Mediajohtaminen: Median murroksessa myös johtamisen on uudistuttava

Menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa media-alan yritysten on uudistuttava ja kehityttävä jatkuvasti. Digitaalisen liiketoiminnan, monikanavaisten mediabrändien, luovien ihmisten ja aktiivisten verkkoyhteisöjen hallinta edellyttää uudenlaista johtajuutta. Mediajohtaminen perustuu entistä enemmän yhteistyön rakentamiseen yleisön ja muun kumppaniverkoston kanssa.

Mediajohtaminen on ensimmäinen mediajohtamista ja mediatyötä laajasti tarkasteleva suomenkielinen kirja. Teos pohtii mediajohtamisen muutosta, yleisön roolia mediatyössä, strategiatyön uudistamista sekä mediatuotteiden ja -innovaatioiden johtamista. Eri näkökulmien kautta se syventää ymmärrystä mediatoimialan murroksesta ja tulevaisuudesta.

Yleisön toiminta ja vuorovaikutus ovat yhä tärkeämpi taloudellisen arvon tuottaja mediayhtiöille

”Media-alalla on usein vakuutettu, että sisältö ratkaisee. On kuitenkin perusteita väittää, että mediateollisuuden nykyisessä tilanteessa yritykset ovat niin riippuvaisia yleisöjen liikkeistä ja valinnoista, että nimenomaan yleisö ratkaisee.” Heikki Hellman ja Hannu Nieminen

”Mediayrityksissä tarvitaan uudenlaista osaamista myös monikanavaisessa julkaisemisessa ja digitaalisten alustojen ja teknologioiden käyttämisessä. Näitä taitoja voi kutsua konvergenssitaidoiksi. Ne sisältävät myös projektijohtamisen ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja, joita tarvitaan yhä enemmän mediatyössä.” Nando Malmelin ja Mikko Villi

”Yleisö ei nykyään ole mediayhtiölle arvokas vain kuluttajajoukkona, sillä yleisön toiminta ja vuorovaikutus ovat yhä tärkeämpi taloudellisen arvon tuottaja mediayhtiöille.” Janne Matikainen ja Mikko Villi

”Mediatuotteiden ominaisuuksien ymmärtäminen monitahoisena kokonaisuutena vaikuttaa media-alan tuotekehityksen johtamiseen olennaisesti. Jatkuva tuotekehitys edellyttää kykyä johtaa sekä luovuutta että innovaatiotoimintaa.” Gregory Ferrell Lowe ja Sari Virta

”Osallistavan strategiatyön tavoitteena on rakentaa uusia strategiakäytänteitä, joiden ansiosta henkilöstö voi aktiivisesti ja ennakoivasti osallistua yrityksen innovaatiotoimintaan. Kaikkia organisaation jäseniä rohkaistaan tarvittaessa kyseenalaistamaan omaa toimintaansa ja kehittämään uusia toimintatapoja.” Johanna Moisander, Pikka-Maaria Laine ja Rita Järventie-Thesleff

”Yksi media-alan suurimmista haasteista on uusien johtamistapojen kehittäminen. Koska toimintaympäristö on muuttunut nopeasti, mediayhtiöiden on asetettava kyseenalaiseksi käytössä olevat johtamismallit ja luotava sellaisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat uusien ideoiden kokeilemisen ja epäonnistumisista oppimisen.” Nando Malmelin

Nando Malmelin & Mikko Villi (toim.)
Mediajohtaminen
Näkökulmia uudistuvaan media-alaan

Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-370-2

Lisätietoja:
Lasse Leminen
lasse.leminen@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat: