Mestari Kongin keskustelut: kungfutselaisuus on kiinalaisen yhteiskunnan henkinen selkäranka

Mestari Kongin opetusten pohjalta syntynyt kungfutselaisuus on Kiinan ja koko Itä-Aasian historiallisesti tärkein oppisuunta. Huomaavaisuutta, oikeamielisyyttä ja kunniallisuutta korostava kungfutselaisuus oli Kiinan keisarikunnan virallinen oppi yli kahden vuosituhannen ajan, kunnes vallankumoukselliset tuomitsivat oppisuunnan taantumukselliseksi.

Nyt kungfutselaisuus on uudelleen nousussa. Taloudellisen kasvun nähdään pohjautuvan Mestari Kongin opetuksiin: koulutuksen arvostamiseen, työteliäisyyteen, epäitsekkyyteen ja yhteisen hyvän tavoitteluun. Toisaalta kungfutselaisuudesta on haettu apua nopean yhteiskunnallisen muutoksen synnyttämään identiteettikriisiin. Perinteiset, yhteisölliset arvot ovatkin nousseet sekä kommunistisen puolueen että kansalaisten suosioon.

Mestari Kongin keskustelut kuvaa kungfutselaisen ajattelun syntyhistoriaa ja kehitystä. Teos sisältää kokonaisuudessaan Mestarin ja hänen opetuslastensa vuoropuhelukokoelman Keskustelut uutena, kriittisenä suomennoksena. Teoksessa pohditaan myös kungfutselaisuuden nousevaa asemaa nyky-Kiinassa.

Seuraan sydämeni haluja enkä silti riko rajoja

”Mestari Kong suuntasi opetuksensa ennen muuta ritariluokalle. Tämä oli luonnollista, koska ritariluokka oli avainasemassa valtion hallinnossa, ja Mestarin tavoitteena oli nimenomaan hallintoon vaikuttaminen. (…) Mestari Kongin mukaan kunkin ritarin tuli pyrkiä kehittämään itsestään ’herrasmies’”.

”Mestari Kong on kiinalaisille kuin Väinämöinen meille suomalaisille: myyttinen sankari, tietäjä ja kansakunnan henkinen kantaisä. (…) Mestari Kong olisi varmaankin ollut tällaisesta maineesta vaivautunut, ja hänen ajatuksiinsa pohjautuva oppisuunta syntyi vasta hänen kuolemansa jälkeen.”

”Mestari sanoi: ’Kun luonne peittoaa hienostuneisuuden, on tuloksena pelkkä maalaismoukka; kun hienostuneisuus peittoaa luonteen, on tuloksena pelkkä hovikirjuri. Vasta kun luonne ja hienostuneisuus ovat tasapainossa, on tuloksena herrasmies.’” VI.18

”Mestari sanoi: ’Mallikasta miestä en tule koskaan kohtaamaan. Riittäisi, jos kohtaisin joskus lujan miehen. Pitää omistamattomuutta omistamisena, nähdä tyhjä täytenä, tehdä puutteesta ylläkylläisyyttä – on niin vaikeaa olla luja!’” VII.26b

”Mestari sanoi: ’Viisitoistavuotiaana panin tarmoni opiskeluun; kolmekymmenvuotiaana seisoin omillani; nelikymmenvuotiaana minulla ei ollut harhaluuloja; viisikymmenvuotiaana tiesin Taivaan tahdon; kuusikymmenvuotiaana suljin korvani riitasoinnuilta; seitsemänkymmentävuotiaana seuraan sydämeni haluja enkä silti riko sovinnaisuuden rajoja.’” II.4

”Yhteiskunnalliset parannukset ja ihmiskunnan edistys ovat aina kulkeneet käsi kädessä väestön valistuneisuuden kanssa. Koulutuksen arvostus on yhteistä kaikille kungfutselaisuuden muodoille. Siinä mielessä Itä-Aasian noususta on kiittäminen Mestari Kongia ja hänen elämäntyötään.”

Jyrki Kallio (suom. & toim.)
Mestari Kongin keskustelut
Kungfutselaisuuden ydinolemus
Gaudeamus 2014

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.