Puolen maailman valtias: Kuinka takapajuisesta Euroopasta tuli maailmanlaajuinen mahti

Euroopalle 1500-luvun alku merkitsi heräämistä uuteen aikaan. Kirjapainotaidon kehittyminen toi tiedon kaikkien ulottuville, löytöretket laajensivat maailmankuvaa, uskonpuhdistus mullisti sielunelämän ja tieteet käsityksen maailmasta. Teknologia kehittyi nopeasti erityisesti laiva- ja aseteollisuudessa. Tuolloin sai alkunsa myös maailman haltuunsa ottanut kauppakapitalismi.

Kaiken keskellä eli Habsburgien perintömaiden hallitsija, Espanjan ja sen siirtomaiden kuningas ja Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Kaarle V (1500–1558), jonka elämä kietoutui lähes kaikkeen, mitä Euroopassa ja sen ulkopuolella tapahtui. Hän oli jo itsessään lähes parodinen ilmentymä aikakaudesta.

Puolen maailman valtias on ennen kaikkea kuvaus 1500-luvun maailmasta ja ajan hengestä. Eurooppalainen imperialismi oli suunnaton ihmis- ja yhteiskuntakoe, jossa testattiin, kuinka pitkälle teknologiat, instituutiot ja pääomat sekä kilpailu, ahneus ja ylemmyydentunto voivat vaurauden ja vallan kartuttamisessa viedä.

Euroopan laajentumisen, kolonialismin ja kauppakapitalismin jälkiä korjataan yhä. Samaa satoa on osittain myös lännen ja islamilaisen maailman vastakkainasettelu.

Uteliaisuuden vanavedessä löytöretkeilyyn tuli mukaan valloitushalu

”Humanismin sivistykselle kirjapaino oli suorastaan välttämätön edellytys, sillä se mahdollisti paitsi ajatusten ennennäkemättömän laajan leviämisen myös yhteisen pohjan tutkimukselle. (…) Kirjapaino mahdollisti populaarin ja maallisen tietokirjallisuuden syntymisen, millä myöskin oli mullistava vaikutus maailmankuvaan.”

”Paavi kutsui vuonna 1545 Pohjois-Italian Trentoon koolle yleisen kirkolliskokouksen, joka oli paavinistuimen myöntö sille, että katolinen kirkko saattaisi tarvita uudistuksia. Kaarle V oli pyytänyt kokousta jo pitkään, ja täytyikin olla turhauttavaa, että kirkko, jonka uskollisin puolustaja hän oli ollut, oli niin hidas näkemään mitään vikaa itsessään.”

”Iso osa 1500-luvun kapitalismin pääomien muodostuksesta tapahtui purjehdukseen perustuneen kauppakapitalismin puitteissa, missä olennaisempaa oli olla mukana sijoittajana – esimerkiksi maustelaivan varustamisessa – kuin osallistua siihen itse ’väsymättömällä työnteolla’.”

”Keskiajan Englannissa pappi oli saattanut todeta saarnassaan, että Jumala loi papit, ritarit ja työläiset mutta paholainen porvarit ja koronkiskojat. Uuden ajan alussa kauppiaiden ja pankkiirien demonisointi ei enää ollut mielekästä, niin näkyväksi ja vaikutusvaltaiseksi ihmisryhmäksi nämä olivat nousseet.”

”Orjien ohella osmanit havittelivat Euroopasta lähinnä aseita. Vaikka aseita käytettiin myös kristittyjä vastaan, ei sellaista eurooppalaista kauppiasta tai kauppavaltiota ollutkaan, joka ei olisi ollut valmis niitä myymään.”

”Vaikka löytöretkien välittömät tavoitteet olivat yleensä käytännöllisiä, retkiin liittyi myös älyllistä uteliaisuutta, joka yllytti kuningashuoneita jatkamaan niitä silloinkin, kun retkien tulokset eivät vastanneet odotuksia tai kun retkikuntia pahimmassa tapauksessa menetettiin myrskyävillä merillä. Uteliaisuuden vanavedessä löytöretkeilyyn tuli kuitenkin pian mukaan valloitushalu, islamilaisen maailman suuntaan myös ristiretkimieliala.”

Pekka Valtonen
Puolen maailman valtias
Kaarle V:n 1500-luku ja Euroopan mahdin synty
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-358-0

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.