Korkeakouluhallinto: korkeakoulujen johtaminen on sopeutumista muuttuviin toimintaympäristöihin

Suomalainen korkeakoululaitos on laaja. Nykyään noin puolet ikäluokasta suorittaa akateemisen loppututkinnon. Korkeakouluilla on kuitenkin myös muita kuin koulutusvastuita. Niiden on tuotettava puolueetonta tutkimustietoa yhteiskunnan tarpeisiin, vaikka rahoitus on suurilta osin riippuvainen ulkopuolisista toimijoista kuten valtiosta ja markkinoista. Riippumattomuus edellyttää vapautta valita omat toimintatavat.

Korkeakoulun johtaminen edellyttää sopeutumista muuttuviin toimintaympäristöihin. Poliittiset linjaukset ja yhteiskunnalliset arvovalinnat vaikuttavat merkittävästi toimintaan, tavoitteisiin ja rahoitukseen. Autonomia on korkeakouluhallinnon tärkein toimintaedellytys.

Korkeakouluhallinto (Gaudeamus 2014) muodostaa kokonaiskuvan korkeakoulujen toiminnasta ja hallinnosta muuttuvassa yhteiskunnassa. Teoksessa perehdytään korkeakoulujen perustehtäviin, arvoihin, ohjaukseen ja laadunhallintaan. Mukana ovat myös korkeakoulujen talous ja kansainvälistyminen. Teoksessa tutustutaan myös länsimaisen yliopiston historiaan ja pohditaan tulevaisuutta.

”Harvassa ovat (…) organisaatiot, jotka samanaikaisesti nauttivat erittäin korkeaa yhteiskunnallista arvostusta, omaavat yli tuhannen vuoden kehityshistorian ja joiden odotetaan löytävän tulevaisuudessa yhä enemmän ja parempia vastauksia eilisen, nykypäivän ja huomisen kysymyksiin” Elias Pekkola, Jussi Kivistö & Vuokko Kohtamäki

Sisällys:

I MITÄ ON KORKEAKOULUTUS?

1. Korkeakoulututkimus
2. Länsimaisen yliopistolaitoksen historiallinen kehitys
3. Korkeakoulutuksen idea, arvot ja autonomia
4. Akateeminen professio ja akateeminen työ
5. Korkeakoulutuksen kansainvälinen ja eurooppalainen ulottuvuus

II KORKEAKOULUT JA YHTEISKUNTA
6. Korkeakoulupolitiikka
7. Korkeakoulujen rahoitus
8. Korkeakoulujen laadunvarmistus

III KORKEAKOULUORGANISAATIO
9. Korkeakoulut organisaatioina
10. Johtaminen korkeakouluissa
11. Korkeakoulujen taloushallinto

IV EPILOGI
12. Korkeakouluhallinto, politiikka ja talous: eilen, tänään ja huomenna

Elias Pekkola, Jussi Kivistö & Vuokko Kohtamäki (toim.):
Korkeakouluhallinto.
Johtaminen, talous ja politiikka.
Gaudeamus 2014

Lisätiedot:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat: