naismaisteri Emma Irene Åström, ensimmäinen naislääkäri Rosina Heikel, lääketieteen tohtori Karolina Eskelin, professori Alma Söderhjelm, filosofian tohtori Tekla Hultin ja yhteiskuntavaikuttaja Hedvig Gebhard. Näitä naisia yhdisti intohimo tietoon, rakkaus kirjoihin sekä rohkeus uhmata vallitsevia normeja.
Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-372-6 • Sidottu B5 • Noin 350 sivua, kuvitettu • KL 99, 92 • UDK 929 • Suositushinta 36 €

Raija Sollamo & Mika S. Pajunen (toim.)
Kuolleenmeren kadonnut kansa: Qumranin kirjoituksia

Vuonna 1947 muutama paimenpoika Kuolleenmeren luoteiskulmalla Qumranissa heitteli ajankulukseen kiviä läheiseen luolaan. Kuului erikoinen kilahdus – kivi oli osunut saviruukkuun, jonka sisällä oli kirjakääröjä. Löytö oli ainutlaatuinen. Vanhimmat ruukun sisältämät tekstit olivat toiselta vuosisadalta ennen ajanlaskua ja uusimmat Jeesuksen jälkeiseltä ajalta. Kuolleenmeren kadonnut kansa kuvaa juutalaisesta yhteisöstä eriytyneen ryhmän arkielämää: rituaaleja, sääntöjä, käytöstapoja, ruokakulttuuria ja runoutta. Mitä yhteisössä ajateltiin esimerkiksi tyhmyydestä ja häpeämättömistä naisista tai mitä olivat punaruskean lehmän rituaali ja Belialin seuraajien kiroaminen? Teksteihin ja niiden taustalla olevaan Qumranin yhteisöön tutustutaan kuvitteellisen Jaakob Ben Elieserin kokemusten kautta. Suomennoskokoelma on kansainvälisesti arvostettujen suomalaisten Qumran-tutkijoiden työn tulosta. 
Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-374-0 • Sidottu B5 • Noin 300 sivua • KL: 91.1, 22 • UDK: 93/99, 22/28 • Suositushinta 36 €

Jukka Korpela
Länsimaisen yhteiskunnan juurilla: Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn

Perustava ajatustapojen ja arvomaailman konflikti tuntuu jatkuvasti luovan kuilua lännen ja idän välille sekä Lähi-idässä että Euroopan sisällä. Molemmilla sivilisaatioilla on kuitenkin yhteinen alkukoti. Milloin ja miksi tällainen vastakkainasettelu on syntynyt? Länsimaisen yhteiskunnan juurilla vie lukijan aikamatkalle antiikin ja keskiajan avainkäänteisiin, joissa yhteiskuntaelämän ja ajattelutavan perusteet muuttuivat. Se selvittää muun muassa, millainen oli hellenistinen kulttuuri, joka yhdisti valtakuntia Välimereltä Intiaan, ja mitkä historialliset kehityskulut saivat Länsi-Euroopan valitsemaan 1100-luvulla eri tien kuin Itä-Eurooppa. Tien, joka johti totuutta selvittävän yksilön syntyyn.
Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-367-2 • Sidottu B5 • Noin 300 sivua, kuvitettu • KL 91.17, 91.6 • UDK: 931/939 • Suositushinta 36 €

Elina Henttonen & Kirsi LaPointe
Työelämän ­toisinajattelijat: Vallataan tilaa mielekkäälle työlle

Työn mielekkyys syntyy mahdollisuudesta tehdä työtä, jolla on jokin itseä suurempi merkitys niin muille ihmisille kuin yhteiskunnallekin. Työelämän toisinajattelijat auttaa löytämään tuon tarkoituksen kyseenalaistamalla kiveen hakatut käytännöt. Se auttaa valtaamaan tilaa mielekkäälle työlle ja luomaan innostavaa, kestävää ja moniarvoista työelämää. Teos tarjoaa tuoreita tutkimuksellisia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja käytännön työkaluja ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja mielekkään työn luomiseen. Se puhuttelee omia työelämäratkaisujaan pohtivia eri alojen ammattilaisia sekä työyhteisöjen kehittäjiä ja tutkijoita.
Syyskuu 2015 • ISBN 978-952-495-364-1 • Nidottu A5 • Noin 150 sivua, piirroskuvitus • KL 30 • UDK: 3 • Suositushinta 29 €

----

Georg Haggrén, Petri Halinen, Mika Lavento, Sami Raninen & Anna Wessman
Muinaisuutemme jäljet: Suomen esi- ja varhaishistoria ­kivikaudelta keskiajalle 

Keitä olivat Suomen alueen ensimmäiset asukkaat? Milloin he saapuivat tänne ja mistä? Kuinka he elivät, mitä kieltä he puhuivat ja keiden kanssa he kävivät kauppaa? Missä vaiheessa Lapin, Karjalan ja Suomenlahden pohjoisen rannikkoalueen ihmisistä muodostui suomalaisia? Muinaisuutemme jäljet on kauan kaivattu, uusimpaan tutkimustietoon perustuva yleisesitys Suomen kaukaisimmista juurista. Ajallisesti se kattaa lähes 11 000 vuotta ensimmäisistä kiistattomista asutusjäänteistä Suomen keskiajan loppuun 1500-luvulle. Menneisyydestämme kertovaa aineistoa löydetään jatkuvasti lisää, ja arkeologian avulla myös kirjallisia lähteitä sisältävä varhaishistoria avautuu tässä teoksessa täysin uudesta näkökulmasta.
Marraskuu 2015 • ISBN 978-952-495-363-4 • Sidottu B5 • Noin 600 sivua, nelivärikuvitus • KL 92.1 • UDK: 931/939, 948.0 • Suositushinta 43 €

Jouni Häkli, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (toim.)
Kaikki kotona?: Asumisen uudet tuulet

Kaikki kotona? tarkastelee asumisen uusia muotoja, asuntomarkkinoiden toimintaa, asumisen valintoja ja yhdyskuntarakenteen muutosta Suomessa. Teos pohtii muun muassa vuokrasääntelyn mahdollisuuksia ja ongelmia, lasten ja nuorten tapoja olla kotonaan kaupunkitilassa sekä asumiseen liittyvien konfliktien syitä. Teos kuuluu Suomen Akatemian TUTKITUSTI-sarjaan.
Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-365-8 • Nidottu A5 • Noin 160 sivua • KL 37.5 • UDK: 304 • Suositushinta 29 €

Joonas Maristo & Andrei Sergejeff (toim.)
Aikamme monta islamia

Aikamme monta islamia monipuolistaa rohkeasti islam-kuvaa esittelemällä sen ilmenemismuotoja eri puolilla maailmaa. Se on helppolukuinen tietopaketti, jossa käsitellään ajankohtaisia islamin muotoja, kuten Iranin valtiouskontoa, Hamasin ideologiaa, Talibanin islamia ja Turkin AKP-puolueen poliittista islamia. Näiden lisäksi tarkasteluun nostetaan tuntemattomampia islamilaisia yhteisöjä, joihin kuuluvat Intian Keralan mappilat, turkkilaisen mystikon Said Nursin seuraajat ja Suomessa asuvat tataarit.
Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-371-9 • Nidottu A5 • Noin 300 sivua, kuvitettu • KL 29.7 • UDK: 29 • Suositushinta 34 €

Satu Lidman
Väkivaltakulttuurin perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia

Väkivaltakulttuurin perintö käsittelee sukupuolta ja valtaa 1500-luvulta nykypäivään. Teos luotaa niiden asenteiden ja käytänteiden historiaa, jotka altistavat erityisesti naiset väkivallalle. Miten miehen ja naisen roolit ja niiden rajat hahmotettiin? Miten naisen seksuaalisuutta koetettiin hallita? Millaista valtaa aviopuolisoilla oli toisiinsa, ja miten tämä heijastuu nykyiseen parisuhdeväkivaltaan? Millaista menneisyyden painolastia kantaa nykyään tavattava kunniaan liittyvä väkivalta?
Syyskuu 2015 • ISBN 978-952-495-369-6 • Nidottu A5 • Noin 350 sivua, kuvitettu • KL 32.309 • UDK: 93/99, 3 • Suositushinta 36 €

Tanja Kuronen
Hoivapommin purkajat

Hoivapommin purkajat kertoo puolivirallisesta hoivatyöstä, joka on organisoitua mutta vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja jonka tekijät ovat pääasiassa naisia. Nämä naiset auttavat kotonaan asuvia vanhuksia pientä korvausta vastaan. Hoivatyön pitäisi tarkoittaa ihmisläheistä ja järkevää työtä, toimeentulon paranemista lisäansioilla sekä mahdollisuuksia jakaa elämänkokemuksia ja sukupolvien viisautta, mutta useimmiten se tarkoittaa vain epämääräistä työmarkkina-asemaa, toimeentuloon riittämätöntä kulukorvausta, liiallista vastuuta sekä hurjia odotuksia yhteiskunnalta ja hoivantarpeisilta vanhuksilta. Teos perustuu tutkimukseen ja kirjoittajan omiin kokemuksiin hoivatyöstä, jonka ympärillä kolmas sektori, hyvinvoinnin sekatalous, yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyö muuttuvat lihaksi.
Marraskuu 2015 • ISBN 978-952-495-368-9 • Nidottu A5 • Noin 230 sivua • KL 59, 37 • UDK: 304 • Suositushinta 32 €

Leena-Maija Rossi
Muuttuva sukupuoli: Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa

Kulttuurimme on kyllästetty eroilla, eriarvoistamisella ja normittamisella – oli kysymys sitten sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tai ihonväristä, iästä ja yhteiskuntaluokasta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä pohdittaessa nämä kaikki näkökulmat on otettava huomioon. Olennaista on tutkia ja tuoda esiin kahta ”näkymätöntä” asiaa, heteroutta ja valkoisuutta. Muuttuva sukupuoli puuttuu rasismiin ja sukupuolioletuksiin sekä pohtii erilaisten ”outouksien” kohtaamista. Teos edustaa viimeisintä tutkimusta erilaisista eroista sekä niiden yhteiskunnallisista ja kulttuurisista merkityksistä. Se tarjoaa kattavan selvityksen sukupuolen ja mediatutkimuksen nykyisistä kysymyksistä ja keskeisistä käsitteistä.
Marraskuu 2015 • ISBN 978-952-495-373-3 • Nidottu A5 • Noin 200 sivua • KL 30.12, 32.3 • UDK: 3 • Suositushinta 32 €

Nando Malmelin & Mikko Villi (toim.)
Mediajohtaminen: Näkökulmia uudistuvaan media-alaan

Mediajohtaminen on ensimmäinen mediajohtamista ja mediatyötä laajasti tarkasteleva suomenkielinen kirja. Teoksessa perehdytään monipuolisesti media-alan ydinteemoihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Se avaa uusia näköaloja esimerkiksi media-alan brändien, yhteisöjen ja strategiatyön johtamiseen. Kirja luo perustaa mediajohtamisen kasvavalle oppialalle, auttaa kehittämään media-alan yritysten osaamista sekä syventää keskustelua median murroksesta ja alan tulevaisuudesta. Teos antaa virikkeitä media-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille luovien toimialojen luotsaajille.
Syyskuu 2015 • ISBN 978-952-495-370-2 • Nidottu A5 • Noin 180 sivua • KL: 69.11, 07 • UDK: 659, 07, 65.01 • Suositushinta 34 €

Eeva-Mari Ihantola, Pasi Leppänen & Hanna Kuhanen
Yrityksen kirjanpito: Perusteet ja sovellusharjoitukset

3. uudistettu laitos

Yrityksen kirjanpito on tiivis johdatus kirjanpidon perusteisiin. Se käsittelee kattavasti kaikki kirjanpitoprosessin vaiheet ja esittelee samalla yksityiskohtia ja erityiskysymyksiä juoksevasta kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laadinnasta ja sisällöstä. Kirjan uudistetussa laitoksessa on otettu huomioon vuonna 2015 uudistuva kirjanpitolainsäädäntö, joka muuttaa säännöksiä muun muassa pienten yritysten tilinpäätöksen sisällöstä, kirjanpidon teknisestä toteuttamisesta sekä arvostamisesta ja jaksottamisesta. Kirjaan on lisätty myös tilinpäätöksen sisältöä koskevia esimerkkejä.
Syyskuu 2015 • ISBN 978-952-495-366-5 · Nidottu B5 • Noin 270 sivua • KL: 69.21, K • UDK: 657 • Suositushinta 36 €

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat: