Hoivapommin purkajat: Voiko elämää ylläpitävä vanhushoiva perustua vapaaehtoistyölle?

Seuraavan 25 vuoden aikana 75 vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu.  Kuka huolehtii vanhuksista, joilla ei ole omaisuutta tai omaisia, ja jotka ovat liikuntakyvyttömiä, muistisairaita tai vain vanhoja? Kuka huolehtii heidän kodeistaan ja arkisista tarpeistaan? Vanhushoiva on elämää ylläpitävää työtä, jota ei voi jättää tekemättä. Jos julkinen sektori hylkää hoivan, koko hoivapommi voi jäädä vapaaehtoistyön varaan.

Hoivapommin purkajat kertoo puolivirallisesta hoivatyöstä, joka on organisoitua mutta vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Tekijät ovat pääasiassa naisia, jotka auttavat kotonaan asuvia vanhuksia pientä korvausta vastaan. Hoivatyön pitäisi tarkoittaa ihmisläheistä ja järkevää työtä sekä toimeentuloa, mutta useimmiten se tarkoittaa epämääräistä työmarkkina-asemaa, toimeentuloon riittämätöntä kulukorvausta, liiallista vastuuta sekä hurjia odotuksia yhteiskunnalta ja hoivantarpeisilta vanhuksilta. Työmarkkinoiden näkökulmasta hoiva ei ole edes oikeaa työtä.

Kirja perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin hoivatyöstä. Se syntyi tarpeesta tehdä jotain tilanteelle, joka on räjähtämässä käsiin väestön ikääntyessä. Koko hoito- ja hoivasektori on herkkä kritiikille, mutta ongelma ei voi kadota kuoliaaksi vaikenemalla. Kirjoittaja esittää ratkaisuksi kansalaispalkattua kansalaistyötä, joka oikeuttaisi hoivatyön tekijät eläkkeeseen, oikeutettuun asemaan työmarkkinoilla, opetukseen, tukeen ja toimeentuloon. Se myös takaisi hoivan tarvitsijoille varman avun. Tällöin työ täyttäisi sekä hyvän hoivan että hyvän työn tunnusmerkit.

Hoivaa on hankala taivuttaa bisnekseksi

”Alussa oli haju. Nimesin sen ensin dramaattisesti kuoleman hajuksi, mutta tajusin vähitellen, että haju ei tullut kuolemasta, ei edes lähestyvästä. Hajun alkuperä ei löytynyt siivoamalla, se ei tullut tiskipöydällä käpristelevistä hedelmänkuorista eikä tukkeutuneesta viemäristä. Haju kuitenkin hävisi siivotessa, sen korvasi pesuaineen ja elämän tuoksu.”

”Kuka ottaa vastuun, jos altruisti kompastuu työntäessään pyörätuolia? (...) Saako nainen tehdä naisen työksi sukupuolittunutta työtä pienellä palkalla, vai pettääkö hän siinä kanssasisarensa, jotka taistelevat ammatillisuuden, tasaisemman työnajon ja kaikille aukeamaan luvatun keskiluokkaisen elintason puolesta?”

”Olen tehnyt tämän tutkimuksen kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on pelko siitä, että jos sen kaltaiset järjestöt, jonka välityksellä itse tein töitä, pyyhkäistään toimijakentältä, niiden tilalle ei tule ketään vanhuksia auttamaan. (…) En myöskään jaksa uskoa julkisen sektorin paluuseen sille kentälle, jonka se on jo jättänyt.”

”Hoivayrittäjät, jotka haluaisivat tehdä hoivaa ihmislähtöisesti mutta kannattavana liiketoimintana, voivat kuitenkin joutua toteamaan, että hoivaa on hankala taivuttaa bisnekseksi.”

”Hoivatyön tekemisen pitäisi olla luotettavalla ja kestävällä pohjalla, sillä hoivatyö on välttämätöntä työtä, ja hyvä vanhushoiva on edellytys elämisen arvoiselle loppuelämälle. Kukaan ei halua sellaista nykyisyyttä tai tulevaisuutta, jossa itsemurha on vanhenemista suositumpi vaihtoehto.”

”Työn sankaruuden eetos, työttömyyden uhka ja itsensä elättämisen kunnia saavat groteskeja muotoja: työstä pitäisi olla kiitollinen, vaikka työ sisältönsä ja työolojen perusteella olisi paskaduunia eli vaikka siitä ei saisi toimeentuloa, työn sisällöstä ei olisi kenellekään hyötyä, eikä tekijä ilmaisisi sen avulla itseään tai saisi käyttää taitojaan.”

Tanja Kuronen:
Hoivapommin purkajat
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-368-9

Lisätietoja:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
p. 050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.