Ihmisen mieli on tunteita, kokemuksia, ajattelua ja vuorovaikutusta

Normaali aikuinen ihminen on mielellinen olio: hän ajattelee, tekee päätöksiä, aistii, tuntee ja on vuorovaikutuksessa maailman ja muiden ihmisten kanssa. Itse mieli on kuitenkin yhä suuri arvoitus. Miksi mieli järkkyy, ja miten sitä voi korjata? Missä menee raja tietoisen ja tiedostamattoman päätöksenteon välillä? Voiko mielen ilmiöitä selittää aivotapahtumilla? Kuinka mieli kehittyy syntymästä aikuisuuteen?

Evoluution myötä ihmiselle on kehittynyt kyky lukea muita ihmisiä ilmeiden ja muun toiminnan perusteella ja aavistaa nopeasti, mitä heillä on mielessään. Tämä edellyttää mielen, kehon ja aivojen saumatonta yhteistyötä. Saman yhteistyön tulosta ovat myös tunteet, joita tarvitaan niin sosiaaliseen kanssakäymiseen kuin järkevään päätöksentekoonkin. Terve ihmismieli edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Mieli muuttuu kaiken toiminnan myötä; parhaillaan digitaalinen kulttuuri muovaa aivojamme ja mieltämme toistaiseksi tuntemattomaan suuntaan. Ihmismielen ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman monen tieteenalan yhteistyötä. Tällä hetkellä aivokuvantaminen toimii monen lähestymistavan sulatusuunina ja testausalustana.

Ihmisen mieli ylittää tieteiden raja-aidat luomalla kokonaiskuvan mielestä aivotutkimuksen, psykiatrian, psykologian, filosofian, uskonto- ja yhteiskuntatieteen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Mieltä voidaan tuskin koskaan ymmärtää läpikotaisin. Mielen tutkimus ja oman mielen parempi ymmärtäminen voivat kuitenkin antaa uusia näkökulmia monipuoliseen ja täysipainoiseen elämään.

Yhteisöt rakentuvat ja vahvistuvat jaetuissa tunnekokemuksissa

”Ympäristömme on täynnä vihjeitä, jota palauttavat asioita mieleen tai tukevat muistamista. Ne kertovat eletystä elämästä ja laukaisevat sekä ajatuksia että rutinoituja toimintatapoja. (…) Muistin hiipuessa meistä tulee entistä riippuvaisempia ympäristön ja kanssaihmisten tarjoamista vihjeistä ja muusta ajattelun tuesta. Esimerkiksi muistisairaalla henkilöillä on tapana tarkistaa puolisoa vilkaisemalla, onko omissa sanoissa perää vai ei.”

”Lapsi kehittää leikkiessään mielikuvituksen lisäksi ehjää käsitystä itsestään. Monet tutkijat lukevat mielikuvitusleikin tärkeimpiin lapsen mielen kehitystä, erityisesti luovuutta, edistäviin toimintoihin.”

”(…) luku- ja kirjoitustaito ovat tärkeitä ajattelulle siksi, että ne altistavat ihmiset laajalle kirjalliselle kulttuurille, jota järjestäytynyt yhteiskunta edustaa. Näin ihmiset pystyvät hahmottamaan monimutkaisia älyllisiä luomuksia, kuten runoutta, uskonnollisia opinkappaleita, lakitekstejä ja verottajan ohjeita.”

”Tunteet myös liittävät meidät toisiin ihmisiin: yhteisöt rakentuvat ja vahvistuvat jaetuissa tunnekokemuksissa. Yhteiskunnan kehitys on ollut myös tunteiden säätelyn kehitystä.”

”Ihminen pystyy pitämään mielessään vain rajatun määrän asioita ja kykenee periaatteessa keskittymään vain yhteen asiaan kerrallaan, joskin hän pystyy nopeasti siirtymään asiasta toiseen. Paljon puhuttu multitasking eli monien tehtävien hoitaminen samanaikaisesti perustuu siihen, että osaa toimista ohjaavat automaattiset prosessit ja tietoinen huomio tarvittaessa vuorottelee nopeastikin eri tehtävien välillä.”

”Vaikeissa häiriöissä raja terveen ja sairaan mielen välillä näyttää selvältä, mutta vaikeastakin häiriöstä kärsivän ihmisen mielessä on toimivia ja terveitä puolia. Kenenkään mieli ei ole täysin särötön, eikä kukaan ole läpikotaisin sairas."

Riitta Hari, Jaakko Järvinen, Johannes Lehtonen, Kirsti Lonka, Anssi Peräkylä, Ilkka Pyysiäinen, Stephan Salenius, Mikko Sams & Petri Ylikoski:
Ihmisen mieli
Gaudeamus 2015

ISBN 978-952-495-348-1

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat: