Huono-osaiset: Hyvinvointivaltion pohja vuotaa

Kasvun ja työllisyyden edistämiseen keskittyvässä Suomessa hyvinvoivan enemmistön varjossa asuu ja elää heikossa asemassa olevia ihmisiä, jotka jäävät sivuun tavanomaisesta elintasosta, elämänlaadusta ja elämäntavasta. Huono-osaisuuden leima vaikeuttaa elämänhallintaa ja painaa usein ihmisen yhä syvemmälle.

Yksinhuoltajat, varattomat vanhukset, vammaiset ja työttömät ovat huono-osaisten valtavirtaa, joiden oikeudesta apuun kaikki ovat yhtä mieltä. Sen sijaan alkoholistit, huumeidenkäyttäjät, oikeuspsykiatrian potilaat ja entiset vangit ovat ryhmiä, joista ei politiikassa juuri keskustella. Yksi suurimmista ahdingoista on asunnottomuus, jossa tiivistyvät kaikki äärimmäisen huono-osaisuuden tunnusmerkit: sosiaalisten suhteiden haurastuminen, koulutuksen puute, pitkäaikaistyöttömyys ja ylivelkaantuminen.

Kaikkein huono-osaisimmat ovat empatian ja solidaarisuuden tuolla puolen. He ovat kuin muukalaisia keskuudessamme: suuri enemmistö ei tiedä heidän elämästään ja olemassaolostaan juuri mitään.

Eriarvoistuminen on jäänyt köyhyyspolitiikan varjoon julkisessa keskustelussa, vaikka se voi aiheuttaa suuriakin yhteiskunnallisia kustannuksia. Eriarvoisuus hidastaa myös talouskasvua ja työllisyyttä.

Huono-osaiset on mittavaan tutkimukseen perustuva teos suomalaisesta hyvin- ja pahoinvoinnista. Se valaisee huono-osaisuuden taustaa, laajuutta ja seurauksia sekä analysoi huono-osaisuuteen vaikuttavan sosiaalipolitiikan toimivuutta. Teoksessa pohditaan ratkaisuja huono-osaisuuden vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Näkökulmana on 2000-luvun suomalainen yhteiskunta, jossa jokaisella tulisi olla oikeus ihmisarvoiseen elämään.

Eriarvoisuuden vähentäminen ei ole kenenkään vastuulla

”(…) pitkittyneeseen köyhyyteen viittaavat mittarit kertovat pääpiirteissään samankaltaista viestiä heikossa asemassa olevien ihmisten tilanteesta: heidän osuutensa väestöstä on jäänyt pysyvästi uutta lamaa edeltäneelle tasolle tai entisestään kasvanut.”

”Palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmää on syystäkin moitittu vaikeaselkoiseksi. Palveluista hyvä esimerkki on työttömyysturvasta annettavat työvoimapoliittiset lausunnot, joita on noin 150 erilaista. Pelkästään niinkin yksinkertaisen asian kuin kuntoutusta hakeville myönnettävän kuntoutusrahan etuusohje on 187 sivun mittainen.”

”Kasvu- ja työllisyyspolitiikan usein julkilausumaton perusvastaus eriarvoistumisen ongelmaan on ollut oletus tuottavuudesta syntyvän talouskasvun ja työllisyyden hedelmien leviämisestä pitkällä aikavälillä kaikille väestöryhmille.”

”Perustuslain kannalta ongelmallista on se, että pelkkä elintarviketuen olemassaolo viestii viimesijaisen turvan riittämättömyydestä erityisesti tilanteessa, jossa kotitalous saa sekä ansio- että perusturvaetuuksia.”

”Politiikkaa kartoittaneiden THL:n toimijoiden mukaan eriarvoisuutta ei oteta eri ohjelmissa systemaattisesti ja läpileikkaavasti huomioon, ’koska eriarvoisuuden vähentäminen ei ole (…) kenenkään vastuulla’.”

Juho Saari
Huono-osaiset
Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla

Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-355-9

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat: